• Informacije
  • Promenljiva kamatna stopa
  • Fiksna kamatna stopa
  • Dokumentacija

Stambeni krediti u EUR osigurani kod Nacionalne korporacije

Prava je prilika da uživate u komforu Vašeg novog doma!

  • Samo za Premium klijente, naša posebna ponuda za stambeni kredit uz godišnju kamatnu stopu u visini od:

2,75% + 6m Euribor - Model sa promenljivom kamatom

od 3,35% - Model sa fiksnom kamatom

  • Stručna pomoć, saveti i konsultacije

Stambeni krediti u EUR osigurani kod Nacionalne korporacije

Uslovi kredita

Reprezentativni primer stambenog kredita indeksiranog u EUR za kupovinu nepokretnosti osiguran kod NKOSK za klijente koji imaju zaključenu polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Raiffeisen banke

10000 0
0
60 0
0
100 0
0

Stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom indeksiran u EUR osiguran kod NKOSK

Uslovi kredita

Reprezentativni primer stambenog kredita indeksiranog u EUR za kupovinu nepokretnosti osiguran kod NKOSK za klijente banke sa fiksnom kamatnom stopom