raiffeisen intro

Plaćajte na rate bez kamate

Uživajte u privilegijama prestižne Platinum kartice!

Mogućnost korišćenja kreditnog limita do 10.000 evra

Vaša jedina obveza je izmirivanje svega 5% od iznosa ukupnog duga po izvodu, dok se ostatak zaduženja prenosi u naredni period.

Jedinstvene pogodnosti i popusti za plaćanje u zemlji i inostranstvu

Plaćajte na velikom broju prodajnih mesta u zemlji i inostranstvu, kao i preko interneta! Korišćenjem ove jedinstvene kartice ostvarujete mnogobrojne popuste namenjene korisnicima Premium kartica, za detaljnije onformacije kliknite ovde

Besplatan pristup poslovnim salonima

Besplatan pristup Lounge Key poslovnim salonima na aerodromima širom sveta sa Visa Platinum i Visa Infinite premium karticama! Uz pokazivanje vaše kartice, možete besplatno posetiti bilo koji od preko 1000 poslovnih salona na aerodromima širom sveta.

Šta morate da znate

 • Osnovne informacije

  Visa Platinum revolving kreditna kartica Vam omogućava plaćanja na velikom broju prodajnih mesta u zemlji i inostranstvu, kao i plaćanja preko interneta i takozvane MOTO transakcije, ali i mnogo više od toga.
  Korišćenjem ove jedinstvene kartice ostvarujete mnogobrojne popuste namenjene korisnicima Premium kartica, uz osećaj potpune sigurnosti. Detaljne informacije o pogodnostima su dostupne na adresi http://www.visacemea.com/wv/platinum/main.jsp

  Visa Platinum revolving kreditna kartica nudi Vam mogućnost korišćenja kreditnog limita do EUR 10.000 u dinarskoj protivvrednosti.
  Vaša jedina obaveza je izmirivanje svega 5% od iznosa ukupnog duga po izvodu, dok se ostatak zaduženja prenosi u naredni period.

  Postoji mogućnost otplate utrošenih sredstava na mesečne rate, uz posebnu povoljnost, svi iznosi od 5.000 dinara i veći, odnosno od 40 evra i veći, dele se na rate bez kamate*!

 • Reprezentativni primer

  Reprezentativni primer otplate na rate bez kamate na dan 01.01.2019.

  Kupovina obavljena na 3 rate 15.000 RSD
  Iznos rate (15.000/3) 5.000 RSD
  Periodična (mesečna) članarina za korišćenje kreditne kartice Mesečno 600 RSD
  Mesečna naknada na ime osiguranja korisnika kartice od posledica nesrećnog slučaja 20 RSD
  Mesečna naknada na ime kombinovanog osiguranja finansijskih gubitaka korisnika platne kartice (gubitka, krađa i krađa podataka sa kartice – skiming) 40 RSD
  Uplatom mesečne obaveze u celosti (dospela rata + mesečne naknade) ne obačunava se kamata 5.060 + 600 = 5.660 RSD

Najčešća pitanja

 • Na koji način se transakcije dele na rate?

  Svaka transakcija iznad RSD 5.000 deli se na rate po sledećem ključu:

  Kupovina u zemlji:

  • Iznos transakcije RSD 5.000 – 15.000 deli se na 3 rate
  • Iznos transakcije RSD 15.001 – 30.000 deli se na 6 rata
  • Iznos transakcije RSD 30.001 – deli se na 12 rata

  Kupovina u inostranstvu:

  • Iznos transakcije EUR 40 – 130 deli se na 3 rate
  • Iznos transakcije EUR 130.01 – 250 deli se na 6 rata
  • Iznos transakcije EUR 250.01 – deli se na 12 rata

  Sve transakcije manje od RSD 5.000 odnosno EUR 40, kao i sva podizanja gotovine nisu predmet podele na rate.

 • Kako mogu koristiti karticu bez ikakve kamate?

  Uplatom dospelih rata do datuma dospeća, kao i uplatom celokupne potrošnje koja nije podeljena na rate nećete platiti kamatu.

 • Kada se potrošnja računa po revolving a kada po instalment principu?

  Potrošnja se inicijalno računa po instalment principu, odnosno deli se na rate, ukoliko je predmet transakcije kupovina iznad RSD 5.000, odnosno EUR 40, a u slučaju da klijent ne izvrši plaćanje rate u celosti po dospeću iste, neplaćeni iznos rate prelazi u ukupan dug i plaća se po revolving principu.

 • Da li mogu prevremeno da otplatim kupovinu koja je podeljena na rate?

  Svaka transakcija se može prevremeno otplatiti. Dovoljno je da u najbližoj fililjali podnesete zahtev za prevremenu otplatu neke od izvršenih transakcija.

 • Na koji način otplaćujem iznos koji sam iskoristio sa kartice?

  Dospele obaveze klijenti mogu izmiriti u filijali Raiffeisen banke ili drugih poslovnih banaka kao i putem elektronskog bankarstva. Klijenti koji imaju tekući račun u Raiffeisen banci, dospele obaveze mogu otplaćivati trajnim nalogom koji se izvršava bezuslovno u iznosu 5% od ukupnog duga. Ukoliko postoji potreba da se izmiri više od 5%, to možete uraditi putem elektronskog bankarstva ili u nekoj od filijala poslovnih banaka.

 • Da li klijent koji ne uplati jednu ratu, odnosno jednu ratu uplati po revolving principu, može i dalje da koristi plaćanje na rate bez kamate?

  Svaka rata dospeva bez kamate i samo u slučaju neplaćanja iste (ili delimičnog plaćanja iste) po dospeću, celokupan iznos dospele rate (ili neplaćeni deo dospele rate) će preći u revolving naplatu. Svaka sledeća rata, koja dospeva na naplatu, dospeva bez kamate tako da klijent neplaćanjem jedne rate (ili delimičnim plaćanjem jedne rate) ne gubi privilegiju plaćanja rata bez kamate.