Ulaganje u hartije od vrednosti nije rezervisano samo za profesionalne investitore!

 • Raiffeisen banka Vam pruža usluge posredovanja u trgovanju državnim hartijama od vrednosti.
 • Preko Raiffeisen banke kao posrednika, možete učestvovati i na aukcijama trezorskih zapisa i trezorskih obveznica Ministarstva finansija Republike Srbije.

Saznaj više

 • Kalendar aukcija
 • Javni poziv
 • Rezultati i statistike aukcija
 • Zvanični kalkulator Ministarstva finansija
 • Raspored aukcija se objavljuje na kraju svakog tromesečja za sledeće tromesečje i on je indikativan, tj. podložan je promenama i dopunama.
 • Rasporedi aukcija na osnovu kojih se mogu praviti preliminarni planovi učešća na konkretnoj aukciji nalaze se na linku:
  http://www.pda.gov.rs/lat/default.asp?P=55&MenuItem=5

 

 • Javni poziv u sebi sadrži podatke o trajanju vremenskih faza u okviru aukcije, o minimalnom i maksimalnom iznosu po nalogu i o datumu saldiranja za konkretnu aukciju.

 • Javni poziv predstavlja definitivnu potvrdu da će se aukcija zaista i održati kada je predviđena rasporedom aukcija. Javni poziv se na sajtu objavljuje otprilike nedelju dana pre zakazane aukcije na sledećem linku:
  http://www.pda.gov.rs/lat/default.asp?P=56&MenuItem=5

 

 • Rezultati i statistike aukcija sadrže podatke o ostvarenim prinosima na već održanim aukcijama i iz kojih možete izvući zaključak o interesovanju investitora za konkretne trezorske zapise/obveznice.

  Ovi izveštaji se objavljuju na linku:
  http://www.pda.gov.rs/lat/default.asp?P=58&MenuItem=5