Da li postoje sigurnosni limiti za korišćenje debitnih kartica

Da, postoje standarni dnevni limiti u zavisnosti od računa za koji je kartica vezana :

  • Dinarski račun – za podizanje gotovine max iznos je 100.000 Rsd ,
    – za plaćanje max iznos je 150.000 Rsd .
  • Devizni račun – za podizanje gotovine max iznos je 2.000 Eur ,
    -za plaćanje max 2.500 Eur .