raiffeisen intro

Krediti za penzionere

Ukoliko ste penzioner i potrebna su Vam dodatna finansijska sredstva ili želite da refinansirate postojeće dugove, Raiffeisen banka ima rešenje za Vas!

Banka plaća premiju osiguranja života

Osiguranje je uslov odobrenja kredita uz obaveznu vinkulaciju polise u korist Raiffeisen banke.

Rata ostaje ista tokom celog perioda otplate

Fiksna rata znači manje brige za Vas, a više uživanja u penzionerskim danima. Poslednju ratu možete otplatiti do navršenih 75 godina života.

Šta morate da znate

 • Uslovi kredita

  Vrsta kredita Dinarski gotovinski / Dinarski gotovinski kredit za refinasiranje
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 1.200.000 RSD
  Rok otplate kredita (u mesecima) 12, 24, 36, 48, 60, 72, 82
  Kamatna stopa za klijente banke/ostale klijente 13,75% godišnja, fiksna
  Depozit Bez depozita
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD, fiksno
  Trošak menice 50 RSD, fiksno
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 2,75% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kredita 0,5% od ostatka duga
  Provizija za prevremenu otplatu 2,75% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna

  * Naplata obaveza se vrši sa dinarskog tekućeg računa Korisnika kredita otvorenog u Raiffeisen banci (Trajni nalog)
  * * Naplata obaveza za ostale klijente se vrši obustavom na penziji Korisnika kredita (Administrativna zabrana)

 • Reprezentativni primer gotovinskog kredita/kredita za refinansiranje za klijente banke

  Iznos kredita* 300.000 RSD 600.000 RSD 1.200.000 RSD
  Rok (u mesecima) 82 82 82
  NKS (godišnja, promenljiva) 13,75% 13,75% 13,75%
  Mesečna rata 5.662 RSD 11.324 RSD 22.648 RSD
  EKS na dan 01.12.2019. godine 15,77% 15,75% 15,74%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate 164.285 RSD 328.570 RSD 657.141 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Provizija za obradu zahteva 8.029 RSD 16.058 RSD 32.117 RSD
  Provizija za administriranje 5.168 RSD 10.335 RSD 20.671 RSD

  *U kreditirani iznos uključena je provizija za obradu zahteva.

 • Reprezentativni primer gotovinskog kredita / kredita za ostale klijente banke

  Iznos kredita* 300.000 RSD 600.000 RSD 1.200.000 RSD
  Rok (u mesecima) 82 82 82
  NKS (godišnja, promenljiva) 13,75% 13,75% 13,75%
  Mesečna rata 5.662 RSD 11.324 RSD 22.648 RSD
  EKS na dan 01.12.2019. godine 16,79% 16,26% 16,00%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate 164.285 RSD 328.570 RSD 657.141 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150 RSD 150 RSD 150 RSD
  Provizija za obradu zahteva 8.029 RSD 16.058 RSD 32.117 RSD
  Provizija za administriranje 5.168 RSD 10.335 RSD 20.671 RSD

  *U kreditirani iznos uključena je provizija za obradu zahteva.

 • Minimalni uslovi

  1. Penzioner,
  2. Minimalna mesečna penzija 20.000 RSD
  3. Podnosilac ne sme biti mlađi od 55 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 75 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita,
  4. Prijava na adresi stanovanja najmanje 6 meseci,
  5. Obavezan kućni telefon ili postpejd mobilni telefon.
 • Obezbeđenje kredita

  Kao instrumenti obezbeđenja kredita koristi se:

  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”
  • Osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti usled osiguranih rizika: smrti usled nesrećnog slučaja, invaliditeta preko 50% usled nesrećnog slučaja i nezaposlenosti, uz obavezu da sva prava osiguranika iz ugovora o osiguranju prenese na banku
 • Potrebna dokumentacija

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kreditne proizvode iz naše ponude...

Kreditna karticaKeš kredit