• Uvod
 • Štednja i investiranje
 • Finansiranje
 • Upravljanje sigurnošću
 • Planiranje penzije
 • Video

Ključna pravila uspešnog upravljanja ličnim finansijama su:

 • Holistički pristup

 • Jasno definisanje planova i želja

 • Realna procena finansijskih mogućnosti

 • Uspostavljanje balansa između životnog standarda u sadašnjosti i finansijske nezavisnosti u budućnosti

Upoznajte pravila uspešnog upravljanja ličnim finansijama.

Štednja i investiranje

 • Osnovni principi upravljanja imovinom su alokacija „korak po korak“ i diverzifikacija rizika.
 • To znači da prvo treba obezbediti likvidna sredstva za nepredviđene situacije, pa započeti sa sigurnim dugoročnim ulaganjem. Sa porastom imovine treba započeti i sa rizičnijim ulaganjima koja donose visok prinos.
 • Zlatno pravilo za likvidna sredstva je od 3 do 6 mesečnih plata (veće rezerve za preduzetnike i slobodne profesije, manje rezerve za zaposlene i sa višim prihodima).
 • Radi zaštite od umanjenja ili gubitka svoje imovine potrebno je diverzifikovati ulaganja: odabrati različite vrste ulaganja, ulagati na različita tržišta, odabrati različite datume dospeća.
 • Rizik treba uskladiti sa:

  - očekivanim prinosom
  - budućim potrebama u pogledu likvidnosti
  - ličnom percepcijom i prihvatanjem rizika
  - ukupnom vrednošću kapitala
  - neophodnom većom sigurnošću za preduzetnike i slobodna zanimanja.
 • Ukoliko je iznos ličnih finansijskih sredstava manji, treba koristiti proizvode šireg spektra (npr.osiguranje koje pokriva i uvećanje kapitala i životno osiguranje).
 • Sa većim iznosom ličnih sredstava moguće je veće prilagođavanje različitih proizvoda.

Finansiranje

Podrazumeva analizu svih Vaših prihoda i rashoda, radi dobrog balansa kreditnih obaveza i štednje - idealan odnos je 50%/50%.

Osnovni principu su:

 • Izbor pravog proizvoda za finansiranje određene potrebe
 • Usklađivanje roka otplate sa vekom trajanja robe široke potrošnje
 • Sposobnost otplate duga je važnija od kolaterala
 • Pozajmice i/ili kreditne kartice su predviđene za dodatne rezerve likvidnosti
 • Refinansiranje više obaveza radi povećanja transparentnosti troškova
 • Planiranje i izračunavanje budućih izdataka tako da štedni anuitet pre kupovine bude jednak ratama kredita koje slede

Upravljanje sigurnošću

 • Upravljanje sigurnošću predstavlja obezbeđenje od rizika finansijskog gubitka koji se može desiti kao posledica nekog neočekivanog i neželjenog događaja.
 • Najbitnija je zaštita ljudskog kapitala (vrednost svih budućih prihoda) i zato je važno osigurati se od egzistencijalnih rizika :

- rizik od smrti i nesrećnog slučaja

- rizik od težih povreda i bolest

- rizik od gubitka prihoda

- rizik dugovečnosti - da penzioni period bude duži nego što lična finansijska sredstva mogu da generišu prihod.

 • Poželjno je da ukupna suma životnih osiguranja bude u visini 5 godišnjih prihoda.
 • Najveće sume osiguranja su potrebne na početku karijere kada je vrednost ljudskog kapitala najveća.
 • Kapital može da nadomesti prihod, stoga treba uskladiti sume osiguranja sa vrednošću imovine.
 • Obavezno je zaštititi vrednost kapitala (nekretnine, vozila, itd.) kroz različite vrste osiguranja imovine od požara, poplave, nepogode, krađe, nezgode.
 • Dodatni rizici od:

- neadekvatne zdravstvene zaštite,

- zakonskih potraživanja

Planiranje penzije

 • Najvažnije pravilo kod penzinog planiranja je što pre početi sa ulaganjem, jer je period ulaganja važniji od iznosa uplata.

 • Duži rok ulaganja omogućava prihvatanje višeg rizika i fokus na investicije u akcije, ali i značajno uvećanje uloženih sredstava kroz pozitivan efekat „kamate na kamatu“ i „uprosečavanja cene“.
 • Pravilo kod ulaganja u akcije: maksimalni procenat ovakvih investicija = 100 – godine starosti.
 • Preporuka je redovno mesečno izdvajati 10-15% prihoda u ove svrhe.
 • Pre penzije rizik treba smanjiti, a u fazi korišćenja sredstava (penzija) rizik treba da bude na nuli.