• Informacije
  • Primer

Raiffeisen Leasing

Da li razmišljate o nabavci novog automobila? Finansijski lizing je Vaš pravi izbor

  • Posebni uslovi
  • Fiksna kamata
  • Jednostavna i brza procedura

Saznaj više

Reprezentativni primer

Nabavna vrednost predmeta sa PDV-om12.000,00
Vrednost predmeta10.000,00
Ulazni PDV2.000,00
Iznos neto finansiranja9.500,00
Broj rata60
Nominalna kamatna stopa4,20%
Efektivna kamatna stopa5,64%
Iznos rate175,82
Troškovi obrade zahteva sa PDV-om120,00
Troškovi upisa ugovora u registar40,75
Učesće u vrednosti predmeta bez PDV-a500,00
Ukupna uplata pri zaključenju ugovora2.829,84
ValutaEUR

Obračun je vezan sa srednji kurs EUR Narodne banke Srbije

Fiksna kamatna stopa