• Informacije
  • Uslovi kredita/Kalkulator
  • Dokumentacija

Stambeni krediti u EUR osigurani kod Nacionalne korporacije

Prava je prilika da uživate u komforu Vašeg novog doma!

  • Samo za Premium klijente, naša posebna ponuda za stambeni kredit uz godišnju kamatnu stopu u visini od 6m Euribor + 3,09%!
  • Stručna pomoć, saveti i konsultacije

Stambeni krediti u EUR osigurani kod Nacionalne korporacije

Uslovi kredita

Reprezentativni primer stambenog kredita indeksiranog u EUR za kupovinu nepokretnosti osiguran kod NKOSK za klijente banke koji imaju zaključenu polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Raiffeisen banke

Reprezentativni primer stambenog kredita indeksiranog u EUR za kupovinu nepokretnosti osiguran kod NKOSK za klijente koji imaju zaključenu polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Raiffeisen banke

10000 0
0
60 0
0
100 0
0

Stambeni krediti u EUR osigurani kod Nacionalne korporacije

Spisak neophodne dokumentacije: