raiffeisen intro

Otvorite vrata budućnosti

Uz stambeni kredit Raiffeisen banke rešite svoje stambeno pitanje i obezbedite sebi i svojoj porodici sigurnost sopstvenog doma.

Obezbedite svojoj porodici sigurnu budućnost

Uz pomoć naših stambenih kredita više od 3.000 domova našlo je svoje idealne porodice.

Izaberite kredit prema svojim potrebama

Ako se opredelite za fiksnu kamatu, uz stambeni kredit Raffeisen banke imaćete istu kamatu tokom celog perioda otplate, do 30 godina. Na raspolaganju Vam je i kredit sa varijabilnom kamatom, a naši savetnici za stambene kredite pomoći će Vam da se opredelite za optimalan model kredita.

Dinarski stambeni kredit osiguran kod Nacionalne korporacije

 • Uslovi kredita

  Iznos kredita* Od 1.000.000 RSD do 20.000.000 RSD
  Učešće Minimum 20% od kupoprodajne cene
  Rok otplate Od 48 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa** 6M BELIBOR + 1,30% , godišnja, promenljiva

  Visina marže od 1,30% je fiksna

  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD, fiksno
  Trošak menice 50,00 RSD, fiksno
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150,00 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva** 1,00% od iznosa kredita banke, fiksna
  Provizija za osiguranje stambenog kredita kod NKOSK*** 1,35% – 2,35% od iznosa kredita banke, fiksna
  Provizija za obradu zahteva kod NKOSK 30,00 EUR, fiksno
  Premija životnog osiguranja Opciono
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se
  Način otplate kredita Trajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata
  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje), trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje), trošak overe založnih izjava, trošak upisa hipoteke, trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke

  +Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci.
  Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.
  ** Proviziju za obradu kreditnog zahteva i premiju za osiguranje stambenog kredita osiguranog kod NKOSK moguće je finansirati iz kredita.

  ***Provizija za osiguranje kredita se uvećava u sledećim slučajevima:
  1. korisnik kredita nema riziko životno osiguranje vinkulirano na banku – za 0,25%
  2. predmet hipoteke je tzv. “objekat u izgradnji” – za 0,50%
  3 predmet hipoteke je tzv. “objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji”, na osnovu minimalne tehničke dokumentacije – za 0,15%
  4. ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i sadužnika (odnos ukupnih mesečnih kreditih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda umanjenih za vrednost minimalne potrošačke korpe za prvog odraslog člana domaćinstva prema poslednjih objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku): jednak ili veći od 60% – za 0,50%, jednak ili veći od 70% – za 1,00%, jednak ili veći od 80% (samo kada je 80% ili više mesečnih obaveza ugovoreno u dinarima) – za 1,50%

 • Reprezentativni primer dinarskog stambenog kredita za kupovinu nepokretnosti osiguran kod NKOSK za klijente banke koji nemaju zaključenu polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Raiffeisen banke

  Kupoprodajna cena Učešće Iznos kredita Rok Nominalna kamatna stopa, godišnja, promenljiva* EKS Mesečna rata
  11.250.000
  RSD
  2.250.000
  RSD
  9.000.000
  RSD
  360 4,97%

  (6M BELIBOR + 1,30%)

  5,67% 48.149,07
  RSD
 • Spisak neophodne dokumentacije:

Stambeni krediti u EUR osigurani kod Nacionalne korporacije

 • Uslovi kredita sa promjenjvom kamatnom stopom

  Iznos kredita* Od 1.000.000 RSD do 20.000.000 RSD
  Učešće Minimum 20% od kupoprodajne cene
  Rok otplate Od 72 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa**

  6M EURIBOR + 2,75% , godišnja, promenljiva

  Visina marže od 2,75% je fiksna

  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD, fiksno
  Trošak menice 50,00 RSD, fiksno
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150,00 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva** 0,5% od iznosa kredita banke, fiksna
  Trošak premije za osiguranje kredita kod NKOSK*** 1,50% ili 2,50% od iznosa kredita banke
  Trošak obrade zahteva za osiguranje kredita kod NKOSK 30,00 EUR, fiksno
  Premija životnog osiguranja Opciono
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se
  Način otplate kredita Trajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata
  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta -Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje),

  -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje),

  -Trošak overe založnih izjava,

  -Trošak upisa hipoteke,

  -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke

  * Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita.
  Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći.

  ** U slučaju da korisnik nema ugovorenu polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Raiffeisen Banke, fiksni deo kamatne stope se uvećava za 0,25%. Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog EURIBOR-a svakih šest meseci.
  Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.

  ***Trošak premije za osiguranje kredita kod NKOSK se uvećava u sledećim slučajevima:

  1. korisnik kredita nema riziko životno osiguranje vinkulirano na banku – za 0,25%
  2. predmet hipoteke je tzv. “objekat u izgradnji” – za 0,50%
  3. predmet hipoteke je tzv. “objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji”, na osnovu minimalne tehničke dokumentacije – za 0,15%
  4. ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i sadužnika (odnos ukupnih mesečnih kreditih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda umanjenih za vrednost minimalne potrošačke korpe za prvog odraslog člana domaćinstva prema poslednjih objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku): jednak ili veći od 60% – za 0,50%, jednak ili veći od 70% – za 1,00%, jednak ili veći od 80% (samo kada je 80% ili više mesečnih obaveza ugovoreno u dinarima) – za 1,50%.

