• Informacije o banci
 • Raiffeisen Bank International
 • Društvena odgovornost
 • Menadžment banke
Raiffeisen Bank International

Sedište Raiffeisen Bank International-a u Beču, Austrija

Raiffeisen banka a.d. Beograd je jedna od vodećih banaka u Srbiji po svim ključnim kriterijumima. Svoje poslovanje u Srbiji je započela 2001. godine, kao prva domaća banka osnovana sa 100% stranim kapitalom.

Raiffeisen banka je članica Raiffeisen Bank Internationala (RBI), jedne od najvećih bankarskih grupacija u centralnoj i istočnoj Evropi i deo je RZB grupacije. RBI je vodeća privredna i investiciona banka u Austriji.

Kao univerzalna banka, Raiffeisen banka pruža sve vrste bankarskih usluga u skladu sa zapadnim standardima, imajući razumevanja za specifičnosti na domaćem bankarskom tržištu. Banka svoje aktivnosti razvija u tri važna segmenta: poslovanje sa privredom, poslovanje sa stanovništvom, segment sredstava i investicionog bankarstva.

Dokaz poslovnog uspeha su i brojne nagrade renomiranih međunarodnih finansijskih časopisa koje je banka primila tokom proteklih godina: Euromoney, The Banker, Global Finance i Finance Central Europe.

Pored toga što postiže vrhunske poslovne rezultate, Raiffeisen banka se, takođe, od samog početka trudi da odgovornim društvenim delovanjem i donacijama doprinese zajednici u kojoj radi. Banka je do sada obezbedila podršku brojnim institucijama i pojedincima kojima je pomoć bila najpotrebnija.

  Raiffeisen Bank International AG (RBI) svojim matičnim tržištem smatra kako Austriju, gde je vodeća privredna i investiciona banka, tako i srednju i istočnu Evropu. Na ovom području RBI rukovodi gustom mrežom ogranaka, kao i nizom drugih specijalizovanih institucija koje pružaju finansijske usluge na 15 tržišta u domenima kao što su lizing, upravljanje sredstvima i pripajanja i akvizicije.

  Ukupno oko 56.000 zaposlenih uslužuje oko 14,6 miliona klijenata u preko 2.900 poslovnica, od kojih se većina nalazi na području srednje i istočne Evrope.

  RBI je potpuno konsolidovan ogranak Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB u indirektnom vlasništvu drži oko 60,7% deonica, a ostatak je u slobodnoj prodaji. Akcije RBI listirane su na Bečkoj berzi. RZB je centralna institucija austrijske Raiffeisen bankarske grupacije, najveće bankarske grupe u zemlji, a istovremeno je i centrala celokupne RZB grupacije, uključujući i RBI.

  U 2013. godini RBI je nastavio da niže uspehe, osvojivši tri priznanja od strane vodećih finansijskih časopisa “Global Finance”, “EMEA Finance” i “The Banker”. Banka je ove nagrade dobila za svoje strateško pozicioniranje, ostvarene rezultate i širok spektar proizvoda i usluga za kompanije i fizička lica u srednjoj i istočnoj Evropi.

