Šta da radim u slučaju da je platna kartica izgubljena/ukradena

Neophodno je odmah posle saznanja o nestanku platne kartice – bez odlaganja prijaviti Banci gubitak ili krađu kartice (osnovne ili dodatnih), radi blokade daljeg korišćenja – privremene ili trajne.
Ukoliko je kartica zloupotrebljena,obavezno je prijaviti i svaku eventualnu transakciju izvršenu usled neovlašćenog korišćenja kartice , odnosno podataka sa kartice.

Prijava se može izvršiti:

Pozivom Kontakt Centra Banke na telefon +381 11 3202 800 koji je na raspolaganju 24 časa dnevno -lično u najbližoj ekspozituri Raiffeisen banke a.d.
U slučaju da se Korisnik nalazi u inostranstvu, u bilo kojoj ekspozituri banke sa istaknutim Visa ili MasterCard logom.
Nakon blokade kartice ,korisnik je dužan da krađu kartice i neovlašćeno korišćenje kartice prijavi MUP-u.