• Informacije
  • Karakteristike
  • Kalkulator/Primer
  • Dokumentacija

Dinarski kredit

sa fiksnom kamatnom stopom

  • Povoljna kamatna stopa
  • Brza i jednostavna realizacija
  • Fiksna mesečna rata tokom celog perioda otplate

Saznajte više Podnesite zahtev

Dinarski kredit

sa fiksnom kamatnom stopom

Uslovi kredita

Obezbeđenje kredita

Minimalni uslovi za odobravanje kredita

Reprezentativni primer

Dinarski kredit

sa fiksnom kamatnom stopom

10000 0
0
60 0
0
100 0
0
  • Kalkulator je informativnog karaktera.
  • Iz kreditiranog iznosa se plaća premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
  • Kalkulacija se odnosi na uslove koji važe za klijente banke.

Dinarski gotovinski kredit

sa fiksnom kamatnom stopom