raiffeisen intro

Ista rata, i još više keša

Fali vam keš? Razumemo Vas. Otplatite svoje dugove pomoću našeg kredita za refinansiranje, uz koji dobijate i dodatni keš na računu.

Rata ostaje ista, a Vi dobijate više keša

Tokom perioda otplate, rata se ne menja, već ostaje ista. Uz istu ratu otplate, naša banka će Vam dati dodatni keš, da možete bezbrižnije da planirate svoje mesečne troškove.

Šta morate da znate

 • Uslovi kredita sa rokom otplate do 36 meseci sa fiksnom kamatnom stopom

  Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit za refinansiranje
  Iznos kredita 9.500 RSD do 2.500.000 RSD
  Rok otplate kredita 24-36 meseci
  Kamatna stopa 7,75% godišnja, fiksna
  Interkalarna kamatna stopa U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, fiksna)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Trošak menice 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun* 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 2,75% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kredita 0,50% od ostatka duga, fiksna
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti ** Opcija 1 – Jednokratno plaćanje premije4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna, fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.

  Opcija 2 – Mesečno plaćanje premije

  0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.

  Ukoliko se kredit koristi kao namenski za refinansiranje obaveza, uslov je da klijent refinansira samo obaveze u drugoj banci (kredit, kreditna, kartica, pozajmica)

  *Ukoliko klijent otvori tekući račun, u okviru “Paket tekućeg računa” mesečna naknada za otvaranje i vođenje paketa iznosi 250 RSD.

  ** Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije).

  Klijentu koji nije korisnik dinarskog tekućeg računa, se prilikom apliciranja zahteva za kredit kao način plaćanja premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti dodeljuje Opcija 1 (jednokratno plaćanje premije).

 • Uslovi kredita sa rokom otplate do 70 meseci sa promenljivom kamatnom stopom

  Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit za refinansiranje
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 3.500.000 RSD
  Rok otplate kredita do 70 meseci
  Kamatna stopa 6M BELIBOR + 7,35%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopa U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Trošak menice 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun* 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 2,75% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kredita 0,5% od ostatka duga, fiksna
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti** Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.

  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita

  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se

  * Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun u okviru paketa usluga, mesečna naknada za otvaranje i vođenje platnog računa zavisi od vrste paketa.
  **Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije).
  Klijentu koji nije korisnik tekućeg računa, se prilikom apliciranja zahteva za kredit kao način plaćanja premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti dodeljuje Opcija 1 (jednokratno plaćanje premije).

 • Uslovi kredita sa rokom otplate do 70 meseci sa fiksnom kamatnom stopom

  Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit za refinansiranje
  Iznos kredita 9.500 RSD do 3.500.000 RSD
  Rok otplate kredita do 70 meseci
  Kamatna stopa 10,70%, fiksna, godišnja
  Interkalarna kamatna stopa U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, fiksna)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Trošak menice 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun* 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 2,75% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kredita 0,50% od ostatka duga, fiksna
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti ** Opcija 1 – Jednokratno plaćanje premije

  4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.

  Opcija 2 – Mesečno plaćanje premije

  0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.

  * Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun u okviru paketa usluga, mesečna naknada za otvaranje i vođenje platnog računa zavisi od vrste paketa.

  ** Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije).

  Klijentu koji nije korisnik dinarskog tekućeg računa, se prilikom apliciranja zahteva za kredit kao način plaćanja premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti dodeljuje Opcija 1 (jednokratno plaćanje premije).

 • Reprezentativni primer za fiksnu kamatnu stopu do 36 meseci

  Iznos kredita * 300.000
  Valuta RSD
  Broj rata 36
  Mesečna rata 9.366 RSD
  Nominalna/Interkalarna kamatna stopa 7,75%
  EKS (na dan 04.09.2019.) 13,59%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate** 38.932 RSD
  Trošak menice 50 RSD, fiksno
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Provizija za administriranje 1.577 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna) 12.390 RSD

  * U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.

 • Reprezentativni primer za fiksnu kamatnu stopu do 70 meseci

  Iznos kredita* 600.000 RSD 1.500.000 RSD 3.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 70 70 70
  NKS (godišnja, fiksna) 10,70% 10,70% 10,70%
  Mesečna rata 11.560 RSD 28.900 RSD 67.433 RSD
  EKS (na dan 01.01.2021.) 14,73% 14,72% 14,71%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate** 214.719 RSD 536.796 RSD 1.252.525 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna) 24.780 RSD 61.950 RSD 144.550 RSD
  Provizija za obradu zahteva 16.058 RSD 40.146 RSD 93.674 RSD
  Provizija za administriranje 8.171 RSD 20.428 RSD 47.665 RSD

  * U kreditirani iznos je uključena  je provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.

  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne, redovne i interkalarne kamate.

   

 • Reprezentativni primer za promenljivu kamatnu stopu do 70 meseci

  Iznos kredita* 600.000 RSD 1.500.000 RSD 3.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 70 70 70
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 6M BELIBOR + 7,35%, 6M BELIBOR + 7,35% 6M BELIBOR + 7,35%
  Mesečna rata 10.878 RSD 27.194 RSD 63.452 RSD
  EKS (na dan 01.01.2021.) 12,09% 12,07% 12,07%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate** 165.775  RSD 414.438 RSD 967.023 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna)  24.780 RSD 61.950 RSD 144.550 RSD
  Provizija za obradu zahteva
  16.058 RSD 40.146 RSD 93.674 RSD
  Provizija za administriranje 7.985  RSD 19.962  RSD 46.578 RSD

  * U kreditirani iznos je uključena  je provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.

  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
  Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 01.01.2021. godine i iznosi 1,07%.
  Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.

 • Minimalni uslovi

  1. Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:
   • Klijent treba da je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme*
   • Minimalna mesečna neto zarada 20.000 RSD
   • Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
   • Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
   • Podnosilac ne sme biti mlađi od 20 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 68 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
    Prijava na adresi stanovanja najmanje 6 meseci
   • Obavezan kućni telefon ili postpejd mobilni telefon i obavezan telefon na radnom mestu*Kod klijenata koji rade na određeno vreme postoji dodatno ograničenje, tako da datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme (nije prihvatiljiv ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova). Ukoliko je datum otplate poslednjeg anuiteta kredita nakon datuma isticanja ugovora o radu, potreban je kreditno sposoban žirant kao dodatno obezbeđenje. U trenutku apliciranja za kredit, ugovor o radu mora da važi minimum naredna 2 meseca.
 • Obezbeđenje kredita

  Kao instrument obezbeđenja kredita koristi se:

  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”
  • Osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti usled osiguranih rizika: smrti usled nesrećnog slučaja, invaliditeta preko 50% usled nesrećnog slučaja i nezaposlenosti, uz obavezu da sva prava osiguranika iz ugovora o osiguranju prenese na banku.
 • Potrebna dokumentacija

  Ukoliko redovno primate zaradu preko Raiffeisen banke, zahtev za kredit možete podneti bez overavanja administrativne zarade kod poslodavca i bez davanja saglasnosti za administrativnu zabranu.

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kreditne proizvode iz naše ponude...

Kreditna karticaKeš kredit