• Uplata i isplata evra i dinara
  • Plaćanje računa / Prenosi
  • Kupovina / prodaja valuteObezbedite sebi ...

  • Štedno osiguranje u valuti EUR
  • Siguran prinos kroz garantovanu osiguranu sumuGotovinski hipotekarni kredit u dinarima

  • Kamatna stopa 2,8% +6M Belibor
    (godišnja)
  • Iznos kredita do 20.000.000 RSD
  • Rokovi kredita do 20 godina