raiffeisen intro

Raiffeisen Euro Cash Fond

Želite da ostvarite likvidnost sredstava i stabilan prinos uz minimalan rizik? Štedite u evrima u Euro Cash Fondu.

Želim da štedim/investiram za...

Školovanje deteta

Investirajte na najvećim tržištima sveta

Investirajte na najvećim tržištima sveta

Raiffeisen WORLD je balansirani fond koji ulaže većinu svoje imovine u obveznice stranih izdavalaca i akcije stranih kompanija pretežno iz SAD, Evropske unije i Japana.

Raiffeisen Euro Cash

Raiffeisen Euro Cash

Raiffeisen EURO CASH ulaže sredstva u kratkoročne novčane depozite banaka i druge instrumente tržišta novca denominirane u EUR. Namenjen je konzervativnim ulagačima koji žele da uz likvidnost sredstava i minimalan rizik, ostvare stabilan prinos.

Raiffeisen Cash

Raiffeisen Cash

Raiffeisen CASH je novčani fond koji svoja sredstva u najvećoj meri ulaže u dinarske novčane depozite i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti. Preporučuje se konzeravativnim investitorima za kratkoročna ulaganja viška dinarskih sredstava.

Daleka putovanja

Raiffeisen Cash

Raiffeisen Cash

Raiffeisen CASH je novčani fond koji svoja sredstva u najvećoj meri ulaže u dinarske novčane depozite i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti. Preporučuje se konzeravativnim investitorima za kratkoročna ulaganja viška dinarskih sredstava.

Euro Cash Fond — štedite u evrima bez roka oročenja

Euro Cash Fond — štedite u evrima bez roka oročenja

Raiffeisen EURO CASH ulaže sredstva u kratkoročne novčane depozite banaka i druge instrumente tržišta novca denominirane u EUR. Namenjen je konzervativnim ulagačima koji žele da uz likvidnost sredstava i minimalan rizik, ostvare stabilan prinos.

Dodatne kvadrate

Raiffeisen World

Raiffeisen World

Raiffeisen WORLD je balansirani fond koji ulaže većinu svoje imovine u obveznice stranih izdavalaca i akcije stranih kompanija pretežno iz SAD, Evropske Unije i Japana.

Raiffeisen Euro Cash

Raiffeisen Euro Cash

Raiffeisen EURO CASH ulaže sredstva u kratkoročne novčane depozite banaka i druge instrumente tržišta novca denominirane u EUR. Namenjen je konzervativnim ulagačima koji žele da uz likvidnost sredstava i minimalan rizik, ostvare stabilan prinos.

Raiffeisen Cash

Raiffeisen Cash

Raiffeisen CASH je novčani fond koji svoja sredstva u najvećoj meri ulaže u dinarske novčane depozite i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti. Preporučuje se konzeravativnim investitorima za kratkoročna ulaganja viška dinarskih sredstava.

Sigurnost Porodice

Raiffeisen Džoker

Raiffeisen Džoker

Džoker Plus je životno osiguranje sa jednokratnim ulaganjem, koje po isteku obezbeđuje finansijsku dobit. Polisa ovog osiguranja nazvana je Džoker Plus jer za korisnike otvara dodatne mogućnosti: -pomaže stvaranju kapitala za treće životno doba ili druge prilike poput školovanja dece, kupovine automobila ili stana... -obezbeđuje dobit na uložen novac

Raiffeisen Spektar

Raiffeisen Spektar

Raiffeisen Spektar u prvi plan stavlja zaštitu Vašeg života i Vaše porodice. Prilagođen je potrebama za sigurnošću I zaštitom u dinamičnoj sadašnjosti i neizvesnoj budućnosti. Ono garantuje zaštitu tokom celog perioda trajanja osiguranja – zaštitu porodice u slučaju nepredviđenih situacija, zaštitu životnog standarda u trećoj životnoj dobi, ispunjavanje posebnih ciljeva kao što su školovanje dece, njihovo venčanje, putovanja...

Veću penziju

Raiffeisen Future

Raiffeisen Future

Prednosti dobrovoljnih penzijskih fondova kao vrste dugoročne štednje su: • koriste se isključivo za penzijsku štednju, • potpuno su regulisani i pod strogom su kontrolom Narodne banke Srbije, • pružaju dodatna primanja u starosti, uvećana za prinos od ulaganja, • diversifikacija i investiciona politika trebalo bi da minimiziraju rizik ulaganja • značajne poreske olakšice kako za zaposlene građane, tako i za poslodavce.

Raiffeisen Euro Future

Raiffeisen Euro Future

Osnovna svrha investiranja imovine Raiffeisen EURO FUTURE dobrovoljnog penzijskog fonda je postizanje optimalnog odnosa između ostvarenog prinosa i nivoa preuzetog rizika ulaganja sa ciljem uvećanja njene vrednosti a time i uvećanja iznosa budućih privatnih penzija članova fonda.

Specijalna ponuda

Neka treće doba bude sigurno doba!

Raiffeisen FUTURE odgovornim i profesionalnim upravljanjem kroz ulaganje imovine Fonda za svoje članove obezbeđuje ostvarivanje stabilnog prinosa, uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou.