raiffeisen intro

Ista rata, i još više keša

Fali vam keš? Razumemo Vas. Otplatite svoje dugove pomoću našeg kredita za refinansiranje, uz koji dobijate i dodatni keš na računu.

Rata ostaje ista, a Vi dobijate više keša

Tokom perioda otplate, rata se ne menja, već ostaje ista. Uz istu ratu otplate, naša banka će Vam dati dodatni keš, da možete bezbrižnije da planirate svoje mesečne troškove.

Šta morate da znate

 • Uslovi za dinarski kredit za refinasiranje kreditnih obaveza u Raiffeisen banci uz obavezan prijem zarade/penzije na klijentov tekući račun kod Raiffeisen banke

  Vrsta kredita* Dinarski gotovinski kredit za refinasiranje
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 3.500.000 RSD
  Rok otplate kredita do 70 meseci
  Kamatna stopa 6M BELIBOR + 7,10%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopa U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Trošak menice 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun** 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 2,50% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kredita Ne obračunava se
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti*** Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se

  * Ovim modelom kredita, klijent korisnik kredita koji prima zaradu /penziju na tekući račun kod Raiffeisen banke može refinasirati samo obaveze u Raiffeisen banci.

  **Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun u okviru paketa usluga, mesečna naknada za otvaranje i vođenje platnog računa zavisi od vrste paketa.

  ***Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije).

 • Uslovi za dinarski kredit za refinansiranje kreditnih obaveza u Raiffeisen banci i drugim bankama uz obavezan prijem zarade/penzije na klijentov tekući račun otvoren kod Raiffeisen banke za sve vreme važenja ugovora

  Vrsta kredita* Dinarski gotovinski kredit za refinsiranje
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 3.500.000 RSD
  Rok otplate kredita do 70 meseci
  Kamatna stopa 6M BELIBOR + 6,70%, godišnja, promenljiva za iznos do 600.000 RSD

  6M BELIBOR + 5,60%, godišnja, promenljiva         za iznos od 600.001 RSD

  Kamatna stopa u slučaju da klijent  ne ispoštuje ugovornu obavezu** 6M BELIBOR + 8,70%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopa U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Trošak menice 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun*** 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 2,50% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna  za iznose do 600.000 RSD

  0,00% za iznose od 600.001 RSD

  Godišnja provizija za administriranje kredita Ne obračunava se
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti**** Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se

  * Ovim modelom kredita, klijent, korisnik kredita može refinasirati kreditne obaveze u Raiffeisen banci uz uslov da refinasira minimum jednu kreditnu obavezu u drugoj banci, obavezan je prijem zarade /penzije na klijentov tekući račun kod Raiffeisen banke za sve vreme važenja ugovora.

  ** Klijent, korinik kredita je dužan da u roku od dva meseca računajući od dana puštanja kredita u tečaj, a najduže 3 meseca od dana puštanja kredita u tečaj, obezbedi uplatu svoje zarade/penzije na svoj tekući račun otvoren kod Banke, kao i da,  za sve vreme važenja ugovora, obezbedi da se njegova zarada/penzija uplaćuje na taj račun kod Banke.

  ***Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun u okviru paketa usluga, mesečna naknada za otvaranje i vođenje platnog računa zavisi od vrste paketa.

  ****Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije).

 • Uslovi za dinarski kredit za refinansiranje kreditnih obaveza u Raiffeisen banci i/ili drugim bankama uz obavezan prenos zarade/penzije na klijentov tekući račun otvoren kod Raiffeisen banke i prijem te zarade/penzije na taj račun za sve vreme važenja ugovora

  Vrsta kredita* Dinarski gotovinski kredit za refinsiranje
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 3.500.000 RSD
  Rok otplate kredita do 70 meseci
  Kamatna stopa 6M BELIBOR + 6,70%, godišnja, promenljiva         za iznos do 600.000 RSD