  Proviziju za obradu kreditnog zahteva i trošak premije za osiguranje stambenog kredita osiguranog kod NKOSK moguće je finansirati iz kredita.

 • Reprezentativni primer stambenog kredita indeksiranog u EUR za kupovinu nepokretnosti osiguran kod NKOSK za klijente koji imaju zaključenu polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Raiffeisen banke

  Kupoprodajna cena Učešće Iznos kredita Rok Nominalna kamatna stopa, godišnja, promenljiva* EKS Mesečna rata
  75.000
  EUR
  15.000
  EUR
  60.000
  EUR
  360 2,48%

  (6M EURIBOR* + 2,75%)

  3,33% 236,42
  EUR

  *Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 6M EURIBOR na dan 15.05.2018. godine i iznosi -0,271%.

  Troškovi koji padaju na teret klijenta su: trošak kamate 25.181,44 EUR, provizija za obradu zahteva 300,00 EUR, trošak obrade zahteva kod NKOSK 30,00 EUR, premija osiguranja kredita kod NKOSK 1.500,00 EUR, trošak premije životnog osiguranja (godišnje) 100 EUR ,trošak menice 50,00 RSD, trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) 100 EUR, trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) 40 EUR, trošak overe založnih izjava 17.280,00 RSD, trošak pribavljanja lista nepokretnosti 10 EUR, trošak upisa hipoteke 52.750,00 RSD.

  U reprezentativnom primeru prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a, za iznos kredita od 60.000 EUR.

 • Stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom indeksiran u EUR osiguran kod NKOSK

  Iznos kredita* Od 1.000.000 RSD do 20.000.000 RSD
  Učešće Minimum 20% od kupoprodajne cene
  Rok otplate Od 72 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa**

  od 3,35% , godišnja, fiksna

  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD, fiksno
  Trošak menice 50,00 RSD, fiksno
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150,00 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva** 0,5% od iznosa kredita banke, fiksna
  Trošak premije za osiguranje kredita kod NKOSK*** 1,50% – 2,50% od iznosa kredita banke
  Trošak obrade zahteva za osiguranje kredita kod NKOSK 30,00 EUR, fiksno
  Premija životnog osiguranja Opciono
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se
  Način otplate kredita Trajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata
  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta -Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje),

  -Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje),

  -Trošak overe založnih izjava,

  -Trošak upisa hipoteke,

  -Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke

  * Kredit se pušta u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan isplate kredita
  Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći.

  ** 3,35% za rok otplate od 72 do 120 meseci;
  3,65% za rok otplate od 121 do 180 meseci;
  3,85% za rok otplate od 181 do 360 meseci;

  ***Trošak premije za osiguranje kredita kod NKOSK se uvećava u sledećim slučajevima:

  1. korisnik kredita nema riziko životno osiguranje vinkulirano na banku – za 0,25%
  2. predmet hipoteke je tzv. “objekat u izgradnji” – za 0,50%
  3. predmet hipoteke je tzv. “objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji”, na osnovu minimalne tehničke dokumentacije – za 0,15%
  4. ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i sadužnika (odnos ukupnih mesečnih kreditih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda umanjenih za vrednost minimalne potrošačke korpe za prvog odraslog člana domaćinstva prema poslednjih objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku): jednak ili veći od 60% – za 0,50%, jednak ili veći od 70% – za 1,00%, jednak ili veći od 80% (samo kada je 80% ili više mesečnih obaveza ugovoreno u dinarima) – za 1,50%.

  Proviziju za obradu kreditnog zahteva i trošak premije za osiguranje stambenog kredita osiguranog kod NKOSK moguće je finansirati iz kredita.

 • Reprezentativni primer stambenog kredita indeksiranog u EUR za kupovinu nepokretnosti osiguran kod NKOSK za klijente banke sa fiksnom kamatnom stopom

  Kupoprodajna cena Učešće Iznos kredita Rok Nominalna kamatna stopa, godišnja, promenljiva* EKS Mesečna rata
  75.000
  EUR
  15.000
  EUR
  60.000
  EUR
  180 3,65% 4,63% 433,36
  EUR

  Troškovi koji padaju na teret klijenta su: trošak kamate 18.108,22 EUR, provizija za obradu zahteva 300,00 EUR, trošak obrade zahteva kod NKOSK 30,00 EUR, trošak premije za osiguranje kredita kod NKOSK 1.650,00 EUR, trošak menice 50,00 RSD, trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) 100 EUR, trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) 40 EUR, trošak overe založnih izjava 17.280 RSD, trošak pribavljanja lista nepokretnosti 10 EUR, trošak upisa hipoteke 52.750 RSD.

  * U reprezentativnom primeru prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a.

 • Spisak neophodne dokumentacije:

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kredite iz naše ponude...

Keš KreditKredit za refinansiranje