• Aktuelnosti i vesti
  • Često postavljena pitanja
  • Kako funkcioniše VISA kartica

Šta da radim u slučaju da je platna kartica izgubljena/ukradena

Šta se dešava ukoliko više puta unesem pogrešan PIN kod za karticu

Zaboravljen PIN kod za karticu

Da li mogu koristiti karticu Visa/Master kartice u inostranstvu

Za koji račun mogu vezati debitnu karticu

Da li postoje sigurnosni limiti za korišćenje debitnih kartica

Da li korisnici Visa Gold debitne kartice imaju putno osiguranje

Na koji način se može izvršiti transfer novca u inostranstvo

Pristup Raiffeisen OnLine u slučaju pogrešnog unosa

Šta je potrebno uraditi u slučaju da zaboravim lozinku za pristup Raiffeisen OnLine

Valuta zaduženja kod korišćenja debitne kartice

Računi debitne kartice

Kartica vezana samo za dinarski račun

Kartica vezana samo za devizni račun

Primer

Kartica vezana za dinarski i devizni račun