• Informacije
  • Karakteristike
  • Kalkulator/Primer
  • Dokumentacija

Dinarski kredit za refinansiranje

sa promenljivom kamatnom stopom

  • Povoljna kamatna stopa
  • Brza i jednostavna realizacija
  • Bez obaveze prenosa zarade/penzije

Saznajte više Podnesite zahtev

Dinarski kredit za refinansiranje

sa promenljivom kamatnom stopom

Uslovi kredita

Obezbeđenje kredita

Minimalni uslovi za odobravanje kredita

Reprezentativni primer

Dinarski kredit za refinansiranje

sa promenljivom kamatnom stopom

10000 0
0
60 0
0
100 0
0
  • Kalkulator je informativnog karaktera.
  • Detaljne informacije pogledajte na sledećem linku .
  • Iz kreditiranog iznosa se plaća provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
  • Kalkulacija se odnosi na uslove koji važe za klijente banke.

Dinarski kredit za refinansiranje

sa promenljivom kamatnom stopom