• Informacije o banci
  • Raiffeisen Bank International
  • Društvena odgovornost
  • Menadžment banke
Raiffeisen Bank International

Sedište Raiffeisen Bank International-a u Beču, Austrija

Raiffeisen banka a.d. Beograd je jedna od vodećih banaka u Srbiji po svim ključnim kriterijumima. Svoje poslovanje u Srbiji je započela 2001. godine, kao prva domaća banka osnovana sa 100% stranim kapitalom.

Raiffeisen banka je članica Raiffeisen Bank Internationala (RBI), jedne od najvećih bankarskih grupacija u centralnoj i istočnoj Evropi i deo je RZB grupacije. RBI je vodeća privredna i investiciona banka u Austriji.

Kao univerzalna banka, Raiffeisen banka pruža sve vrste bankarskih usluga u skladu sa zapadnim standardima, imajući razumevanja za specifičnosti na domaćem bankarskom tržištu. Banka svoje aktivnosti razvija u tri važna segmenta: poslovanje sa privredom, poslovanje sa stanovništvom, segment sredstava i investicionog bankarstva.

Dokaz poslovnog uspeha su i brojne nagrade renomiranih međunarodnih finansijskih časopisa koje je banka primila tokom proteklih godina: Euromoney, The Banker, Global Finance i Finance Central Europe.

Pored toga što postiže vrhunske poslovne rezultate, Raiffeisen banka se, takođe, od samog početka trudi da odgovornim društvenim delovanjem i donacijama doprinese zajednici u kojoj radi. Banka je do sada obezbedila podršku brojnim institucijama i pojedincima kojima je pomoć bila najpotrebnija.

 

 

Raiffeisen Bank International AG (RBI) svojim matičnim tržištem smatra kako Austriju, gde je vodeća privredna i investiciona banka, tako i srednju i istočnu Evropu. Na ovom području RBI rukovodi gustom mrežom ogranaka, kao i nizom drugih specijalizovanih institucija koje pružaju finansijske usluge na 15 tržišta u domenima kao što su lizing, upravljanje sredstvima i pripajanja i akvizicije.

Ukupno oko 56.000 zaposlenih uslužuje oko 14,6 miliona klijenata u preko 2.900 poslovnica, od kojih se većina nalazi na području srednje i istočne Evrope.

RBI je potpuno konsolidovan ogranak Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB u indirektnom vlasništvu drži oko 60,7% deonica, a ostatak je u slobodnoj prodaji. Akcije RBI listirane su na Bečkoj berzi. RZB je centralna institucija austrijske Raiffeisen bankarske grupacije, najveće bankarske grupe u zemlji, a istovremeno je i centrala celokupne RZB grupacije, uključujući i RBI.

U 2013. godini RBI je nastavio da niže uspehe, osvojivši tri priznanja od strane vodećih finansijskih časopisa “Global Finance”, “EMEA Finance” i “The Banker”. Banka je ove nagrade dobila za svoje strateško pozicioniranje, ostvarene rezultate i širok spektar proizvoda i usluga za kompanije i fizička lica u srednjoj i istočnoj Evropi.