  Društveno odgovorno ponašanje čini važan deo strategije Raiffeisen banke. Ovo je princip na kome počiva i strategija korporativno odgovornog poslovanja Raiffeisen Bank International-a, matične kompanije banke u Srbiji. Ovim inicijativama i aktivnostima Raiffeisen banka želi da etički i odgovorno pristupi svim segmentima društva, poslovne zajednice, ali i okoline u kojoj posluje.
  Tokom proteklih godina banka je svojim donacijama pružila podršku mnoštvu institucija i pojedincima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Tendencija je uvek da se podrška odnosi na najugroženije ili najslabije delove zajednice, kao što su to deca, bolesni, pojedinci sa posebnim potrebama.
  Među najvažnijim humanitarnim akcijama su četiri humanitarne akcije „Teleton“, realizovane u saradnji sa Radio-televizijom Srbije, u okviru kojih je banka pomogla odeljenja pedijatrije i neonatologije u bolnicama širom Srbije, opremila fiskulturne sale u više osnovnih škola, obezbedila bolje uslove u dnevnim boravcima za decu ometenu u mentalnom razvoju i donirala 100.000 evra za izgradnju prvog Inkluzivnog servisnog centra u Srbiji.
  U društveno odgovorno ponašanje treba uvrstiti i delovanje banke preko dve humanitarne fondacije: „Budimir Boško Kostić“ (osnovane u znak sećanja na prvog direktora banke) i „H. Stepic CEE Charity“ (čiji osnivač je bivši predsednik Raiffeisen Bank International-a, dr Herbert Stepic).
  U toku 2013. godine, humanitarna fondacija „H. Stepic CEE Charity“ finansijski je pomogla tri projekta u Srbiji. U okviru prva dva projekta fondacija je donirala novac za Dnevne centre za decu koja žive i/ili rade na ulici u Beogradu i Novom Sadu, čime je pomogla položaj ovog ugroženog segmenta društva. U okviru trećeg projekta fondacija pomaže Narodnu kuhinju u Senti, jedinu ustanovu te vrste u ovom gradu. Zahvaljujući donaciji dnevno se priprema oko 500 toplih obroka ljude i decu koji žive ispod granice siromaštva.
  Nastavljajući veoma uspešne akcije realizovane u prethodne četiri godine, zaposleni Raiffeisen banke su i u 2013. nastavili tradiciju prikupljanja novogodišnjih paketića za decu iz ugroženih socijalnih grupa, decu sa smetnjama u razvoju, invaliditetom ili decu u domovima bez roditeljskog staranja. Prikupljeno je preko 700 paketića koji su sadržali odgovarajuće didaktičke igračke, garderobu i slatkiše, a koji su podeljeni institucijama u devet gradova u Srbiji.
  Pored humanitarnog delovanja, banka prepoznaje i značaj odgovornog upravljanja ljudskim resursima, te se trudi da obezbedi radno okruženje u kome će zaposleni biti zadovoljni i raditi na pozicijama koje odgovaraju njihovim znanjima i veštinama, uz mogućnost daljeg profesionalnog i ličnog razvoja.
  Ekološka dimenzija poslovanja odnosi se na napore koje banka ulaže kako bi uspostavila ravnotežu između potrebe za ekonomskim rastom sa jedne strane, i očuvanja zdravog okruženja sa druge. Vodi se računa o uštedi energije, reciklaži papira i elektronskog otpada, a pri projektovanju instalacionih sistema upravne zgrade banke, primenjivani su principi uštede energije primenom savremenih sistema rekuperacije energije i optimizacije tehničkih parametara za ventilaciju i hlađenje.
  Svakako da je i pitanje poslovne etike jedno od najvažnijih, tako da banka teži da osnovni principi njenog poslovanja budu transparentnost i etičnost u radu, kvalitetna usluga i raznovrsna ponuda proizvoda, konstantna briga o klijentima i odgovoran marketing, uz poštovanje važeće regulative i integriteta konkurencije.

  E-mail 1: contact@raiffeisenbank.rs
  E-mail 2: info@raiffeisenbank.rs

  +381 11 3202 100
  +381 11 2207 080

  Izvršni odbor
  Predsednik Izvršnog odboraZoran Petrović
  Zamenik predsednika Izvršnog odbora nadležan za upravljenje rizicima i FinansijeRoland Wass
  Član Izvršnog odbora nadležan za poslove sa privredomGoran Kesić
  Član Izvršnog odbora nadležan za poslove sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicimaPetar Jovanović
  Član Izvršnog odbora nadležan za Informacione tehnologije i operativne posloveNenad Sibinović
  Kabinet Izvršnog odbora
  Rukovodilac odeljenjaAna Alikalfić
  Odeljenje za kadrovske poslove
  Rukovodilac odeljenjaNada Dačić
  Odeljenje za internu reviziju
  Rukovodilac odeljenjaDragan Pešić
  Odeljenje za marketing i odnose sa javnošću
  Rukovodilac odeljenjaKatarina Gaborović
  E-mail: marketing@raiffeisenbank.rs
  Odeljenje za organizaciju, upravljanje procesima i projektima
  Rukovodilac odeljenja Svetlana Jelić
  Odeljenje za bezbednost
  Rukovodilac odeljenjaPredrag Tomljenović