  6M BELIBOR + 5,60%, godišnja, promenljiva         za iznos od 600.001 RSD

  Kamatna stopa u slučaju da klijent  ne ispoštuje ugovornu obavezu** 6M BELIBOR + 8,70%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopa U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Trošak menice 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun*** 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 2,50% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna, za iznos kredita do 600.000 RSD

  0,00% za iznos kredita od 600.001 RSD

  Godišnja provizija za administriranje kredita Ne obračunava se
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti**** Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se

  *Ovim modelom kredita, klijent korisnik kredita može refinasirati obaveze u Raiffeisen banci i/ili drugim bankama uz obavezan prenos zarade /penzije na klijentov tekući račun otvoren kod Raiffeisen banke i prijem te zarade / penzije na taj račun za sve vreme važenja ugovora.

  ** Klijent, korinik kredita je dužan da u roku od dva meseca računajući od dana puštanja kredita u tečaj, a najduže 3 meseca od dana puštanja kredita u tečaj, obezbedi uplatu svoje zarade/penzije na svoj tekući račun otvoren kod Banke, kao i da,  za sve vreme važenja ugovora, obezbedi da se njegova zarada/penzija uplaćuje na taj račun kod Banke.

  ***Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun u okviru paketa usluga, mesečna naknada za otvaranje i vođenje platnog računa zavisi od vrste paketa.

  ****Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije).

 • Uslovi za dinarski kredit za refinansiranje kreditnih obaveza u Raiffeisen banci i/ili drugim bankama bez obaveze klijenta da zaradu/penziju prima na tekući račun kod Raiffeisen banke

  Vrsta kredita* Dinarski gotovinski kredit za refinsiranje
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 3.500.000 RSD
  Rok otplate kredita do 70 meseci
  Kamatna stopa 6M BELIBOR + 8,70%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopa U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Trošak menice 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun** 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 2,50% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kredita Ne obračunava se
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti*** Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se

  *Ovim modelom kredita, klijent, korisnik kredita može da refinansiranje obaveza u Raiffeisen banci i /ili drugim bankama bez obaveze da zaradu /penziju prima na tekući račun kod Raiffeisen banke.

  **Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun u okviru paketa usluga, mesečna naknada za otvaranje i vođenje platnog računa zavisi od vrste paketa.

  ***Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije).

  Klijentu koji nije korisnik tekućeg računa, se prilikom apliciranja zahteva za kredit kao način plaćanja premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti dodeljuje Opcija 1 (jednokratno plaćanje premije).

 • Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje kreditnih obaveza u Raiffeisen banci uz obavezan prijem zarade/penzije na klijentov tekući račun kod Raiffeisen banke

  Iznos kredita* 600.000 RSD 1.500.000 RSD 3.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 70 70 70
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 6M BELIBOR + 7,10%, 6M BELIBOR + 7,10% 6M BELIBOR + 7,10%
  Mesečna rata 10.804 RSD 27.010 RSD 63.024
  EKS (na dan 11.06.2021.) 11,24% 11,22% 11,22%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate**  159.014 RSD 397.536 RSD 927.584 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna) 24.780 RSD 61.950 RSD 144.550 RSD
  Provizija za obradu zahteva 14.634 RSD 36.585 RSD 85.366 RSD
  Provizija za administriranje 0  RSD 0  RSD 0 RSD


  * U kreditirani iznos je uključena  je provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i
  nezaposlenosti.


  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
  Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 11.06.2021. godine i iznosi 1,07%.
  Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.

 • Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje kreditnih obaveza u Raiffeisen banci i drugim bankama uz obavezan prijem zarade/penzije na klijentov tekući račun otvoren kod Raiffeisen banke za sve vreme važenja ugovora

  Iznos kredita* 600.000 RSD 1500.000 RSD 3.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 70 70 70
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 6M BELIBOR + 6,70%, 6M BELIBOR + 5,60% 6M BELIBOR + 5,60%
  Mesečna rata 10.687 RSD  25.926 RSD 60.493 RSD
  EKS (na dan 11.06.2021.) 10,78% 8,51 % 8,51%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate** 150.709 RSD 320.359 RSD 747.505 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna) 24.780 RSD 61.950 RSD 144.550 RSD
  Provizija za obradu zahteva 14.634 RSD 0 RSD 0  RSD
  Provizija za administriranje 0  RSD 0  RSD 0 RSD


  * U kreditirani iznos
  je uključena  je provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.