Društveno odgovorno ponašanje čini važan deo strategije Raiffeisen banke. Ovo je princip na kome počiva i strategija korporativno odgovornog poslovanja Raiffeisen Bank International-a, matične kompanije banke u Srbiji. Ovim inicijativama i aktivnostima Raiffeisen banka želi da etički i odgovorno pristupi svim segmentima društva, poslovne zajednice, ali i okoline u kojoj posluje.
Tokom proteklih godina banka je svojim donacijama pružila podršku mnoštvu institucija i pojedincima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Tendencija je uvek da se podrška odnosi na najugroženije ili najslabije delove zajednice, kao što su to deca, bolesni, pojedinci sa posebnim potrebama.
Među najvažnijim humanitarnim akcijama su četiri humanitarne akcije „Teleton“, realizovane u saradnji sa Radio-televizijom Srbije, u okviru kojih je banka pomogla odeljenja pedijatrije i neonatologije u bolnicama širom Srbije, opremila fiskulturne sale u više osnovnih škola, obezbedila bolje uslove u dnevnim boravcima za decu ometenu u mentalnom razvoju i donirala 100.000 evra za izgradnju prvog Inkluzivnog servisnog centra u Srbiji.
U društveno odgovorno ponašanje treba uvrstiti i delovanje banke preko dve humanitarne fondacije: „Budimir Boško Kostić“ (osnovane u znak sećanja na prvog direktora banke) i „H. Stepic CEE Charity“ (čiji osnivač je bivši predsednik Raiffeisen Bank International-a, dr Herbert Stepic).
U toku 2013. godine, humanitarna fondacija „H. Stepic CEE Charity“ finansijski je pomogla tri projekta u Srbiji. U okviru prva dva projekta fondacija je donirala novac za Dnevne centre za decu koja žive i/ili rade na ulici u Beogradu i Novom Sadu, čime je pomogla položaj ovog ugroženog segmenta društva. U okviru trećeg projekta fondacija pomaže Narodnu kuhinju u Senti, jedinu ustanovu te vrste u ovom gradu. Zahvaljujući donaciji dnevno se priprema oko 500 toplih obroka ljude i decu koji žive ispod granice siromaštva.
Nastavljajući veoma uspešne akcije realizovane u prethodne četiri godine, zaposleni Raiffeisen banke su i u 2013. nastavili tradiciju prikupljanja novogodišnjih paketića za decu iz ugroženih socijalnih grupa, decu sa smetnjama u razvoju, invaliditetom ili decu u domovima bez roditeljskog staranja. Prikupljeno je preko 700 paketića koji su sadržali odgovarajuće didaktičke igračke, garderobu i slatkiše, a koji su podeljeni institucijama u devet gradova u Srbiji.
Pored humanitarnog delovanja, banka prepoznaje i značaj odgovornog upravljanja ljudskim resursima, te se trudi da obezbedi radno okruženje u kome će zaposleni biti zadovoljni i raditi na pozicijama koje odgovaraju njihovim znanjima i veštinama, uz mogućnost daljeg profesionalnog i ličnog razvoja.
Ekološka dimenzija poslovanja odnosi se na napore koje banka ulaže kako bi uspostavila ravnotežu između potrebe za ekonomskim rastom sa jedne strane, i očuvanja zdravog okruženja sa druge. Vodi se računa o uštedi energije, reciklaži papira i elektronskog otpada, a pri projektovanju instalacionih sistema upravne zgrade banke, primenjivani su principi uštede energije primenom savremenih sistema rekuperacije energije i optimizacije tehničkih parametara za ventilaciju i hlađenje.
Svakako da je i pitanje poslovne etike jedno od najvažnijih, tako da banka teži da osnovni principi njenog poslovanja budu transparentnost i etičnost u radu, kvalitetna usluga i raznovrsna ponuda proizvoda, konstantna briga o klijentima i odgovoran marketing, uz poštovanje važeće regulative i integriteta konkurencije.

E-mail 1: contact@raiffeisenbank.rs
E-mail 2: info@raiffeisenbank.rs

+381 11 3202 100
+381 11 2207 080

Izvršni odbor
Predsednik Izvršnog odboraZoran Petrović
Zamenik predsednika Izvršnog odbora nadležan za upravljenje rizicima i FinansijeRoland Wass
Član Izvršnog odbora nadležan za poslove sa privredomGoran Kesić
Član Izvršnog odbora nadležan za poslove sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicimaPetar Jovanović
Član Izvršnog odbora nadležan za Informacione tehnologije i operativne posloveNenad Sibinović
Kabinet Izvršnog odbora
Rukovodilac odeljenjaAna Alikalfić
Odeljenje za kadrovske poslove
Rukovodilac odeljenjaNada Dačić
Odeljenje za internu reviziju
Rukovodilac odeljenjaDragan Pešić
Odeljenje za marketing i odnose sa javnošću
Rukovodilac odeljenjaKatarina Gaborović
E-mail: marketing@raiffeisenbank.rs
Odeljenje za organizaciju, upravljanje procesima i projektima
Rukovodilac odeljenja Svetlana Jelić
Odeljenje za bezbednost
Rukovodilac odeljenjaPredrag Tomljenović

