raiffeisen intro

Višenamenski uređaji

Bankomati izrađeni u skladu sa najsavremenijim standardima svetskog bankarstva. Obavljajte većinu gotovinskih transakcija 24/7 u trenutku koji Vam najviše odgovara!

Isplata i uplata dinara i evra

Na višenamenskim bankomatima možete da izvršite isplate i uplate dinara ili evra na sve lične račune, kao i račune po kojima postoji ovlašćenje. Uz dodatnu potvrdu jednokratnom lozinkom sa aplikacije Moja mBanka, možete da vršite i isplate evra ili dinara u iznosima većim od standardnih limita.

Beskontaktne transakcije

Od sada su na višenamenskim uređajima moguće i beskontaktne transakcije, čime je njihovo korišćenje postalo još brže, pristupačnije i jednostavnije! Dovoljno je da beskontaktnom čitaču prineste svoju debitnu karticu u fizičkom obliku (plastiku), uneste PIN i izaberete jednu od niza funkcionalnosti koje su vam dostupne.Za isplatu dinara možete koristiti i RaiPay, Apple Pay ili Garmin Pay aplikaciju, tako što ćete svoj mobilni telefon ili sat prineti beskontaktnom čitaču i uneti PIN fizičke kartice ili PIN digitalne kartice koju koristite kroz aplikaciju.

Podizanje ili uplata dinara bez platne kartice

Novac poslat putem opcije Mobilni KEŠ primalac može podići na višenamenskim uređajima 24 sata, 7 dana u nedelji. Dinare možete da uplatite na račun fizičkog lica u Raiffesien banci i kada kod sebe nemate debitnu karticu, sve što je potrebno je da znate broj računa na koji vršite uplatu.

Plaćanje računa, prenosi sredstava, menjački poslovi i mnogo više...

Svoje račune možete da platite po nižim tarifama nego na šalteru banke, jednostavnim skeniranjem QR koda sa uplatnice, a moguće je i izmirenje rate kredita ili kreditne kartice - u gotovini ili bezgotovinski. Na našim višenamenskim uređajima možete uraditi i promenu PIN-a za svoju karticu.

Vaš novac — 24/7

Na ovim uređajima sve transakcije možete obavljati 24 sata, 7 dana u nedelji. Korišćenje uređaja je jednostavno i brzo. Za sve dodatne informacije kliknite na dugme ispod i pogledajte Korisničko uputstvo za višenamenske uređaje.

Lokacije višenamenskih uređaja i ekspozitura

Ukoliko imate digitalnu karticu Raiffeisen banke, na našim višenamenskim uređajima možete i njome podići novac.

Limiti na višenamenskim uređajima

U skladu sa tipom višenamenskih uređaja, kao i u cilju Vaše zaštite, prilikom izvršavanja gotovinskih i bezgotovinskih platnih transakcija određeni su limiti u iznosima, kao i u broju i vrsti apoena.
Ukoliko se autentifikujete DinaCard/ Visa/ MasterCard debitnom karticom Raiffeisen banke za fizička lica pristupate svim ličnim računima koje imate u Raiffeisen banci, računima po kojima ste ovlašćeni i/ili računu za korišćenje u zemlji vezanom za dodatnu karticu čije ste korisnik, s tim da na dinarskim višenamenskim uređajima nemate pristup deviznim računima.

Limiti na višenamenskim uređajima

 • Dnevni periodični limiti

  ISPLATE SA RAČUNA – DNEVNI LIMITI U IZNOSU:

  • za isplate dinara, standardni dnevni limit je 180.000 RSD (opcija ISPLATA RSD)
  • za isplate evra, na dvovalutnim višenamenskim uređajima, standardni dnevni limit je 2.000 EUR (opcija ISPLATA EUR)
  • za isplate dinara preko standardnog limita, dnevni limit je 450.000 RSD (opcija ISPLATA PREKO LIMITA)
  • za isplate evra preko standardnog limita, na dvovalutnim višenamenskim uređajima, dnevni limit je 4.500 EUR (opcija ISPLATA PREKO LIMITA)

  NAPOMENA: standardni dnevni limit i dnevni limit za isplate preko limita se sabiraju po JMBG klijenta, što znači da jedan klijent ima mogućnost da u toku jednog dana isplati sredstva u maksimalnom iznosu oba limita

   

  ISPLATE SA RAČUNA u okviru standardnih limita – LIMITI PO JEDNOJ TRANSAKCIJI:

  • za isplate dinara, limit po jednoj transakciji je 60.000 RSD
  • minimalni iznos za isplatu je 500 RSD kod standardnih isplata, odnosno 2000 RSD kod isplata preko limita
  • za isplate evra, na dvovalutnim višenamenskim uređajima, limit po jednoj transakciji je 800 EUR
  • minimalni iznos za isplatu je 10 EUR kod standardnih ispalata, odnosno 50 EUR kod isplata preko limita

