Informacije u vezi sa trenutnom situacijom na tržištu kapitala

Trenutno smo svedoci vanrednih dešavanja na tržištima kapitala i nije lako predvideti šta će se desiti u budućnosti, tj da li će biti daljih padova. Ono što možemo pretpostaviti je da će tržišta kapitala ostati veoma nestabilna.

Naša istraživanja ukazuju da se ne očekuje brza normalizacija na tržištima kapitala. Umesto toga, očekujemo da će se, kad se virus stavi pod kontrolu, dogoditi kontinuirani trend rasta.

Izvor su tekstovi od strane RCM-a.*
*Raiffeisen Capital Management stands for Raiffeisen Kapitalanlage GmbH or Raiffeisen KAG for short Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, Mooslackengasse 12, 1190 Vienna.

Odgovaramo na 10 najčešćih pitanja o trenutnoj situaciji na trzistu kapitala

 • 1. Šta je dovelo do pada cena na svetskim berzama?

  • Koronavirus, dostigao je velike razmere u celom svetu.
  • Čitava svetska ekonomija oseća posledice širenja virusa COVID-19. Samo neke od posledica trenutne situacije su smanjenje projekcije rasta svetske ekonomije, povćanje javnih investicija i mera za pomoć privredi, smanjeni prihodi od turizma i industrijske proizvodnja. Ovi ekonomski preokreti posledica su zatvaranja, ograničenja putovanja, uvedenih policijskih časova, itd.
  • Centralna banka SAD je smanjila svoju kamtnu stopu 0,5%, što predstavlja najveće jednokratno smanjenje još od 2008. godine. Smanjenje kamatnih stopa Fed-a trebalo bi da podrži nacionalnu ekonomiju i uveri učesnike na tržištu kapitala da je svojim merama u mogućnosti da zaštiti svoju ekonomiju od negativnih efekata koji su nastali zbog korona virusa.. U nekim slučajevima, međutim, ovo se više tumačilo kao razlog za zabrinutost nego ohrabrenje, i zato su kao posledicu imali dodatni pad cena akcija na berzama.
  • Dodatne mere centralnih banaka kroz programe kupovine obveznica: Evropska centralna banka (ECB), na primer, najavila je program za hitnu kupovinu u iznosu od 750 milijardi EUR, kako bi investitorima poslala odlučan signal da će centralna banka stajati iza vladajućih vlada u regionu.
  • Paralelno, vlade širom sveta najavljuju nove programe pomoći kako bi skoro svakodnevno podržavale njihove ekonomije.
 • 2. Šta će se dogoditi sa tržištima kapitala u budućnosti? Hoće li trenutni pad berze nastaviti da beleži dalje padove cena na berzama?

  Realno, trenutno niko ne može odgovoriti na ovo pitanje. Činjenica je da smo trenutno svedoci vanrednih dešavanja na tržištima i nije lako predvideti šta će se desiti u budućnosti, tj da li će biti daljih padova. Ono što se MOŽE pretpostaviti je da će tržišta kapitala ostati veoma nestabilna.

 • 3. Koliko dugo će trajati ovaj pad cena na berzama?

  Kada države budu u mogućnosti da kontrolišu COVID-19, naši portfolio menadžeri očekuju da će se tržišta kapitala oporaviti. Nakon stabilizacije trzista kapitala,  verujemo da će berze pokazati kontinuirani trend rasta.

 • 4. Šta rade ljudi koji upravljaju fondovima tokom pada berze poput ovoga?

  Portfolio menadžeri koji upravljaju fondovima pomno prate dešavanja na tržištu kapitala. Rizičnost fondova je smanjena. Naime, udeo u akcijama i obveznicama je znatno smanjen. Prihodi koji su ostvareni od ovih prodaja preusmereni su u nisko rizične instrumente novčanog tržišta, ali kapitalni gubici su i dalje mogući u bilo kom trenutku. Dodatno, propisi koji regulišu fondove ograničavaju portfolio menadžere u njihovom poslovanju. Fond se mora pridržavati svoje investicione politike naznačene u prospektu. Drugim rečima: vrsta fonda mora ostati nepromenjena. Investicioni cilj i investicionu politiku fonda Raiffeisen WORLD možete naći na linku: https://vvv.raiffeiseninvest.rs/fondovi/raiffeisen-vorld/raiffeisen-vorld/investicioni-cilj-i-investiciona-politika.110.html

 • 5. Da li mogu imati pristup svom novcu u bilo kom trenutku?

