raiffeisen intro

Možete da dobijete i više keša

Možemo da Vam odobrimo i dodatni keš, da biste mogli bezbrižnije da planirate svoje mesečne troškove.

Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku

Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju sa bankom, čiji kredit želite da refinansirate, preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

Šta morate da znate

 • Uslovi za dinarski kredit za refinansiranje uz obavezan prijem/prenos zarade/penzije - promenljiva kamatna stopa

  Vrsta kredita* Dinarski gotovinski kredit za refinsiranje – promenljiva kamatna stopa
  (samo za klijente sa zaradom/penzijom od 35.000 RSD i više)
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 3.500.000 RSD
  Rok otplate kredita do 70 meseci
  Kamatna stopa
  3M BELIBOR + 7.70%, godišnja, promenljiva za iznos do 600.000 RSD
  3M BELIBOR + 6.60%, godišnja, promenljiva za iznos od 600.001 RSD
  Kamatna stopa u slučaju da klijent  ne ispoštuje ugovornu obavezu* 3M BELIBOR + 9.70%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopa U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Trošak menice 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun** 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva
  0.50% od kreditiranog iznosa, jednokratno, unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kredita 0%
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja*** Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 1.20%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0.031%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatu 0%

  Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

  Glavna prednost ove novine ogleda se u tome što prilikom podnošenja zahteva za kredit za refinansiranje kreditnih proizvoda u drugoj banci, više ne morate da iz te banke lično dostavljate potvrde o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Uz zahtev za kredit za refinansiranje i Vaše dato ovlašćenje za komunikaciju sa drugim bankama – banke će komunicirati međusobno i razmenjivati podatke o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Na ovaj način Vam štedimo vreme, koje možete posvetiti drugim važnim stvarima. Sva obaveštenja i instrukcije u vezi sa kreditnim proizvodima koje refinansirate biće Vam prosleđeni nakon realizacije kredita.

  *Klijent, korinik kredita je dužan da u roku od dva meseca računajući od dana puštanja kredita u tečaj, a najduže 3 meseca od dana puštanja kredita u tečaj, obezbedi uplatu svoje zarade/penzije na svoj tekući račun otvoren kod Banke, kao i da, za sve vreme važenja ugovora, obezbedi da se njegova zarada/penzija uplaćuje na taj račun kod Banke

  **Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada

  ***Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije)
  Osiguranje korisnika kredita od nezaposlenosti je opciono

 • Uslovi za dinarski kredit za refinansiranje bez obaveze prijema/prenosa zarade/penzije - promenljiva kamatna stopa

  Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit za refinsiranje – promenljiva kamatna stopa
  (samo za klijente sa zaradom/penzijom od 35.000 RSD i više)
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 3.500.000 RSD
  Rok otplate kredita do 70 meseci
  Kamatna stopa 3M BELIBOR + 9.70%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopa U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Trošak menice 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun* 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 2.0% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kredita 0%
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja** Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 1.20%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2 – Mesečno plaćanje premije 0.031%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatu 0%

  Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju sa bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

  Glavna prednost ove novine ogleda se u tome što prilikom podnošenja zahteva za kredit za refinansiranje kreditnih proizvoda u drugoj banci, više ne morate da iz te banke lično dostavljate potvrde o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Uz zahtev za kredit za refinansiranje i Vaše dato ovlašćenje za komunikaciju sa drugim bankama – banke će komunicirati međusobno i razmenjivati podatke o ostatku duga za kreditne proizvode koje želite da refinansirate. Na ovaj način Vam štedimo vreme, koje možete posvetiti drugim važnim stvarima. Sva obaveštenja i instrukcije u vezi sa kreditnim proizvodima koje refinansirate biće Vam prosleđeni nakon realizacije kredita.

  *Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada

  **Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije)
  Osiguranje korisnika kredita od nezaposlenosti je opciono
  .

  Klijentu koji nije korisnik tekućeg računa, se prilikom apliciranja zahteva za kredit kao način plaćanja premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja dodeljuje Opcija 1 (jednokratno plaćanje premije).

 • Uslovi za dinarski kredit za refinansiranje uz obavezan prijem/prenos zarade/penzije – fiksna kamatna stopa

  Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit za refinsiranje – fiksna kamatna stopa
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 3.500.000 RSD
  Rok otplate kredita do 70 meseci
  Kamatna stopa 12.50%, godišnja, fiksna
  Kamatna stopa u slučaju da klijent ne ispoštuje ugovornu obavezu* 14.50%, godišnja, fiksna
  Interkalarna kamatna stopa U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, fiksna)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Trošak menice 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun** 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 0.50% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kredita 0%
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja*** Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 1.20%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0.031%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatu 0%

  *Klijent, korinik kredita je dužan da u roku od dva meseca računajući od dana puštanja kredita u tečaj, a najduže 3 meseca od dana puštanja kredita u tečaj, obezbedi uplatu svoje zarade/penzije na svoj tekući račun otvoren kod Banke, kao i da, za sve vreme važenja ugovora, obezbedi da se njegova zarada/penzija uplaćuje na taj račun kod Banke

  **Ukoliko klijent otvori paket, mesečna naknada za vođenje platnog računa definisana je Tarifom naknada

  ***Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije)
  Osiguranje korisnika kredita od nezaposlenosti je opciono.

 • Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje uz obavezan prijem zarade/penzije - promenljiva kamatna stopa

  Iznos kredita* 600.000 RSD 1.500.000 RSD 3.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 70 70 70
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 3M BELIBOR + 7.70% 3M BELIBOR + 6.60% 3M BELIBOR + 6.60%
  Mesečna rata 12.402 RSD 30.140 RSD 70.328 RSD
  EKS (na dan 15.04.2024.) 15.06% 13.79% 13.78%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate** 271.721 RSD 618.038 RSD 1.442.089 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja (jednokratna) 7.200 RSD 18.000 RSD 42.000 RSD
  Provizija za obradu zahteva 2.985 RSD 7.463 RSD 17.413 RSD
  Provizija za administriranje 0% 0% 0%

  * U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja

  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M BELIBOR na dan 15.04.2024. godine i iznosi 5.71%. Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca

 • Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje uz obavezan prenos zarade/penzije - promenljiva kamatna stopa

  Iznos kredita* 600.000 RSD 1.500.000 RSD 3.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 70 70 70
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 3M BELIBOR + 7.70% 3M BELIBOR + 6.60% 3M BELIBOR + 6.60%
  Mesečna rata 12.402 RSD 30.140 RSD 70.328 RSD
  EKS (na dan 15.04.2024.) 15.60% 14.01% 13.88%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate** 271.721 RSD 618.038 RSD 1.442.089 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150 RSD 150 RSD 150 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja (jednokratna) 7.200 RSD 18.000 RSD 42.000 RSD
  Provizija za obradu zahteva 2.985 RSD 7.463 RSD 17.413 RSD
  Provizija za administriranje 0% 0% 0%

  * U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja

  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M BELIBOR na dan 15.04.2024. godine i iznosi 5.71%. Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca

 • Reprezentativni primer za dinarski kredit za refinansiranje bez obaveze prijema/prenosa zarade/penzije - promenljiva kamatna stopa

  Iznos kredita* 600.000 RSD 1.500.000 RSD 3.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 70 70 70
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 3M BELIBOR + 9.70% 3M BELIBOR + 9.70% 3M BELIBOR + 9.70%
  Mesečna rata 13.045 RSD 32.612 RSD 76.095 RSD
  EKS (na dan 15.04.2024.) 18.62% 18.28% 18.15%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate** 317.250 RSD 793.125 RSD 1.850.626 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150 RSD 150 RSD 150 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja (jednokratna) 7.200 RSD 18.000 RSD 42.000 RSD
  Provizija za obradu zahteva 11.765 RSD 29.412 RSD 68.627 RSD
  Provizija za administriranje 0% 0% 0%

  * U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja

  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 3M BELIBOR na dan 15.04.2024. godine i iznosi 5.71%. Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom tromesečnog BELIBOR-a svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca

 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit uz obavezan prijem zarade - fiksna kamatna stopa

  Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit, fiksna kamatna stopa – za klijente banke:
  Iznos kredita* 600.000 RSD 1.500.000 RSD 3.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 70 70 70
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 12.50% 12.50% 12.50%
  Mesečna rata 12.116 RSD 30.289 RSD 70.674 RSD
  EKS (na dan 15.04.2024.) 14.02% 14.01% 14.00%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate** 251.420 RSD 628.551 RSD 1.466.620 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja (jednokratna) 7.200 RSD 18.000 RSD 42.000 RSD
  Provizija za obradu zahteva1 2.985 RSD 7.463 RSD 17.413 RSD
  Provizija za administriranje 0% 0% 0%

  * U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu kreditnog zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja 

  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate

 • Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit uz obavezan prenos zarade - fiksna kamatna stopa

  Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit, fiksna kamatna stopa – za ostale klijente:
  Iznos kredita* 600.000 RSD 1.500.000 RSD 3.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 70 70 70
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 12.50% 12.50% 12.50%
  Mesečna rata 12.116 RSD 30.289 RSD 70.674 RSD
  EKS (na dan 15.04.2024.) 14.56% 14.22% 14.09%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate** 251.420 RSD 628.551 RSD 1.466.620 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150 RSD 150 RSD 150 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja (jednokratna) 7.200 RSD 18.000 RSD 42.000 RSD
  Provizija za obradu zahteva 2.985 RSD 7.463 RSD 17.413 RSD
  Provizija za administriranje 0% 0% 0%

  * U kreditirani iznos je uključena provizija za obradu kreditnog zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja

  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate

 • Minimalni uslovi

  Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

   1. Klijent treba da je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme*
   2. Minimalna mesečna neto zarada 20.000 RSD
   3. Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
   4. Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
   5. Podnosilac ne sme biti mlađi od 20 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 68 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
   6. Obavezan kućni telefon ili mobilni telefon i obavezan telefon na radnom mestu*Kod klijenata koji rade na određeno vreme postoji dodatno ograničenje, tako da datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme (nije prihvatiljiv ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova). Ukoliko je datum otplate poslednjeg anuiteta kredita nakon datuma isticanja ugovora o radu, potreban je kreditno sposoban žirant kao dodatno obezbeđenje. U trenutku apliciranja za kredit, ugovor o radu mora da važi minimum naredna 2 meseca.
 • Obezbeđenje kredita

  Kao instrument obezbeđenja kredita koristi se:

  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”
  • Osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti usled osiguranih rizika: smrti usled nesrećnog slučaja, invaliditeta preko 50% usled nesrećnog slučaja i nezaposlenosti, uz obavezu da sva prava osiguranika iz ugovora o osiguranju prenese na banku.
 • Potrebna dokumentacija

  Ukoliko redovno primate zaradu preko Raiffeisen banke, zahtev za kredit možete podneti bez overavanja administrativne zarade kod poslodavca i bez davanja saglasnosti za administrativnu zabranu.

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kreditne proizvode iz naše ponude...

Kreditna karticaKeš kredit