Za koji račun mogu vezati debitnu karticu

Klijent može izabrati opciju kako želi da veže karticu prilikom korišćenja u Srbiji ili inostranstvu

1. dinarski račun za domaće transakcije , a devizni račun za ino transakcije
2. dinarski račun za sve transackije
3. devizni račun za sve transackije

Za promenu opcije možete podneti zahtev lično u najbližoj ekspozituri Raiffeisen Banke a.d.