raiffeisen intro

Ista rata, i još više keša

Fali vam keš? Razumemo Vas. Otplatite svoje dugove pomoću našeg kredita za refinansiranje, uz koji dobijate i dodatni keš na računu.

Rata ostaje ista, a Vi dobijate više keša

Tokom perioda otplate, rata se ne menja, već ostaje ista. Uz istu ratu otplate, naša banka će Vam dati dodatni keš, da možete bezbrižnije da planirate svoje mesečne troškove.

Šta morate da znate

 • Uslovi za dinarski gotovinski kredit za refinansiranje do 94 meseca sa promenljivom stopom

  Vrsta kredita* Dinarski gotovinski kredit za refinansiranje
  Iznos kredita od 9.500 RSD 3.500.000 RSD
  Rok otplate kredita do 94 meseca
  Kamatna stopa 6M BELIBOR + 7,35%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopa U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Trošak menice 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun** 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 0% zaključno sa 31.12.2021. godine
  Godišnja provizija za administriranje kredita Ne obračunava se
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se

  *U skladu sa preporukom NBS-e, ovim modelom kredita klijent može refinansirati gotovinske i potrošačke kredite u Raiffeisen banci i/ili drugim bankama ukoliko su odobreni do 18.03.2020. godine.
  Krediti se odobravaju isključivo u visini obaveza koje se refinansiraju. Zahtev za kredit možete podneti zaključno sa 31.12.2021. godine.

  **Navedena nakanda se obračunava za klijente koji nemaju od ranije otvoren Dinarski tekući račun.
  Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun u okviru paketa usluga, mesečna naknada za otvaranje i vođenje platnog računa zavisi od vrste paketa.

  Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

  Glavna prednost ove novine ogleda se u tome što prilikom podnošenja zahteva za kredit za refinansiranje kreditnih proizvoda u drugoj banci, više ne morate da iz te banke lično dostavljate potvrde o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Uz zahtev za kredit za refinansiranje i Vaše dato ovlašćenje za komunikaciju sa drugim bankama – banke će komunicirati međusobno i razmenjivati podatke o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Na ovaj način Vam štedimo vreme, koje možete posvetiti drugim važnim stvarima. Sva obaveštenja i instrukcije u vezi sa kreditnim proizvodima koje refinansirate biće Vam prosleđeni nakon realizacije kredita.

 • Uslovi za dinarski gotovinski kredit za refinansiranje do 94 meseca sa fiksnom stopom

  Vrsta kredita* Dinarski gotovinski kredit za refinansiranje
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 3.500.000 RSD
  Rok otplate kredita do 94 meseca
  Kamatna stopa 10,70% godišnja, fiksna
  Interkalarna kamatna stopa U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, fiksna)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Trošak menice 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun** 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 0% zaključno sa 31.12.2021. godine
  Godišnja provizija za administriranje kredita Ne obračunava se
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se

  *U skladu sa preporukom NBS-e, ovim modelom kredita klijent može refinansirati gotovinske i potrošačke kredite u Raiffeisen banci i/ili drugim bankama ukoliko su odobreni do 18.03.2020. godine.
  Krediti se odobravaju isključivo u visini obaveza koje se refinansiraju. Zahtev za kredit možete podneti zaključno sa 31.12.2021. godine.

  **Navedena nakanda se obračunava za klijente koji nemaju od ranije otvoren Dinarski tekući račun.
  Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun u okviru paketa usluga, mesečna naknada za otvaranje i vođenje platnog računa zavisi od vrste paketa.

  Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

  Glavna prednost ove novine ogleda se u tome što prilikom podnošenja zahteva za kredit za refinansiranje kreditnih proizvoda u drugoj banci, više ne morate da iz te banke lično dostavljate potvrde o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Uz zahtev za kredit za refinansiranje i Vaše dato ovlašćenje za komunikaciju sa drugim bankama – banke će komunicirati međusobno i razmenjivati podatke o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Na ovaj način Vam štedimo vreme, koje možete posvetiti drugim važnim stvarima. Sva obaveštenja i instrukcije u vezi sa kreditnim proizvodima koje refinansirate biće Vam prosleđeni nakon realizacije kredita.

