• Informacije
  • Karakteristike
  • Kalkulator/Primer
  • Dokumentacija

Pauza keš kredit

Specijalna ponuda dinarskog gotovinskog kredita:

 

  • Sa fiksnom kamatom
  • Rok otplate do 36 meseci
  • Bez prenosa zarade
  • Pauziranje rate jednom godišnje

Saznajte više Podnesite zahtev

Pauza keš kredit

Uslovi kredita

Obezbeđenje kredita

Minimalni uslovi za odobravanje kredita

Reprezentativni primer

Pauza keš kredit

10000 0
0
60 0
0
100 0
0
  • Kalkulator je informativnog karaktera.
  • Iz kreditiranog iznosa se plaća provizija za obradu zahteva
  • Kalkulacija se odnosi na uslove koji važe za klijente banke.

Reprezentativni primer