• Informacije
  • Karakteristike
  • Dokumentacija

Kredit za penzionere

Dinarski gotovinski kredit

  • Maksimalni iznos kredita do 700.000 RSD i rok otplate do 84 meseca,
  • Poslednju ratu možete otplatiti do navršenih 75 godina života,
  • Fiksna rata tokom celog perioda otplate,
  • Banka plaća premiju osiguranja života korisnika (osiguranje je uslov odobrenja kredita uz obaveznu vinkulaciju polise u korist Raiffeisen banke).

Ukoliko ste penzioner i potrebna su Vam dodatna finansijska sredstva ili želite da refinansirate postojeće dugove, Raiffeisen banka ima rešenje za Vas!

Nudimo Vam dinarski gotovinski kredit sa velikim brojem pogodnosti, posebno osmišljen za penzionere.

Posebna ponuda za penzionere

Uslovi kredita

Iznos kredita

od 9.500 RSD do 700.000 RSD

Rok otplate kredita (u mesecima)

12, 24, 36, 48, 60, 72, 84

Kamatna stopa za klijente banke*/ostale klijente**

13,90% godišnja, fiksna

Depozit

Bez depozita

Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa

246 RSD, fiksno

Trošak menice

50 RSD, fiksno

Naknada za vođenje tekućeg računa

150 RSD, mesečno, fiksno

Provizija za obradu zahteva (plaća se jednokratno
unapred, a finansira se iz kredita)

2,75% od kreditiranog iznosa, fiksna

Godišnja provizija za administriranje kredita

0,5% od ostatka duga

Provizija za prevremenu otplatu

Ne obračunava se

* Naplata obaveza se vrši sa tekućeg računa Korisnika kredita otvorenog u Raiffeisen banci (Trajni nalog)
* * Naplata obaveza se vrši obustavom na penziji Korisnika kredita (Administrativna zabrana)

Obezbeđenje kredita

Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

Reprezentativni primer gotovinskog kredita/kredita za refinansiranje za klijente banke

Reprezentativni primer gotovinskog kredita / kredita za ostale klijente banke

  • Lični dokument-lična karta ili pasoš