 • Uslovi za dinarski kredit za refinansiranje uz obavezan prijem/prenos zarade/penzije

  Vrsta kredita* Dinarski gotovinski kredit za refinsiranje
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 3.500.000 RSD
  Rok otplate kredita do 70 meseci
  Kamatna stopa 6M BELIBOR + 6,70%, godišnja, promenljiva za iznos do 600.000 RSD
  6M BELIBOR + 5,60%, godišnja, promenljiva za iznos od 600.001 RSD
  Kamatna stopa u slučaju da klijent  ne ispoštuje ugovornu obavezu** 6M BELIBOR + 8,70%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopa U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Trošak menice 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun*** 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 0% zaključno sa 31.12.2021. godine
  Godišnja provizija za administriranje kredita Ne obračunava se
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti**** Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se

  Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

  Glavna prednost ove novine ogleda se u tome što prilikom podnošenja zahteva za kredit za refinansiranje kreditnih proizvoda u drugoj banci, više ne morate da iz te banke lično dostavljate potvrde o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Uz zahtev za kredit za refinansiranje i Vaše dato ovlašćenje za komunikaciju sa drugim bankama – banke će komunicirati međusobno i razmenjivati podatke o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Na ovaj način Vam štedimo vreme, koje možete posvetiti drugim važnim stvarima. Sva obaveštenja i instrukcije u vezi sa kreditnim proizvodima koje refinansirate biće Vam prosleđeni nakon realizacije kredita.

  *Ovim modelom kredita, klijent korisnik kredita može refinasirati obaveze u Raiffeisen banci i/ili drugim bankama uz obavezan prenos/prijem zarade /penzije na klijentov tekući račun otvoren kod Raiffeisen banke i prijem te zarade / penzije na taj račun za sve vreme važenja ugovora.

  ** Klijent, korinik kredita je dužan da u roku od dva meseca računajući od dana puštanja kredita u tečaj, a najduže 3 meseca od dana puštanja kredita u tečaj, obezbedi uplatu svoje zarade/penzije na svoj tekući račun otvoren kod Banke, kao i da, za sve vreme važenja ugovora, obezbedi da se njegova zarada/penzija uplaćuje na taj račun kod Banke.

  ***Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun u okviru paketa usluga, mesečna naknada za otvaranje i vođenje platnog računa zavisi od vrste paketa.

  ****Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije).

 • Uslovi za dinarski kredit za refinansiranje bez obaveze prijema/prenosa zarade/penzije

  Vrsta kredita* Dinarski gotovinski kredit za refinsiranje
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 3.500.000 RSD
  Rok otplate kredita do 70 meseci
  Kamatna stopa 6M BELIBOR + 8,70%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopa U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Trošak menice 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun** 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 0% zaključno sa 31.12.2021. godine
  Godišnja provizija za administriranje kredita Ne obračunava se
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti*** Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se

  Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

  Glavna prednost ove novine ogleda se u tome što prilikom podnošenja zahteva za kredit za refinansiranje kreditnih proizvoda u drugoj banci, više ne morate da iz te banke lično dostavljate potvrde o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Uz zahtev za kredit za refinansiranje i Vaše dato ovlašćenje za komunikaciju sa drugim bankama – banke će komunicirati međusobno i razmenjivati podatke o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Na ovaj način Vam štedimo vreme, koje možete posvetiti drugim važnim stvarima. Sva obaveštenja i instrukcije u vezi sa kreditnim proizvodima koje refinansirate biće Vam prosleđeni nakon realizacije kredita.
  *Ovim modelom kredita, klijent, korisnik kredita može da refinansiranje obaveza u Raiffeisen banci i /ili drugim bankama bez obaveze da zaradu /penziju prima na tekući račun kod Raiffeisen banke.

  **Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun u okviru paketa usluga, mesečna naknada za otvaranje i vođenje platnog računa zavisi od vrste paketa.

  ***Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije).

  Klijentu koji nije korisnik tekućeg računa, se prilikom apliciranja zahteva za kredit kao način plaćanja premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti dodeljuje Opcija 1 (jednokratno plaćanje premije).

 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit za refinansiranje do 94 meseca sa promenljivom stopom

  Iznos kredita 600.000 RSD 1.500.000 RSD 3.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 94 94 94
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 6M BELIBOR + 7,35% 6M BELIBOR + 7,35% 6M BELIBOR + 7,35%
  Mesečna rata 8.739 RSD 21.848 RSD 50.979 RSD
  EKS (na dan 21.09.2021.) 8,78% 8,77% 8,76%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate* 222.897 RSD 557.242 RSD 1.300.232 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Provizija za obradu zahteva 0 RSD 0 RSD 0 RSD
  Provizija za administriranje 0 RSD 0 RSD 0 RSD

  *Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.

  Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 21.09.2021. godine i iznosi 1,07%.
  Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.

