Šta je potrebno uraditi u slučaju da zaboravim lozinku za pristup Raiffeisen OnLine

Potrebno je izvršiti brisanje postojećeg e-banking naloga i ponovno kreirati novi.
Obe funckije se nalaze na stranici za pristup Raiffeisen OnLine,pored polja za prijavu.
Za brisanje i kreiranje naloga je potrebno posedovati Lični Identifikacioni Broj koji Vam je uručen u filijali Banke prilikom podnošenja zahteva za elektronske servise.