• Informacije
  • Karakteristike
  • Dokumentacija

Kredit za penzionere

Dinarski gotovinski kredit

  • Maksimalni iznos kredita do 1.200.000 RSD i rok otplate do 95 meseci,
  • Poslednju ratu možete otplatiti do navršenih 75 godina života,
  • Fiksna rata tokom celog perioda otplate,
  • Banka plaća premiju osiguranja života korisnika (osiguranje je uslov odobrenja kredita uz obaveznu vinkulaciju polise u korist Raiffeisen banke).

Ukoliko ste penzioner i potrebna su Vam dodatna finansijska sredstva ili želite da refinansirate postojeće dugove, Raiffeisen banka ima rešenje za Vas!

Nudimo Vam dinarski gotovinski kredit sa velikim brojem pogodnosti, posebno osmišljen za penzionere.

Posebna ponuda za penzionere

Uslovi kredita

Iznos kredita od 9.500 RSD do 1.200.000 RSD
Rok otplate kredita (u mesecima) 12, 24, 36, 48, 60, 84, 95
Kamatna stopa za klijente banke/ostale klijente 13,75% godišnja, fiksna
Depozit Bez depozita
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD, fiksno
Trošak menice 

50 RSD, fiksno

Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150 RSD, mesečno
Provizija za obradu zahteva 2,75% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna
Godišnja provizija za administriranje kredita 0,5% od ostatka duga
Provizija za prevremenu otplatu 2,75% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna

* Naplata obaveza se vrši sa dinarskog tekućeg računa Korisnika kredita otvorenog u Raiffeisen banci (Trajni nalog)
* * Naplata obaveza za ostale klijente se vrši obustavom na penziji Korisnika kredita (Administrativna zabrana)

 

 

Obezbeđenje kredita

Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

Reprezentativni primer gotovinskog kredita/kredita za refinansiranje za klijente banke

Reprezentativni primer gotovinskog kredita / kredita za ostale klijente banke

  • Lični dokument-lična karta ili pasoš