• Uvod
 • Štednja i investiranje
 • Finansiranje
 • Upravljanje sigurnošću
 • Planiranje penzije

Finansijsko planiranje

Uspešno upravljanje ličnim finansijama obuhvata četiri ključne teme:

 • Štednja i investiranje
 • Finansiranje
 • Upravljanje sigurnošću
 • Planiranje penzije

Saznajte više Pogledajte video

Štednja i investiranje

Pravilno upravljanje imovinom Vam omogućava:

 • Očuvanje i uvećanje imovine kroz odabir adekvatnih modela štednje ili ulaganja
 • Sigurnost i dostupnost novca bez teškoća ili gubitaka
 • Ostvarenje željenog prinosa 

Saznajte više Kontaktirajte ličnog bankara

Finansiranje

Uskladite realizaciju Vaših želja sa mogućnostima!

 • Odaberite pravi proizvod i rok otplate
 • Utvrdite finansijski potencijal
 • Balansirajte kredite i štednju

Saznajte više Kontaktirajte ličnog bankara

Upravljanje sigurnošću

Obezbedite sigurnost za sebe i svoju porodicu!

 • Zaštitite se od rizika gubitka ili smanjenja prihoda
 • Osigurajte Vašu imovinu od nepredviđenih događaja
 • Obezbedite porodici kvalitetnu zdravstvenu negu

Saznajte više Kontaktirajte ličnog bankara

Planiranje penzije

Zadržite životni standard i u penziji!

 • Obezbedite dodatni prihod u starosti
 • Započnite dugoročnu štednju odmah
 • Uplaćujte kada i koliko želite

Saznajte više Kontaktirajte ličnog bankara