Raifeisen Euro Cash fond

  • Štednja u evrima bez roka oročenja
  • Jednostavan način ulaganja, uz mogućnost dodatne uplate u svakom momentu
  • Likvidnost sredstava

Raiffeisen Invest

Saznajte više Kontaktirajte ličnog bankara