• Informacije
  • Karakteristike
  • Kalkulator/Primer
  • Dokumentacija

Dinarski kredit za refinansiranje

sa fiksnom kamatnom stopom

  • Povoljna kamatna stopa
  • Brza i jednostavna realizacija
  • Fiksna mesečna rata tokom celog perioda otplate

Saznajte više Podnesite zahtev

Dinarski kredit za refinansiranje

sa fiksnom kamatnom stopom

Uslovi kredita

Obezbeđenje kredita

Minimalni uslovi za odobravanje kredita

Reprezentativni primer

10000 0
0
60 0
0
100 0
0
  • Kalkulator je informativnog karaktera.
  • Iz kreditiranog iznosa se plaća provizija premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
  • Kalkulacija se odnosi na uslove koji važe za klijente banke.

Dinarski kredit za refinansiranje

sa fiksnom kamatnom stopom