• Aktuelnosti i vesti
  • Tarifa naknada
  • Često postavljena pitanja
  • Kako funkcioniše VISA kartica

Tarife naknada

I Poslovi dinarske štednje i dinarskih tekućih računa

II Bezgotovinski nalozi platnog prometa

III Gotovinski nalozi platnog prometa

IV Sefovi građana

V Devizno valutni poslovi

Va Devizno valutni poslovi*

VI Poslovi u prometu nekretninama

VII Čekovi u stranoj valuti*

VIII Ostale usluge

IX Poslovi u vezi sa Raiffeisen WORLD i Raiffeisen EURO CASH otvorenim investicionim fondovima, kao i poslovi u vezi sa Raiffeisen FUTURE dobrovoljnim penzijskim fondom

X Usluge kreditnog biroa

XI Tarifa za korišćenje debitnih kartica

XII Tarifa za korišćenje VISA kreditne kartice

XIII Tarifa za korišćenje MasterCard Installment kreditne kartice

XIV Tarifa za korišćenje MasterCard Revolving WEB kreditne kartice

XV Elektronsko bankarstvo

XVII TARIFE PO POSLOVIMA HOV

XVIII POSLOVI SA GARANCIJAMA

XIX "Paket tekući račun"

XX Pozajmica po tekućem računu

XXI PRENOS PO OSNOVU PREMIJE OSIGURANJA

XXII UPLATE I PRENOSI U HUMANITARNE SVRHE

Šta da radim u slučaju da je platna kartica izgubljena/ukradena

Šta se dešava ukoliko više puta unesem pogrešan PIN kod za karticu

Zaboravljen PIN kod za karticu

Da li mogu koristiti karticu Visa/Master kartice u inostranstvu

Za koji račun mogu vezati debitnu karticu

Da li postoje sigurnosni limiti za korišćenje debitnih kartica

Da li korisnici Visa Gold debitne kartice imaju putno osiguranje

Na koji način se može izvršiti transfer novca u inostranstvo

Pristup Raiffeisen OnLine u slučaju pogrešnog unosa

Šta je potrebno uraditi u slučaju da zaboravim lozinku za pristup Raiffeisen OnLine

Valuta zaduženja kod korišćenja debitne kartice

Računi debitne kartice

Kartica vezana samo za dinarski račun

Kartica vezana samo za devizni račun

Primer

Kartica vezana za dinarski i devizni račun