Uslovi korišćenja materijala sa internet stranica Raiffeisen Banke ad. Beograd

Ovde navedeni uslovi korišćenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, kao i materijala sa Internet stranica Raiffeisen banke ad iz Beograda (u daljem tekstu RBRS) pravila su kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici materijala. Stoga Vas molimo da se upoznate sa dole navedenim pravilima kako bismo izbegli eventualne nesporazume i posledice u vezi sa istima.
Svako korišćenje sajta www.raiffeisenbank.rs/ podložno je niže navedenim uslovima. Svi sadržaji objavljeni na sajtu http://www.raiffeisenbank.rs/ vlasništvo su RBRS i mogu se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe, ne smeju se kopirati, reprodukovati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog odobrenja RBRS.
RBRS će uložiti sve razumne napore da održi http://www.raiffeisenbank.rs/ stranice potpuno funkcionalnim i da sve objavljene informacije budu tačne i potpune, ali ne snosi odgovornost za povremeno nefunkcionisanje stranica, eventualnu netačnost informacija, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem netačnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnosti pristupa istima.
Stranicama http://www.raiffeisenbank.rs/ se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računarska mreža koju RBRS direktno ne kontroliše već je na nju samo vezana pa zbog toga ne može garantovati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontroliše.
RBRS zadržava pravo promene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.raiffeisenbank.rs u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

Navedeni uslovi odnose se na nekoliko segmenata:

 

  • Prava
  • Sigurnost
  • Servisne informacije

Autorska prava

Garancije i uskraćivanje prava

Kontrola

Uslovi korišćenja funkcije ponovnog oglašavanja i reklamiranja materijala na internetu

Sigurnost podataka

Tajnost podataka

Tačnost podataka

Pravila privatnosti

Servis

Slanje poruka elektronskom poštom

Linkovi

RBRS istraživanja