 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit za refinansiranje do 94 meseca sa fiksnom stopom

  Iznos kredita 600.000 RSD 1.500.000 RSD 3.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 94 94 94
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 10,70% 10,70% 10,70%
  Mesečna rata 9.454 RSD 23.635 RSD 55.149 RSD
  EKS (na dan 21.09.2021.) 11,27% 11,26% 11,25%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate* 290.475 RSD 726.189 RSD 1,694.442 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Provizija za obradu zahteva 0 RSD 0 RSD 0 RSD
  Provizija za administriranje 0 RSD 0 RSD 0 RSD

  *Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.

 • Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje uz obavezan prijem zarade/penzije

  Iznos kredita* 600.000 RSD 1.500.000 RSD 3.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 70 70 70
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 6M BELIBOR + 6,70%, 6M BELIBOR + 5,60% 6M BELIBOR + 5,60%
  Mesečna rata 10.687 RSD 25.926 RSD 60.493 RSD
  EKS (na dan 07.07.2021.) 9,74% 8,51 % 8,51%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate** 151.357 RSD 321.749 RSD 750.748 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna) 24.780 RSD 61.950 RSD 144.550 RSD
  Provizija za obradu zahteva 0 RSD 0 RSD 0 RSD
  Provizija za administriranje 0 RSD 0 RSD 0 RSD


  * U kreditirani iznos
  je uključena  provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.


  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
  Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 07.07.2021. godine i iznosi 1,07%.
  Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.

 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit uz obavezan prenos zarade/penzije

  Iznos kredita* 600.000 RSD 1.500.000 RSD 3.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 70 70 70
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 6M BELIBOR + 6,70%, 6M BELIBOR + 5,60% 6M BELIBOR + 5,60%
  Mesečna rata 10.687 RSD 25.926 RSD 60.493 RSD
  EKS (na dan 07.07.2021.) 10,30% 8,74% 8,61%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate** 151.357 RSD 321.749 RSD 750.748 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150 RSD 150 RSD 150 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna) 24.780 RSD 61.950 RSD 144.550 RSD
  Provizija za obradu zahteva 0 RSD 0 RSD 0 RSD
  Provizija za administriranje 0 RSD 0 RSD 0 RSD

  * U kreditirani iznos je uključena premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.

  ** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
  Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 07.07.2021. godine i iznosi 1,07%.
  Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.

 • Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje bez obaveze prijema/prenosa zarade/penzije

  Iznos kredita* 600.000 RSD 1.500.000 RSD 3.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 70 70 70
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 6M BELIBOR + 8,70%, 6M BELIBOR + 8,70% 6M BELIBOR + 8,70%
  Mesečna rata 11.279 RSD 28.197 RSD 65.792
  EKS (na dan 07.07.2021.) 12,53% 12,19% 12,06%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate** 193.574 RSD 483.933 RSD 1.129.178 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150 RSD 150 RSD 150 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna) 24.780 RSD 61.950 RSD 144.550 RSD
  Provizija za obradu zahteva 0 RSD 0 RSD 0 RSD
  Provizija za administriranje 0 RSD 0 RSD 0 RSD


  * U kreditirani iznos je uključena  premija osiguranja korisnika kredita od
  posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.


  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.
  Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 07.07.2021. godine i iznosi 1,07%.
  Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.

 • Minimalni uslovi

  Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

   1. Klijent treba da je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme*
   2. Minimalna mesečna neto zarada 20.000 RSD
   3. Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
   4. Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
   5. Podnosilac ne sme biti mlađi od 20 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 68 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
   6. Obavezan kućni telefon ili mobilni telefon i obavezan telefon na radnom mestu*Kod klijenata koji rade na određeno vreme postoji dodatno ograničenje, tako da datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme (nije prihvatiljiv ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova). Ukoliko je datum otplate poslednjeg anuiteta kredita nakon datuma isticanja ugovora o radu, potreban je kreditno sposoban žirant kao dodatno obezbeđenje. U trenutku apliciranja za kredit, ugovor o radu mora da važi minimum naredna 2 meseca.
 • Obezbeđenje kredita

  Kao instrument obezbeđenja kredita koristi se:

  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”
  • Osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti usled osiguranih rizika: smrti usled nesrećnog slučaja, invaliditeta preko 50% usled nesrećnog slučaja i nezaposlenosti, uz obavezu da sva prava osiguranika iz ugovora o osiguranju prenese na banku.
 • Potrebna dokumentacija

  Ukoliko redovno primate zaradu preko Raiffeisen banke, zahtev za kredit možete podneti bez overavanja administrativne zarade kod poslodavca i bez davanja saglasnosti za administrativnu zabranu.

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kreditne proizvode iz naše ponude...

Kreditna karticaKeš kredit