Riziko kredit

Osiguranje života uz stambeni kredit

Osigurajte Vašu najvažniju investiciju:
  • zaštita porodice od neželjenih posledica u slučaju smrti,
  • značajno pokriće uz minimalne premije,
  • dodatne pogodnosti - niža kamata na kredit i manji troškovi NKOSK.