• Informacije
 • Prednosti

Raiffeisen „Dom i porodica“

Na svetu je samo jedno mesto zaista dom.

 • Veliki izbor paketa osiguranja prema Vašim potrebama
 • Dopunska pokrića za zemljotres i štetu prema trećim licima
 • Jednostavna prijava i brza isplata štete

Saznajte više

Raiffeisen „Dom i porodica“

KOJE PREDNOSTI PRUŽA IZBOR OSIGURANJA RAIFFEISEN „DOM I PORODICA”?

Mogućnost kombinacije različitih rizika u paket koji najviše odgovara Vašim potrebama pružiće Vam zadovoljstvo da za sebe izaberete idealnu kombinaciju po prihvatljivoj ceni.

 • U slučaju uništenja objekta kao posledice požara, isplata će omogućiti izgradnju novog objekta, bez obzira kolika je bila starost uništenog objekta.
 • Ugovaranje osiguranja sa neodređenim rokom trajanja uz popust.
 • Dopunska pokrića za zemljotres i odgovornost osiguranika prema trećim licima.
 • Osiguranje članova domaćinstva za slučaj smrti usled nezgode, smrti usled bolesti i nastupanja trajnog invaliditeta.
 • Odobrava se bonus u zavisnosti od toga da li je u prethodnoj godini bilo štetnih događaja.
 • U slučaju nastanka štete, imate mogućnost da prijavu štete izvršite putem telefona, e-maila ili lično u bilo kojoj UNIQA poslovnici.
 • UNIQA garantuje brzu i kvalitetnu isplatu štete, odmah po dobijanju neophodne dokumentacije. Za manje i jednostavnije štete, isplate se obračunavaju i plaćaju po ekspresnoj proceduri, uz minimalnu dokumentaciju i najkasnije u roku od 48 sati od prijave štete.

  Sve što Vas zanima od programa Raiffeisen "Dom i porodica" možete saznati ako se obratite svom bankaru.

Obezbedite sigurnost svog doma i porodice već danas!