raiffeisen intro

Krediti za penzionere

Ukoliko ste penzioner i potrebna su Vam dodatna finansijska sredstva ili želite da refinansirate postojeće dugove, Raiffeisen banka ima rešenje za Vas!

Banka plaća premiju osiguranja života

Osiguranje je uslov odobrenja kredita uz obaveznu vinkulaciju polise u korist Raiffeisen banke.

Rata ostaje ista tokom celog perioda otplate

Fiksna rata znači manje brige za Vas, a više uživanja u penzionerskim danima. Poslednju ratu možete otplatiti do navršenih 75 godina života.

Šta morate da znate

 • Uslovi kredita

  Vrsta kredita Dinarski gotovinski / Dinarski gotovinski kredit za refinasiranje
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 1.200.000 RSD
  Rok otplate kredita (u mesecima) 12, 24, 36, 48, 60, 70,
  Kamatna stopa za klijente banke/ostale klijente 15,00% godišnja, fiksna
  Depozit Bez depozita
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD, fiksno
  Trošak menice 50 RSD, fiksno
  Naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 1,50% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kredita Ne obračunava se
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se

   

  Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

   

  Glavna prednost ove novine ogleda se u tome što prilikom podnošenja zahteva za kredit za refinansiranje kreditnih proizvoda u drugoj banci, više ne morate da iz te banke lično dostavljate potvrde o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Uz zahtev za kredit za refinansiranje i Vaše dato ovlašćenje za komunikaciju sa drugim bankama – banke će komunicirati međusobno i razmenjivati podatke o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Na ovaj način Vam štedimo vreme, koje možete posvetiti drugim važnim stvarima. Sva obaveštenja i instrukcije u vezi sa kreditnim proizvodima koje refinansirate biće Vam prosleđeni nakon realizacije kredita.

   

  Naplata obaveza za klijente banke se vrši sa dinarskog tekućeg računa korisnika kredita otvorenog u Raiffeisen banci (Trajni nalog).
  Naplata obaveza za ostale klijente se vrši obustavom na penziji korisnika kredita (Administrativna zabrana).

 • Reprezentativni primer gotovinskog kredita/kredita za refinansiranje za klijente banke

   Iznos kredita 300.000 RSD 600.000 RSD 1.200.000 RSD
  Rok (u mesecima) 70 70 70
  NKS (godišnja, fiksna) 15,00% 15,00% 15,00%
  Mesečna rata 6.456 RSD 12.912 RSD 25.823 RSD
  EKS (na dan 30.12.2022. godine) 16,80 % 16,78 % 16,77 %
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate 151.907 RSD 303.816 RSD 607.630  RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Provizija za obradu zahteva 4.434 RSD 8.867 RSD 17.734 RSD
  Godišnja provizija za administriranje kredita  0 RSD 0 RSD 0 RSD

  * U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva.

 • Reprezentativni primer gotovinskog kredita / kredita za ostale klijente

  Iznos kredita 300.000 RSD 600.000 RSD 1.200.000 RSD
  Rok (u mesecima) 70 70 70
  NKS (godišnja, fiksna) 15,00% 15,00% 15,00%
  Mesečna rata 6.456 RSD 12.912 RSD 25.823 RSD
  EKS (na dan 30.12.2022. godine) 17,89% 17,32% 17,04%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate 151.907 RSD 303.816 RSD 607.630 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Provizija za obradu zahteva 4.434 RSD 8.867 RSD 17.734 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150 RSD 150 RSD 150 RSD
  Godišnja provizija za administriranje kredita 0 RSD 0 RSD 0 RSD

  * U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva.

 • Minimalni uslovi

  1. Penzioner
  2. Minimalna mesečna penzija 20.000 RSD
  3. Podnosilac ne sme biti mlađi od 55 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 75 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
  4. Obavezan kućni telefon ili mobilni telefon
 • Obezbeđenje kredita

  Kao instrumenti obezbeđenja kredita koristi se:

  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”
  • Osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti usled osiguranih rizika: smrti usled nesrećnog slučaja, invaliditeta preko 50% usled nesrećnog slučaja i nezaposlenosti, uz obavezu da sva prava osiguranika iz ugovora o osiguranju prenese na banku
 • Potrebna dokumentacija

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kreditne proizvode iz naše ponude...

Kreditna karticaKeš kredit