raiffeisen intro

Otvorite vrata budućnosti

Uz stambeni kredit Raiffeisen banke rešite svoje stambeno pitanje i obezbedite sebi i svojoj porodici sigurnost sopstvenog doma.

Obezbedite svojoj porodici sigurnu budućnost

Uz pomoć naših stambenih kredita više od 3.000 domova našlo je svoje idealne porodice.

Dinarski stambeni kredit

 • Uslovi kredita

  Iznos kredita Od 1.000.000 RSD do 20.000.000 RSD
  Učešće Minimum 20% od kupoprodajne cene
  Rok otplate Od 48 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa* 3M BELIBOR + 1,10 %, promenljiva, do 31.12.2024. godine

  3M BELIBOR+5,00%, promenljiva, počev od 01.01.2025. godine

   

  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD, fiksno
  Trošak menice 50,00 RSD, fiksno
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150,00 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 0,50%, od iznosa kredita banke, fiksna
  Premija životnog osiguranja Opciono
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se
  Način otplate kredita Trajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata
  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta -Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje),
  -trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje),
  -trošak overe založnih izjava,
  -trošak upisa hipoteke,
  -trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke

  *Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a svaka tri meseca.
  Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svaka tri meseca.

 • Reprezentativni primer dinarskog stambenog kredita za kupovinu nepokretnosti za klijente banke

  Kupoprodajna cena Učešće Iznos kredita Rok Nominalna kamatna stopa, godišnja, promenljiva*           EKS       Mesečna rata
  11.250.000 RSD 2.250.000 RSD 9.000.000 RSD 360 meseci 3M BELIBOR + 1,10%, do 31.12.2024. godine,
  3M BELIBOR + 5,00%, počev od 01.01.2025. godine
            10,70% 58.913,27 EUR do 31.12.2024 83.380,83 EUR od 31.01.2025

  * Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M BELIBOR na dan 09.10.2023. godine i iznosi 5,74%.
  Troškovi koji padaju na teret klijenta su: trošak kamate 20.712.172,96 RSD, provizija za obradu zahteva 45.000 RSD, trošak menice 50 RSD, trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD, trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) 100 EUR, trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) 40 EUR, trošak overe založnih izjava 17.280 RSD, trošak pribavljanja lista nepokretnosti 10 EUR, trošak upisa hipoteke 55.050 RSD.

  U reprezentativnom primeru prikazane su i prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a, za iznos kredita od 9.000.000 RSD

 • Spisak neophodne dokumentacije:

Stambeni krediti sa kombinovanom kamatnom stopom

 • Uslovi kredita sa kombinovanom kamatnom stopom

   

  Iznos kredita* Od 10.000 EUR do 200.000 EUR
  Učešće Minimum 20% od kupoprodajne cene
  Rok otplate Od 72 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa tokom prvih 60 meseci otplate kredita/ interkalarna kamatna stopa
  5,03% godišnja, fiksna
  Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa**
  3M EURIBOR + 2,99%, godišnja, promenljiva
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD, fiksno
  Trošak menice 50,00 RSD, fiksno
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150,00 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 0,50%, od iznosa kredita banke, fiksna
  Premija životnog osiguranja Opciono
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se
  Način otplate kredita Trajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata
  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta -Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje),
  -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje),
  -Trošak overe založnih izjava,
  -Trošak upisa hipoteke,
  -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke

  * Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita.
  Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći.

  ** Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog EURIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od prvih 60 meseci otplate kredita, a nakon toga svakog trećeg meseca.

 • Reprezentativni primer stambenog kredita indeksiranog u EUR za kupovinu nepokretnosti za klijente banke sa kombinovanom kamatnom stopom

  Kupoprodajna cena Učešće Iznos kredita Rok Nominalna kamatna stopa, tokom prvih 60 meseci otplate kredita, godišnja, promenljiva* Nominalna kamatna stopa za preostali period otplate kredita, godišnja, promenljiva*   EKS Mesečna rata
  75.000 EUR 15.000 EUR 60.000 EUR 360 5,03% 6,902% (3M EURIBOR*+ 2,99%) 6,69% 323,19 EUR do 31.01.2029.

  386,14 EUR od 28.02.2029

  *Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M EURIBOR na dan 31.12.2024. godine i iznosi 3,912%.
  Troškovi koji padaju na teret klijenta su: trošak kamate 75.241,78  EUR , provizija za obradu zahteva 300 EUR, trošak menice 50 RSD, trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD, trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) 100 EUR, trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) 40 EUR, trošak overe založnih izjava 17.280,00 RSD, trošak pribavljanja lista nepokretnosti 10 EUR, trošak upisa hipoteke 65.140,00 RSD.

  U reprezentativnom primeru prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a za iznos kredita od 60.000 EUR.
  Banka isplaćuje sredstva kredita na dan realizacije kredita po zvaničnom srednjem kursu NBS. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate.

 • Spisak neophodne dokumentacije:

Stambeni krediti indeksirani u EUR

 • Uslovi kredita sa promenljivom kamatnom stopom

   

  Iznos kredita* Od 10.000 EUR do 200.000 EUR
  Učešće Minimum 20% od kupoprodajne cene
  Rok otplate Od 72 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa**
  3M EURIBOR + 1,10 %, promenljiva, do 31.12.2024. godine
  3M EURIBOR + 2,99%, promenljiva, počev od 01.01.2025. godine
  Visina marži od 1,1% i 2,99% je fiksna
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD, fiksno
  Trošak menice 50,00 RSD, fiksno
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150,00 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 0,50%, od iznosa kredita banke, fiksna
  Premija životnog osiguranja Opciono
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se
  Način otplate kredita Trajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata
  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje),
  -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje),
  -Trošak overe založnih izjava,
  -Trošak upisa hipoteke,
  -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke

  * Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita.
  Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći.

  ** Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog EURIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri  meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca.

 • Reprezentativni primer stambenog kredita indeksiranog u EUR za kupovinu nepokretnosti za klijente banke sa promenljivom kamatnom stopom

  Kupoprodajna cena Učešće Iznos kredita Rok Nominalna kamatna stopa, godišnja, promenljiva*   EKS Mesečna rata
  75.000 EUR 15.000 EUR 60.000 EUR 360 3M EURIBOR*+1,10%, do 31.12.2024. godine
  3M EURIBOR*+2,99%, počev od 01.01.2025. godine
    7,31% 322,53 EUR do 31.12.2024

  393,64 EUR od 31.01.2025

  *Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M EURIBOR na dan 31.01.2024. godine i iznosi 3,912%.
  Troškovi koji padaju na teret klijenta su: trošak kamate 80.936,54 EUR, provizija za obradu zahteva 300 EUR, trošak menice 50 RSD, trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD, trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) 100 EUR, trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) 40 EUR, trošak overe založnih izjava 17.280,00 RSD, trošak pribavljanja lista nepokretnosti 10 EUR, trošak upisa hipoteke 65.140,00 RSD.

  U reprezentativnom primeru prikazane su i prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a, za iznos kredita od 60.000 EUR.

 • Spisak neophodne dokumentacije:

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kredite iz naše ponude...

Keš KreditKredit za refinansiranje