• Informacije
  • Karakteristike

PREMIUM PROFIT osiguranje

Investirajte u svoju budućnost


Raiffeisen banka je Premium klijentima omogućila ugovoranje polise Premium Profit osiguranja u saradnji sa kompanijom Generali osiguranje Srbija a.d.o.

  • Jednokratno ulaganje u valuti EUR
  • Garantovan prinos
  • Minimalni iznos uplate 1.000 EUR

Saznajte više

PREMIUM PROFIT osiguranje

  • Osiguranje za slučaj doživljenja ugovora o osiguranju;
  • U slučaju smrti osiguranika vraća se uplaćena premija;
  • Osiguranje se može ugovoriti na 3, 5, 7 i 10 godina uz mogućnost otkupa već nakon prve godine;
  • Minimalan iznos premije je 1000 evra;
  • Po isteku osiguranja isplaćuje se osigurana suma za doživljenje i raspoređena dobit;

PRIMERPolMuškiPristupna starost56 godinaJednokratna premija10.000 EUR


Trajanje osiguranja 3 godine 5 godina 7 godina 10 godina
Osigurana suma 10.181,00 EUR 10.569,3 EUR 10.993,3 EUR 11.717,8 EUR
Očekivana dobit 418 EUR 721 EUR 1.044 EUR 1.568 EUR
Ukupna očekivana dobit 599 EUR 1.290 EUR 2.037 EUR 3.285 EUR

Napomena: Konačno ostvarena dobit pre oporezivanja može biti veća ili manja od ukupno očekivane dobiti.