• Informacije
  • Uslovi kredita/Kalkulator
  • Dokumentacija

Dinarski stambeni kredit osiguran kod Nacionalne korporacije

Stambeni kredit u dinarama po izuzetnim uslovima

  • Kamatna stopa (godišnja) - 1,30% + 6m Belibor
  • Rokovi kredita - od 4 do 30 godina

Stambeni krediti u RSD osigurani kod Nacionalne korporacije

Uslovi kredita

Reprezentativni primer dinarskog stambenog kredita za kupovinu nepokretnosti osiguran kod NKOSK za klijente banke koji nemaju zaključenu polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Raiffeisen banke

10000 0
0
60 0
0
100 0
0