raiffeisen intro

Visa Infinite kartica

Prva Visa metalna kartica u Srbiji.

Visa Platinum kreditna kartica

Uživajte u jedinstvenim pogodnostima i popustima za plaćanje na velikom broju prodajnih mesta u zemlji i inostranstvu, uz mogućnost korišćenja kreditnog limita do 10.000 evra.