Osnovni cilj investiranja je uvećanje sredstava tokom vremena, kroz ostvarenje željenog prinosa. Osim prinosa, veoma je važna sigurnost i dostupnost imovine u svakom trenutku. Ovi faktori su međusobno suprotstavljeni, tako da nema kategorije investicije koja maksimalno ispunjava sva tri elementa.

S obzirom da ne postoji univerzalna formula za idealnu alokaciju ulaganja, potrebno je uskladiti strategiju investiranja sa individualnim cilljevima, finansijskim potrebama u budućnosti i ličnog stava prema riziku. Ne morate biti profesionalni investitor da bi Vaše ulaganje bilo uspešno. Ukoliko se pridržavate osnovih principa ulaganja i strategije, na pravom ste putu do ostvarenja Vaših ciljeva.

5 koraka do uspešnog ulaganja

5 koraka do uspešnog ulaganja

Saznaj više

Moj profil rizika

Moj profil rizika

Saznaj više

Raiffeisen EURO CASH

Raiffeisen EURO CASH

Saznaj više

Raiffeisen FUTURE

Raiffeisen FUTURE

Saznaj više