raiffeisen intro

ESG investiranje

Uvećajte svoja novčana sredstva odgovornim ulaganjem.

Zašto je ESG investicija prava za svakoga?

ESG ulaganje je pravi izbor za svakoga ko traži odgovoran i održiv pristup ulaganju. ESG investiranje uzima u obzir ne samo finansijske povraćaje investicije, već i njen uticaj na životnu sredinu, društvo i prakse korporativnog upravljanja.

Ugrađivanjem ESG faktora u investicione odluke, možete uskladiti svoj portfolio sa svojim vrednostima i doprineti pozitivnim promenama.

Bez obzira da li ste iskusan investitor ili tek počinjete, naši ESG investicioni fondovi, Raiffeisen GREEN i Raiffeisen ALTERNATIVE, nude priliku da kombinujete lične vrednosti sa finansijskim odlukama, što ih čini idealnim izborom za sve koji žele da stvore bolji svet svojim investicionim odlukama.

Trenutak istine: koliko inflacija zaista postaje važan faktor?

Inflacija, kontinuirano povećanje opšteg nivoa cena dobara i usluga tokom vremena, postala je zabrinjavajuća, podiže neizvesnost i utiče na različite aspekte svakodnevnog života.

Intuitivno osećamo da će ovih 10.000€ koje sada imamo biti isto za 30 godina ili nešto manje, ali zbog inflacije od 2% u EU, vrednost od 10.000€ za to vreme može pasti na neverovatnih 5.455€. Skoro polovina onoga što ste uštedeli svakodnevnim žrtvovanjem će nestati!

Potreban Vam je savet?

Kontaktirajte svog ličnog bankara i saznajte više o ESG investiranju.