• Informacije
 • Kredit u RSD
 • Kredit u valuti EUR

Gotovinski krediti obezbeđeni hipotekom

Realizujte svoje planove uz našu podršku

 • Maksimalni iznosi:
  Do 20.000.000 RSD - Dinarski kredit
  Do 200.000 EUR - Kredit indeksiran u EUR
 • Povoljna kamatna stopa (godišnja)
  2.8%+6M Belibor - Dinarski kredit
  5.25%+6M Euribor - Kredit indeksiran u EUR
 • Rokovi kredita do 20 godina

Saznajte više Podnesite zahtev

Uslovi kredita Kalkulator

Reprezentativni primer dinarskog gotovinskog kredita obezbeđenog hipotekom za klijente banke

Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

Obezbeđenje kredita

Spisak neophodne dokumentacije

Uslovi kredita Kalkulator

Reprezentativni primer gotovinskog kredita obezbeđenog hipotekom u valuti EUR za klijente banke koji nemaju ugovorenu polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Banke

Reprezentativni primer gotovinskog kredita obezbeđenog hipotekom u valuti EUR za klijente banke koji poseduju polisu riziko životnog osiguranja sa vinkulacijom polise u korist Raiffeisen banke

Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

Obezbeđenje kredita

Spisak neophodne dokumentacije