  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
  Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 11.06.2021. godine i iznosi 1,07%.
  Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.

 • Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje kreditnih obaveza u Raiffeisen banci i/ili drugim bankama uz obavezan prenos zarade/penzije na klijentov tekući račun otvoren kod Raiffeisen banke i prijem zarade / penzije na taj račun za sve vreme važenja ugovora

  Iznos kredita* 600.000 RSD 1500.000 RSD 3.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 70 70 70
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 6M BELIBOR + 6,70%, 6M BELIBOR + 5,60% 6M BELIBOR + 5,60%
  Mesečna rata 10.687 RSD  25.926 RSD 60.493 RSD
  EKS (na dan 11.06.2021.) 11,35% 8,74 % 8,61%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate** 150.709 RSD 320.359 RSD 747.505 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150 RSD 150 RSD 150 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna) 24.780 RSD 61.950 RSD 144.550 RSD
  Provizija za obradu zahteva 14.634 RSD 0 RSD 0 RSD
  Provizija za administriranje 0  RSD 0  RSD 0 RSD


  * U kreditirani iznos je uključena  je provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposle
  nosti.


  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
  Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 11.06.2021. godine i iznosi 1,07%.
  Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.

 • Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje kreditnih obaveza u Raiffeisen banci i/ili drugim bankama bez obaveze klijenta da zaradu/penziju prima na tekući račun kod Raiffeisen banke

   

  Iznos kredita*

  600.000 RSD 1500.000 RSD 3.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 70 70 70
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 6M BELIBOR + 8,70%, 6M BELIBOR + 8,70% 6M BELIBOR + 8,70%
  Mesečna rata 11.279 RSD 28.197 RSD 65.792
  EKS (na dan 11.06.2021.) 13,63% 13,28% 13,15%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate**  192.759 RSD 481.898 RSD 1.124.429 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150 RSD 150 RSD 150 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna) 24.780 RSD 61.950 RSD 144.550 RSD
  Provizija za obradu zahteva 14.634 RSD  36.585 RSD 85.366 RSD
  Provizija za administriranje 0  RSD 0  RSD 0 RSD


  * U kreditirani iznos je uključena  je provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od
  posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.


  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
  Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 11.06.2021. godine i iznosi 1,07%.
  Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.

 • Minimalni uslovi

  1. Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:
   • Klijent treba da je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme*
   • Minimalna mesečna neto zarada 20.000 RSD
   • Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
   • Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
   • Podnosilac ne sme biti mlađi od 20 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 68 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
    Prijava na adresi stanovanja najmanje 6 meseci
   • Obavezan kućni telefon ili mobilni telefon i obavezan telefon na radnom mestu*Kod klijenata koji rade na određeno vreme postoji dodatno ograničenje, tako da datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme (nije prihvatiljiv ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova). Ukoliko je datum otplate poslednjeg anuiteta kredita nakon datuma isticanja ugovora o radu, potreban je kreditno sposoban žirant kao dodatno obezbeđenje. U trenutku apliciranja za kredit, ugovor o radu mora da važi minimum naredna 2 meseca.
 • Obezbeđenje kredita

  Kao instrument obezbeđenja kredita koristi se:

  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”
  • Osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti usled osiguranih rizika: smrti usled nesrećnog slučaja, invaliditeta preko 50% usled nesrećnog slučaja i nezaposlenosti, uz obavezu da sva prava osiguranika iz ugovora o osiguranju prenese na banku.
 • Potrebna dokumentacija

  Ukoliko redovno primate zaradu preko Raiffeisen banke, zahtev za kredit možete podneti bez overavanja administrativne zarade kod poslodavca i bez davanja saglasnosti za administrativnu zabranu.

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kreditne proizvode iz naše ponude...

Kreditna karticaKeš kredit