raiffeisen intro

Plaćajte na rate bez kamate

Iskoristite prednosti prestižne VISA Gold kartice, uz mogućnost korišćenja kreditnog limita do 10.000 evra!

Savršena zamena za plaćanje čekovima

Ovu karticu možete koristiti umesto čekova, dovoljno je samo da određenu kupovinu platite njome i u zavisnosti od utrošenog iznosa, plaćanje će se podeliti na 3, 6 ili 12 rata.

Vaš novac, gde god i kad god Vam treba

VISA Revolving karticu možete da koristite za kupovinu na prodajnim mestima u zemlji i u inostranstvu kao i za sigurnu kupovinu na internetu. Uz to, mesečnu članarinu za korišćenje VISA kreditne kartice banka počinje da naplaćuje po isteku roka od 3 meseca od aktivacije kartice.

Šta morate da znate

 • Osnovne informacije

  VISA Gold Revolving kreditna kartica može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje robe i usluga na svim trgovačkim mestima koja imaju oznaku VISA, kao i za podizanje gotovine na bankomatima. Njom se mogu vršiti i transakcije putem pošte (mail order), telefona (telephone order) ili na internetu.

  Sa Raiffeisen VISA Gold Revolving kreditnom karticom dostupan Vam je kredit u iznosu do 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, u zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika.

  Otplata je veoma fleksibilna i nudi mogućnost obnavljanja odobrenog kreditnog limita. Mesečnom uplatom u iznosu od samo 5% od ukupnog zaduženja, obnavljaju se raspoloživa sredstva koja se mogu koristiti u narednom periodu.

  Mogućnost otplate utrošenih sredstava na mesečne rate, uz posebnu povoljnost, svi iznosi od 5.000 dinara i veći, odnosno od 40 evra i veći, dele se na rate bez kamate*!

 • Reprezentativni primer

  Reprezentativni primer otplate na rate bez kamate na dan 01.01.2019.

  Kupovina obavljena na 3 rate 15.000 RSD
  Iznos rate (15.000/3) 5.000 RSD
  Periodična (mesečna) članarina za korišćenje kreditne kartice Mesečno 150 RSD
  Mesečna naknada na ime osiguranja korisnika kartice od posledica nesrećnog slučaja 20 RSD
  Mesečna naknada na ime kombinovanog osiguranja finansijskih gubitaka korisnika platne kartice (gubitka, krađa i krađa podataka sa kartice – skiming) 40 RSD
  Uplatom mesečne obaveze u celosti (dospela rata + mesečne naknade) ne obačunava se kamata 5.060 + 150 = 5.210RSD

Najčešća pitanja

 • Na koji način se transakcije dele na rate?

  Svaka transakcija iznad RSD 5.000 deli se na rate po sledećem ključu:

  Kupovina u zemlji:

  • Iznos transakcije RSD 5.000 – 15.000 deli se na 3 rate
  • Iznos transakcije RSD 15.001 – 30.000 deli se na 6 rata
  • Iznos transakcije RSD 30.001 – deli se na 12 rata

  Kupovina u inostranstvu:

  • Iznos transakcije EUR 40 – 130 deli se na 3 rate
  • Iznos transakcije EUR 130.01 – 250 deli se na 6 rata
  • Iznos transakcije EUR 250.01 – deli se na 12 rata

  Sve transakcije manje od RSD 5.000 odnosno EUR 40, kao i sva podizanja gotovine nisu predmet podele na rate.

 • Kako mogu koristiti karticu bez ikakve kamate?

  Uplatom dospelih rata do datuma dospeća, kao i uplatom celokupne potrošnje koja nije podeljena na rate nećete platiti kamatu.

 • Kada se potrošnja računa po revolving a kada po instalment principu?

  Potrošnja se inicijalno računa po instalment principu, odnosno deli se na rate, ukoliko je predmet transakcije kupovina iznad RSD 5.000, odnosno EUR 40, a u slučaju da klijent ne izvrši plaćanje rate u celosti po dospeću iste, neplaćeni iznos rate prelazi u ukupan dug i plaća se po revolving principu.

 • Da li mogu prevremeno da otplatim kupovinu koja je podeljena na rate?

  Svaka transakcija se može prevremeno otplatiti. Dovoljno je da u najbližoj fililjali podnesete zahtev za prevremenu otplatu neke od izvršenih transakcija.

 • Na koji način otplaćujem iznos koji sam iskoristio sa kartice?

  Dospele obaveze klijenti mogu izmiriti u filijali Raiffeisen banke ili drugih poslovnih banaka kao i putem elektronskog bankarstva. Klijenti koji imaju tekući račun u Raiffeisen banci, dospele obaveze mogu otplaćivati trajnim nalogom koji se izvršava bezuslovno u iznosu 5% od ukupnog duga. Ukoliko postoji potreba da se izmiri više od 5%, to možete uraditi putem elektronskog bankarstva ili u nekoj od filijala poslovnih banaka.

 • Da li klijent koji ne uplati jednu ratu, odnosno jednu ratu uplati po revolving principu, može i dalje da koristi plaćanje na rate bez kamate?

  Svaka rata dospeva bez kamate i samo u slučaju neplaćanja iste (ili delimičnog plaćanja iste) po dospeću, celokupan iznos dospele rate (ili neplaćeni deo dospele rate) će preći u revolving naplatu. Svaka sledeća rata, koja dospeva na naplatu, dospeva bez kamate tako da klijent neplaćanjem jedne rate (ili delimičnim plaćanjem jedne rate) ne gubi privilegiju plaćanja rata bez kamate.