Niste ulogovani, Prijava na sistem |

Gold paketi


U okviru “Gold” paketa, uz tekući račun i VISA Gold karticu kao obavezne proizvode u paketu, na raspolaganju su Vam:

  • Otvaranje i vodjenje dinarskog tekućeg računa (pasivni SMS, Payment Card Mobile Servis, telefonsko bankarstvo, internet bankarstvo)
  • Visa GOLD debitna kartica
  • 1 dodatna Visa Gold debitna kartica
  • Visa Virtuon kartica
  • Otvaranje, održavanje i vođenje deviznog računa po viđenju
  • Povoljniji uslovi za korišćenje pozajmice po tekućem računu
  • "Ona je ta" kreditna kartica za refinansiranje obaveza