Kako mogu sam da odredim mesečnu ratu dugovanja?

Kreditne kartice sve više postaju nezaobilazan deo života, a da biste pametno upravljali svojim bezgotovinskim plaćanjima, kao i mesečnim obavezama koje imate, postoji nekoliko saveta kojih bi trebalo da pridržavate. Prvo i osnovno je da, iako imate mogućnost da od banke dobijate izvod koji čine obavljene transakcije po kreditnoj kartici, zaduženja za ranija plaćanja, iznosi podizanja novca sa bankomata ili šaltera banaka, mesečne naknade koje izdvajate, odnosno uplate – vi vodite svoje lično knjigovodsto. Na taj način imaćete kontrolu nad potrošnjom i moći ćete da planirate finansijsku budućnost.

Ovo su četiri važna koraka kojih bi trebalo da se pridržavate.
Obavezno vodite evidenciju o transakcijama.
Tako se neće desiti da neku ratu previdite ili da zaboravite koliko ste potrošili. Lično knjigovodstvo vam je itekako važno. Svaki mesec vodite evidenciju koja podrazumeva ukupan iznos transakcije koje ste imali, broj rata, kolika vam je obaveza za taj mesec, koliko ste novca izdvojili i platili obavezu i koliko vam je preostalo duga od te transakcije. Vrlo je važno da imate kontinuitet u vođenju ličnih finansija.

Broj rata određuje iznos koji ste potrošili.
Kod Vise Revolving u odnosu na visinu transakcije zavisi da li ćete kupljenu robu ili uslugu platiti na tri, šest ili 12 rata.

Ukoliko ste kupovinu obavili u zemlji, za iznose od 5.000 do 15.000 dinara, platićete na tri rate, ako je iznos od 15.001 do 30.000 dinara na šest rata, dok za više od 30.000 dinara na 12. U slučaju da kupovinu obavite u inostranstvu, od 30 do 140 evra obračunaće vam se tri rate, iznos od 130,01 do 250 evra šest, dok preko 250 evra na 12 rata. Specifičnost revolving kartice je da možete da platite samo pet odsto od duga, ali u tom slučaju plaćate i kamatu. Savet je da se raspitate kolika je, a detaljan prikaz imate u tarifniku banke , kao i da redovno plaćate vaše mesečne obaveze.

Uvećajte ratu za troškove mesečnih naknada za obradu transakcije i osiguranje
Ukoliko, primera radi, platite kreditnom karticom Visa Revolving transakciju od 15.000 dinara, računajte da ćete je platiti na tri rate. Prva rata je ukupno 5.290 dinara i nju čini glavnica od 5.000 dinara, na koji dodajete trošak od mesečne naknade za obradu transakcije koja iznosi 230 dinara (dva evra), zatim mesečne naknade za osiguranje (dve vrste – od posledica nesrećnog slučaja (20 dinara) i kombinovanog osiguranja finansijskih gubitaka korisnika platne kartice (40 dinara)) – zbirno 60 dinara. U slučaju da plaćate vaš dug u celosti, to podrazumeva da ćete platiti 5.000 dinara plus 230 dinara, plus 60 dinara, što čini zbir od 5.290 dinara, ali ako se odlučite da platite pet odsto od duga, njega obračunavate na ovu sumu – iznos glavnice, uvećan za mesečnu naknadu za obradu transakcije i mesečne naknade za osiguranje), što u ovom slučaju čini iznos 264,5 dinara, vaše mesečne obaveze. Tada vam se obračunava i kamata, za onaj iznos koji niste uplatili. Kolika je, možete da vidite u tarifniku banke.

Masterkard WEB kreditna kartica kombinuje dva principa otplate – installment jednake mesečne rate i revolving pet odsto od ostatka duga. Ako se odlučite da plaćate rate, to znači da iznos delite na broj meseci (najčešće 12 meseci otplate) i tu nemate troškove, a ako se odlučite za revolving, onda je potrebno da otplatite uredno na vreme tri rate prilikom aktivacije kartice, a za ostale rate plaćate mesečnu naknadu za vođenje kreditne partije, koje banka počinje da naplaćuje po isteku roka od tri meseca od datuma aktivacije kartice. Ratu čini glavnica (koju dobijate kada iznos kupovine podelite brojem rata) plus trošak mesečna naknade za vođenje kreditne partije i na to obračunate pet odsto od iznosa, što predstavlja vašu mesečnu obavezu za tu transakciju. Ovakav način otplate podrazumeva i da će banka zaračunavati kamatu stopu, što zapravo predstavlja cenu korišćenja ove usluge. Kolike su kamatne stope možete videti u tarifniku banke.

A za kraj imajte na umu…
Da ćete precizno vođenom evidencijom izbeći potencijalno moguće nepredviđene finansijske situacije, u koju spada i ona da odvajate više novca za kamatu, nego što ste planirali. I naravno, uvek se konsultujte sa svojim bankarom!