  UPLATE NA RAČUN – PERIODIČNI LIMITI:

  • za uplate dinara, limit u okviru 7 dana je zbirno 1.000.000 RSD
  • za uplate evra, na dvovalutnim višenamenskim uređajima, limit u okviru 7 dana je zbirno 10.000 EUR

  UPLATE NA RAČUN – LIMITI PO JEDNOJ TRANSAKCIJI:

  • za uplate dinara limit po jednoj transakciji je 150.000 RSD
  • uređaj prima sve papirne dinarske apoene, osim novčanice od 10 RSD i ne prima kovanice
  • za uplate evra, na dvovalutnim višenamenskim uređajima,  limit po jednoj transakciji je 1.500 EUR
  • uređaj prima sve papirne apoene u evrima, a ne prima kovanice
  • limit u broju apoena definiše veličina otvora za ubacivanje novčanica, tako da uređaj može da prihvati do 90 novčanica po jednoj transakciji, s tim da ih u uređaj možete ubacivati sukcesivno u 3 ponavljanja, kroz opciju DODAJ
 • Bezgotovinske transakcije

  Ukoliko se klijent autentifikuje DinaCard/Visa/MasterCard debitnom karticom Raiffeisen banke za fizička lica, može da obavlja i bezgotovinske transakcije, a u tom slučaju važe sledeći limiti:

  • kod prenosa sa računa na račun limit je raspoloživi iznos na računu sa koga vršite prenos
  • kod menjačnice sa računa limit je raspoloživi iznos na računu sa koga vršite prodaju/kupovinu evra
  • kod izmirenja kredita/kreditnih karica sa računa limit je raspoloživi iznos na računu sa koga vršite izmirenje
  • kod plaćanja limit je 300.000 RSD, zbirno u 7 dana
 • Beskartične transakcije

  Za beskartičnu uslugu Mobilni KEŠ primenjeni su sledeći limiti:

  • limiti u iznosu u trenutku kreiranja Mobilnog KEŠA su postavljeni na strani pošiljaoca – maksimalni iznos za slanje novca je 10.000 RSD po transakciji, odnosno 50.000 RSD ukupno u okviru 7 dana
  • na osnovu jednog koda (ili QR ili numeričkog) možete izvršiti jednu isplatu na višenamenskom uređaju ili na blagajni Raiffeisen banke; ukoliko pokušate ponovnu isplatu istog koda, dobićete informaciju da je kod nevažeći
  • trajanje koda je 24h od trenutka kreiranja; taj trenutak ne mora da se poklopi sa trenutkom kada Vam je Mobilni KEŠ prosleđen; ukoliko pokušate isplatu nakon tog perioda, dobićete informaciju da je kod istekao
  • primalac isplaćuje primljeni Mobilni KEŠ u celosti

  Kod beskartične usluge Izmirenje kredita/kreditne kartice važe sledeći limiti:

  • po jednom ubacivanju novca postoji limit u broju novčanica koje uređaj može da prihvati, a to je do 90 novčanica po transakciji, s tim da ih u uređaj možete ubacivati sukcesivno u 3 ponavljanja, kroz opciju DODAJ
  • uređaj prima sve papirne dinarske apoene, osim novčanice od 10 RSD i ne prima kovanice
  • ukoliko je potrebno, izmirenje možete da uradite u više uzastopnih transakcija

  Kod beskartične usluge Uplata na dinarski račun važe sledeći limiti:

  • po jednom ubacivanju novca postoji limit u broju novčanica koje uređaj može da prihvati, a to je do 90 novčanica po transakciji, s tim da ih u uređaj možete ubacivati sukcesivno u 3 ponavljanja, kroz opciju DODAJ
  • uređaj prima sve papirne dinarske apoene, osim novčanice od 10 RSD i ne prima kovanice
  • dnevni limit u iznosu i limit po transakciji je 100.000 RSD, sumarno po matičnom broju klijenta za sve dinarske tekuće račune koje klijent ima Raiffeisen banci
 • Ostale transakcije

  Transakcije kod kojih se primenjuju limiti kao kod standardnih bankomata Raiffeisen banke.

   

  Ukoliko se klijent autentifikuje bilo kojom drugom platnom karticom Raiffeisen banke, ubacivanjem kartice u višenamenski uređaj ili njenim beskontaktnim očitavanjem, višenamenski uređaj funkcioniše kao standardni bankomat Raiffeisen banke  i važe isti limiti kao i na standardnim bankomatima Raiffeisen banke.

  Kao standardni bankomat Raiffeisen banke će višenamenski uređaj funkcionisati i ukoliko se klijent autentifikuje bilo kojom karticom Raiffeisen banke u digitalnom obliku, odnosno korišćenjem RaiPay, GarminPay i ApplePay aplikacije Raiffeisen banke, pri čemu takođe važe isti limiti kao i na standardnim bankomatima Raiffeisen banke.