• Informacije
 • Karakteristike
 • Kalkulator/Primer
 • Dokumentacija

Dinarski kredit za refinansiranje

sa fiksnom kamatnom stopom

 • Povoljna kamatna stopa
 • Brza i jednostavna realizacija
 • Fiksna mesečna rata tokom celog perioda otplate
 • Odobravanje kredita i pre uplate prve zarade ili penzije

Saznajte više Podnesite zahtev

Dinarski kredit za refinansiranje

sa fiksnom kamatnom stopom

Uslovi kredita

Obezbeđenje kredita

Minimalni uslovi za odobravanje kredita

Reprezentativni primer dinarskog gotovinskog kredita za refinansiranje sa fiksnom stopom do 84 meseci

10000 0
0
60 0
0
100 0
0
 • Kalkulator je informativnog karaktera.
 • Detaljne informacije pogledajte na sledećem linku .
 • Iz kreditiranog iznosa se plaća provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
 • Kalkulacija se odnosi na uslove koji važe za klijente banke.

Reprezentativni primer dinarskog gotovinskog kredita za refinansiranje sa fiksnom stopom do 84 meseci

Dinarski kredit za refinansiranje

sa fiksnom kamatnom stopom