• Informacije
  • Karakteristike
  • Kalkulator/Primer
  • Dokumentacija

Dinarski kredit

sa promenljivom kamatnom stopom

  • Povoljna kamatna stopa
  • Brza i jednostavna realizacija
  • Bez obaveze prenosa zarade/penzije

Saznajte više Podnesite zahtev

Dinarski kredit

sa promenljivom kamatnom stopom

Uslovi kredita

Reprezentativni primer

Obezbeđenje kredita

Minimalni uslovi za odobravanje kredita

Dinarski kredit

sa promenljivom kamatnom stopom

10000 0
0
60 0
0
100 0
0
  • Kalkulator je informativnog karaktera.
  • Detaljne informacije pogledajte na sledećem linku .
  • Iz kreditiranog iznosa se plaća provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
  • Kalkulacija se odnosi na uslove koji važe za klijente banke.

Dinarski gotovinski kredit

sa promenljivom kamatnom stopom