• Informacije
  • Kako funkcioniše VISA kartica

Prednosti VISA debitne kartice:

  • Potpuna kontrola nad novcem
  • Brze, jednostavne i sigurne transakcije
  • Beskontaktno plaćanje uz Visa kartice


Debitne kartice izdanja Raiffeisen banke su idealne za one koji žele da imaju punu kontrolu nad svojim novcem i vrše brze, jednostavne i sigurne transakcije, bez potrebe da kod sebe imaju veću količinu gotovine.

Saznaj više

Valuta zaduženja kod korišćenja debitne kartice

Računi debitne kartice

Kartica vezana samo za dinarski račun

Kartica vezana samo za devizni račun

Primer

Kartica vezana za dinarski i devizni račun