  Odeljenje za centralnu nabavku i upravljanje troškovima

  Rukovodilac odeljenjaDragan Mutavdžić
  Odeljenje za premium bankarstvo
  Rukovodilac odeljenjaJelena Jovičić
  Odeljenje za analizu i razvoj
  Rukovodilac odeljenjaBojan Vekić
  Odeljenje za kontrolu usklađenosti poslovanja
  Rukovodilac odeljenjaErne Mraznica
  Odeljenje za upravljanje tržišnim i operativnim rizicima
  Rukovodilac odeljenjaSandra Žižić
  Odeljenje za kontrolu rizika
  Rukovodilac odeljenjaDejan Maljković
  Sektor za pravne poslove
  Direktor sektoraDušan Mitrović
  Odeljenje za pravne poslove sa privredomVladimir Đokić
  Odeljenje za pravne poslove sa fizičkim licima, malim preduzećima i preduzetnicimaOlivera Ninčić
  Sektor finansija
  Direktor sektoraJasna Manojlović
  Odeljenje za računovodstvoVesna Tatić
  Odeljenje za kontrolingLjubomir Skupek
  Sektor za rad sa privredom/velike i međunarodne kompanije
  Direktor sektoraTanja Glišin
  Odeljenje za velike kompanije i kompanije regiona srednje i istočne EvropeZlatija Jelenković
  Odeljenje za međunarodne kompanijeSofija Davidović
  Sektor za rad sa privredom/srednje kompanije
  Direktor sektora Anđelko Šavija
  Sektor za finansiranje privrede
  Direktor sektoraSvetlana Raljević
  Odeljenje za kreditiranje privrede IAleksandra Kovač - Milovanović
  Odeljenje za kreditiranje privrede IISuzana Nerić
  Odeljenje za upravljanje tokovima novcaBiljana Vasić
  Sektor za poslove sa malim preduzećima i preduzetnicima
  Direktor sektoraMiroslavka Marinković
  Odeljenje za poslove sa malim preduzećima i preduzetnicimaMarko Banović
  Sektor prodaje stanovništvu
  Direktor sektoraJelena Aksić
  Odeljenje za kvalitet i uslugeOlivera Dragićević
  Odeljenje prodajeMirjana Pavkov
  Sektor proizvoda za stanovništvo
  Direktor sektoraSaša Damnjanović
  Odeljenje za platne karticeJasminka Terzić
  Odeljenje za razvoj proizvodaAna Teofilović Lazović
  Sektor za upravljanje rizikom privrede
  Direktor sektoraSvetlana Maraš
  Odeljenje za upravljanje kreditnim rizikomMilena Mandić
  Odeljenje za kreditnu analizuIvan Jakšić
  Odeljenje za rano otkrivanje problematičnih plasmana i kreditnu kontroluIva Žunić
  Sektor za upravljanje rizikom u poslovima sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima
  Direktor sektoraDragan Sanader
  Odeljenje za upravljanje kreditnim rizikom u poslovima sa malim preduzećima i preduzetnicima Saša Ivanović
  Odeljenje za upravljanje kreditnim rizikom u poslovima sa stanovništvomUpražnjeno
  Sektor za upravljanje plasmanima sa povećanim rizikom i instrumentima obezbeđenja
  Direktor sektoraSlavica Lisica Dobrnjac
  Odeljenje za restrukturiranje i praćenje plasmana sa povećanim rizikomSlobodan Zebić
  Odeljenje za rešavanje plasmana sa povećanim rizikom i pravnu podrškuVladimir Vesović
  Odeljenje za upravljanje instrumentima obezbeđenjaPredrag Radak
  Sektor sredstava i investicionog bankarstva
  Direktor sektoraBranko Novaković

  Odeljenje za upravljanje aktivom i pasivom i finansiranje banke

  Dimitar Komlenović

  Odeljenje za tržište novca i devizne poslove

  Aleksandra Maksimović
  Odeljenje za poslove investicionog bankarstva, vršilac dužnostiMilan Milekić
  Sektor za centralne operativne i opšte poslove
  Direktor sektoraJelena Popović
  Odeljenje za obradu u poslovima sredstava i investicionog bankarstvaMladen Stamatović
  Odeljenje dokumentarnih poslova i garancijaSaša Radić
  Odeljenje za platni prometKatarina Čairović
  Odeljenje centralnog trezoraLjiljana Dmitrić
  Odeljenje kreditne administracije za privreduTatjana Aćić

  Odeljenje za tehničku podršku i administrativne poslove

  Sanja Gnjatović Mićević

  Sektor operativnih poslova za stanovništvo, mala preduzeća i preduzetnike
  Direktor sektoraSlavoljub Rakić
  Odeljenje za administraciju u poslovima sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicimaLjiljana Mitrović
  Odeljenje za naplatu potraživanjaBranko Čolić
  Odeljenje za obradu zahteva kreditnih proizvodaSpomenka Mitrić
  Sektor za informacione tehnologije
  Direktor sektoraMilosav Knežević
  Odeljenje za IT infrastrukturu i operativuSaša Mitrović
  Odeljenje za IT razvojNevena Maksimović
  Odeljenje za upravljanje IT aplikacijamaRadmila Nikolić
  Sektor za CRM i alternativnu prodaju
  Direktor sektoraNebojša Jovanović
  Odeljenje za odnose sa klijentimaDragan Mikičić
  Odeljenje kontakt centarSofija Jovičić
  Odeljenje alternativne prodajeAleksandar Nikolić
  Upravni odbor
  Predsednik Upravnog odbora

  Karl Sevelda

  Zamenik predsednika Upravnog odbora Peter Lennkh
  Član Upravnog odboraFerenc Berszan
  Član Upravnog odboraPeter Jacenko
  Član Upravnog odboraOliver Roegl
  Član Upravnog odboraBozo Novoselac
  Član Upravnog odboraGordana Karić