raiffeisen intro

ESG investiranje

Uvećajte svoja novčana sredstva odgovornim ulaganjem.

Zašto je ESG investicija prava za svakoga?

ESG ulaganje je pravi izbor za svakoga ko traži odgovoran i održiv pristup ulaganju. ESG investiranje uzima u obzir ne samo finansijske povraćaje investicije, već i njen uticaj na životnu sredinu, društvo i prakse korporativnog upravljanja.
Ugrađivanjem ESG faktora u investicione odluke, možete uskladiti svoj portfolio sa svojim vrednostima i doprineti pozitivnim promenama.
Bez obzira da li ste iskusan investitor ili tek počinjete, naši ESG investicioni fondovi, Raiffeisen GREEN i Raiffeisen ALTERNATIVE, nude priliku da kombinujete lične vrednosti sa finansijskim odlukama, što ih čini idealnim izborom za sve koji žele da stvore bolji svet svojim investicionim odlukama.

Zašto treba odabrati ESG investicioni proizvod?

ESG investicioni proizvodi podrazumevaju ulaganje u akcije i obveznice kompanija koje vode računa o zaštiti životne sredine, tretiraju svoje zaposlene na fer način, doprinose društvenom okruženju i imaju transparentno korporativno upravljanje.

Sve veći broj klijenata želi da njihova sredstva budu investirana tako da doprinose održivom razvoju, pa je tako samo u 2021. godini preko 500 milijardi dolara na globalnom nivou investirano u ESG investicione fondove*.
*Izvor: Morningstar

Koje ESG investicione proizvode Vam nudi Raiffeisen banka?

Banka je u junu 2022. godine osnovala prvi ESG investicioni fond na domaćem tržištu Raiffeisen GREEN a ubrzo nakon toga i drugi ESG fond Raiffeisen ALTERNATIVE. Zajedničko za oba fonda je da ulažu u akcije i obveznice kompanija koje posluju održivo.

Pored dva ESG investiciona fonda, klijentima u Private segmentu u ponudi su i ESG investicioni proizvodi koje emituje Raiffeisen Bank InternationaI: ESG strukturirani proizvodi - sertifikati, kao i Green korporativne obveznice. Više informacija o ESG ulaganjima možete pronaći klikom ovde.

Pored ESG fondova, u ponudi imamo i sledeće investicione fondove .

Kako Raiffeisen Invest pristupa odabiru ESG ulaganja u fondove?

Izbor pojedinačnih ESG ulaganja za fondove kojima upravlja Raiffeisen Invest, odnosno Raiffeisen Capital Management, zasnovan je sledećim principima:

- Izbegavamo zemlje i kompanije uključene u kontroverzne poslovne oblasti i prakse (korupcija, zapošljavanje dece, smrtna kazne, industrija oružja, nafta i ugalj, testiranje životinja...)
- Podržavamo kompanije koje imaju pozitivan finansijski rejting, ali i ispunjavaju kriterijume iz 3 oblasti procene održivosti: usklađenost sa strogim ekološkim zahtevima, poštovanje ljudskih prava i radnog prava i odgovorno korportivno upravljanje
- Vršimo pozitivan uticaj: svoje pravo glasa ostvarujemo na godišnjim generalnim skupštinama i vodimo korporativne dijaloge u cilju pormovisanja društveno odgovornog ponašanja.

Koji su benefiti održivog poslovanja i investiranja u ESG?

Istraživanja pokazuju da kompanije koje posluju održivo i u koje investiramo sredstva naših klijenata, imaju značajno bolje performanse u pogledu zaštite životne sredine, tretmana zaposlenih kao i uticaja na ukupno društveno okruženje*.

Ove kompanije:
- ostvaruju 43% manje emisije CO2
- proizvode 86% manje otpada
- beleže 14% manje nesreća na radu
- beleže 66% niže nivoe potrošnje voda

*Procentualno poređenje kompanija iz portfolija Raiffeisen sustainable fondova sa ukupnim tržištem.

Potreban Vam je savet?

Kontaktirajte svog ličnog bankara i saznajte više o ESG investiranju.