  U principu, možete unovčiti (prodati) investicione jedinice fondova u kojima imate uložna sredstva u bilo kom trenutku po ceni od tog dana. Isplata će se izvršiti na račun koji navedete prilikom istupanja u roku od 5 radnih dana.

 • 6. Šta bi trebalo sada da uradim?

  To se razlikuje od slučaja do slučaja. Da li se nešto promenilo u osnovnim faktorima koji su bili osnova vaših prvobitnih odluka o investiranju – na primer, u vašem investicionom horizontu ili u pogledu vaše tolerancije na rizik? Ako je tako, možda će biti potrebna odredjene izmene u smislu prilagođavanja novonastalim okolnostima.

 • 7. Da li treba da ostavim svoja sredstva uložena u fondu Raiffeisen WORLD tokom pada akcija na berzi ili bi trebalo da izađem?

  Poslednji veliki pad akcija na berzi bio je 2008. godine – takozvana Lehmannova kriza. Cene su pale za gotovo 50%.  Ovaj pad je praktično u potpunosti nadoknađen tokom naredne tri godine, a od tada nadalje, uzlazni trend se nastavio sve dok cene nisu porasle za skoro dodatnih 150%.

  Svako ko je izašao na dnu, iskusio je veliki gubitak. Nova investicija, godinu dana kasnije, – kada je deo gubitaka već bio nadoknadjen – dovela je do solidnog pozitivnog prinosa. Međutim, rezultat je bio znatno niži od rezultata koji su ostvarili investitori koji su svoja sredstva imali uložena od početka. Naš zaključak je:  Predviđanje trenutka kada je pravo vreme za ulaganje u ovakvom vanrednom periodu nestabilnosti na tržištu kapitala kao što je to sada, nije lako predvideti, jer su buduća kretanja cena nepredvidiva.

  Medjutim, jedno je sigurno: strah je loš savetnik kada je reč o odlukama na berzi. Pozovite svog ličnog bankara i zajedno ćete razraditi razumnu strategiju koja je u skladu sa Vašim potrebama i ciljevima.

 • 8. Uvek čujete ljude kako govore da će se tržišta kapitala oporaviti - zašto su tako sigurni u to?

  Slom akcija na berzi ili krize na tržištima kapitala sastavni su deo u poslovanju sa hartijama od vrednosti, baš kao što su i kretanja cena u pozitivnom smeru.

  Od početka 1970. svetsko tržište akcija bilo je izloženo uticaju više od 20 kriza. Ponekad su krize bile relativno manje ozbiljne, a ponekad i više. Ali bez obzira na slučaj, ove prošle krize imale su jednu zajedničku stvar: oporavak koji je usledio.

  Naše mišljenje: Kao i prethodne krize, i ova kriza će takodje proći, a kada se to dogodi, pretpostavljamo da će se tržišta kapitala pozitivno razvijati.

 • 9. Šta znače trenutni gubici?

  Važno je zauzeti širok, sveobuhvatan stav kada je u pitanju ulaganje u hartije od vrednosti. U zavisnosti od toga koliko dugo imate poziciju u odredjenoj investiciji, gubitak koji ste pretrpeli može biti relativno velik ili relativno mali. Možda uopšte I nije bilo gubitka tokom celokupnog perioda ulaganja, već je poslednjih nekoliko nedelja samo smanjilo (iako značajno) vaš ukupni prinos. Drugo je pitanje da li imate (pored toga) uspostavljen redovan štedni plan u fondovima, što bi u trenutnoj situaciji dovelo do jeftinije kupovine jedinica u investiconim fondovima. Iako to takođe znači da se kapitalni gubici ne mogu isključiti.

  Pretpostavljamo da će trebati odredjeno vreme da tržišta kapitala krenu pozitivno da se razvijaju. Ukoliko prodate investicione jedinice u investicionom fondu, onda će vaši gubici “na papiru”, štagod da se desi, postati stvarni gubici.

 • 10. Da li sada treba da ulažete dodatan novac?

  Tržišta su za sada još uvek nestabilna neizvesna, a očekuje se da će se fluktuacije na tržištu nastaviti još neko vreme. Odluka o dodatnom ulaganju u ovom trenutku, zavisiće uglavnom od vaše lične tolerancije na rizik i procene tržišne situacije.

 • Izvor su tekstovi od strane RCM-a*

  *Raiffeisen Capital Management stands for Raiffeisen Kapitalanlage GmbH or Raiffeisen KAG for short Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, Mooslackengasse 12, 1190 Vienna.