MinMax način štednje

Koristeći MinMax način štednje ostvarujete savršen balans između štednje i svakodnevnih potreba. MinMax način štednje omogućava Vam da putem trajnog naloga ovlastite banku da u Vaše ime vrši prebacivanje sredstava sa Vašeg dinarskog tekućeg računa na devizni račun, i obrnuto.

Pri tome, imate mogućnost da sami definišete uslove za izvršenje trajnog naloga.

Saznajte više Kontaktirajte ličnog bankaraBanka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Agencija za osiguranje depozita.