Odeljenje za centralnu nabavku i upravljanje troškovima

Rukovodilac odeljenjaDragan Mutavdžić
Odeljenje za premium bankarstvo
Rukovodilac odeljenjaJelena Jovičić
Odeljenje za analizu i razvoj
Rukovodilac odeljenjaBojan Vekić
Odeljenje za kontrolu usklađenosti poslovanja
Rukovodilac odeljenjaErne Mraznica
Odeljenje za upravljanje tržišnim i operativnim rizicima
Rukovodilac odeljenjaSandra Žižić
Odeljenje za kontrolu rizika
Rukovodilac odeljenjaDejan Maljković
Sektor za pravne poslove
Direktor sektoraDušan Mitrović
Odeljenje za pravne poslove sa privredomVladimir Đokić
Odeljenje za pravne poslove sa fizičkim licima, malim preduzećima i preduzetnicimaOlivera Ninčić
Sektor finansija
Direktor sektoraJasna Manojlović
Odeljenje za računovodstvoVesna Tatić
Odeljenje za kontrolingLjubomir Skupek
Sektor za rad sa privredom/velike i međunarodne kompanije
Direktor sektoraTanja Glišin
Odeljenje za velike kompanije i kompanije regiona srednje i istočne EvropeZlatija Jelenković
Odeljenje za međunarodne kompanijeSofija Davidović
Sektor za rad sa privredom/srednje kompanije
Direktor sektora Anđelko Šavija
Sektor za finansiranje privrede
Direktor sektoraSvetlana Raljević
Odeljenje za kreditiranje privrede IAleksandra Kovač - Milovanović
Odeljenje za kreditiranje privrede IISuzana Nerić
Odeljenje za upravljanje tokovima novcaBiljana Vasić
Sektor za poslove sa malim preduzećima i preduzetnicima
Direktor sektoraMiroslavka Marinković
Odeljenje za poslove sa malim preduzećima i preduzetnicimaMarko Banović
Sektor prodaje stanovništvu
Direktor sektoraJelena Aksić
Odeljenje za kvalitet i uslugeOlivera Dragićević
Odeljenje prodajeMirjana Pavkov
Sektor proizvoda za stanovništvo
Direktor sektoraSaša Damnjanović
Odeljenje za platne karticeJasminka Terzić
Odeljenje za razvoj proizvodaAna Teofilović Lazović
Sektor za upravljanje rizikom privrede
Direktor sektoraSvetlana Maraš
Odeljenje za upravljanje kreditnim rizikomMilena Mandić
Odeljenje za kreditnu analizuIvan Jakšić
Odeljenje za rano otkrivanje problematičnih plasmana i kreditnu kontroluIva Žunić
Sektor za upravljanje rizikom u poslovima sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima
Direktor sektoraDragan Sanader
Odeljenje za upravljanje kreditnim rizikom u poslovima sa malim preduzećima i preduzetnicima Saša Ivanović
Odeljenje za upravljanje kreditnim rizikom u poslovima sa stanovništvomUpražnjeno
Sektor za upravljanje plasmanima sa povećanim rizikom i instrumentima obezbeđenja
Direktor sektoraSlavica Lisica Dobrnjac
Odeljenje za restrukturiranje i praćenje plasmana sa povećanim rizikomSlobodan Zebić
Odeljenje za rešavanje plasmana sa povećanim rizikom i pravnu podrškuVladimir Vesović
Odeljenje za upravljanje instrumentima obezbeđenjaPredrag Radak
Sektor sredstava i investicionog bankarstva
Direktor sektoraBranko Novaković

Odeljenje za upravljanje aktivom i pasivom i finansiranje banke

Dimitar Komlenović

Odeljenje za tržište novca i devizne poslove

Aleksandra Maksimović
Odeljenje za poslove investicionog bankarstva, vršilac dužnostiMilan Milekić
Sektor za centralne operativne i opšte poslove
Direktor sektoraJelena Popović
Odeljenje za obradu u poslovima sredstava i investicionog bankarstvaMladen Stamatović
Odeljenje dokumentarnih poslova i garancijaSaša Radić
Odeljenje za platni prometKatarina Čairović
Odeljenje centralnog trezoraLjiljana Dmitrić
Odeljenje kreditne administracije za privreduTatjana Aćić

Odeljenje za tehničku podršku i administrativne poslove

Sanja Gnjatović Mićević

Sektor operativnih poslova za stanovništvo, mala preduzeća i preduzetnike
Direktor sektoraSlavoljub Rakić
Odeljenje za administraciju u poslovima sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicimaLjiljana Mitrović
Odeljenje za naplatu potraživanjaBranko Čolić
Odeljenje za obradu zahteva kreditnih proizvodaSpomenka Mitrić
Sektor za informacione tehnologije
Direktor sektoraMilosav Knežević
Odeljenje za IT infrastrukturu i operativuSaša Mitrović
Odeljenje za IT razvojNevena Maksimović
Odeljenje za upravljanje IT aplikacijamaRadmila Nikolić
Sektor za CRM i alternativnu prodaju
Direktor sektoraNebojša Jovanović
Odeljenje za odnose sa klijentimaDragan Mikičić
Odeljenje kontakt centarSofija Jovičić
Odeljenje alternativne prodajeAleksandar Nikolić
Upravni odbor
Predsednik Upravnog odbora

Karl Sevelda

Zamenik predsednika Upravnog odbora Peter Lennkh
Član Upravnog odboraFerenc Berszan
Član Upravnog odboraPeter Jacenko
Član Upravnog odboraOliver Roegl
Član Upravnog odboraBozo Novoselac
Član Upravnog odboraGordana Karić