Gotovinski hipotekarni kredit u dinarima

 • Kamatna stopa 2,8% +6M Belibor
  (godišnja)
 • Iznos kredita do 20.000.000 RSD
 • Rokovi kredita do 20 godina

Nove filijale u Beogradu

Koristite usluge premium bankarstva i na novim lokacijama:

 • Kralja Petra 14
 • 27. Marta 31
 • Crnotravska 7-9

Moja mBanka

 • Sva plaćanja bez provizije
 • Menjačke transakcije po povoljnijem kursu
 • Dostupno uvek i na svakom mestu