Utvrdite sopstveni rizik

Ukoliko želite da saznate kom tipu investitora pripadate to možete učiniti davanjem odgovora na pitanja sastavljena od strane stručnih lica.

Investicioni horizont

Pretpostavlja se da, što je duži investicioni horizont, to ste spremniji na prihvatanje višeg nivoa rizika u svojoj investicionoj strategiji, u cilju ostvarenja višeg prinosa na ulaganje. Koji je Vaš investicioni horizont (kada ćete želeti da raspolažete svojim sredstvima)?


Koliko dugo možete podneti potencijalni gubitak?

Pretpostavlja se da, što je duži period u kome možete podneti smanjenje vrednosti svog uloga bez promene vrste ulaganja, to ste spremniji na prihvatanje višeg nivoa rizika u svojoj investicionoj strategiji, u cilju ostvarenja rasta svoje imovine. Koliko dugo ste spremni da podnesete negativan prinos pre odluke o promeni vrste ulaganja?


Šta je za Vas bitnije: rast imovine ili njena sigurnost?

Pretpostavlja se da, što je za vas značajnije uvećanje imovine, to ste spremniji da preuzmete viši nivo rizika u svojoj investicionoj strategiji, u cilju ostvarenja većeg potencijalnog rasta vrednosti ulaganja. Šta je za Vas važnije: ostvarivanje značajnog rasta vrednosti uloga ili očuvanje vrednosti inicijalnog uloga?


Upoznatost sa načinom funkcionisanja finansijskog tržišta i investicionim principima

Pretpostavlja se da, što ste više upoznati sa funkcionisanjem finansijskog tržišta i investicionim principima, to ste spremniji na preuzimanje višeg rizika u svojoj investicionoj strategiji, u cilju ostvarenja višeg potencijalnog rasta. Upoznat sam sa načinom funkcionisanja finansijskog tržišta i principima investiranja.


Spremnost na prihvatanje kratkoročnih gubitaka u cilju ostvarenja višeg dugoročnog rasta

Pretpostavlja se da, što je veća spremnost na prihvatanje kratkoročnih gubitaka u cilju ostvarenja većeg dugoročnog rasta, to ste spremniji na prihvatanje višeg rizika u svojoj investicionoj strategiji, u cilju ostvarenja višeg potencijalnog rasta ulaganja. Spreman sam da u kratkom roku prihvatim negativan prinos na svoj ulog u cilju ostvarenja većeg dugoročnog rasta investicije i mogu samouvereno doneti takvu investicionu odluku.