Isključenje odgovornosti

Uslovi korišćenja materijala sa internet stranica Raiffeisen banke ad. Beograd

Ovde navedeni uslovi korišćenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, kao i materijala sa Internet stranica Raiffeisen banke ad iz Beograda (u daljem tekstu RBRS) pravila su kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici materijala. Stoga Vas molimo da se upoznate sa dole navedenim pravilima kako bismo izbegli eventualne nesporazume i posledice u vezi sa istima.

Svako korišćenje sajta raiffeisenbank.rs podložno je niže navedenim uslovima. Svi sadržaji objavljeni na sajtu raiffeisenbank.rs vlasništvo su RBRS i mogu se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe, ne smeju se kopirati, reprodukovati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog odobrenja RBRS.

RBRS će uložiti sve razumne napore da održi https://www.raiffeisenbank.rs/ stranice potpuno funkcionalnim i da sve objavljene informacije budu tačne i potpune, ali ne snosi odgovornost za povremeno nefunkcionisanje stranica, eventualnu netačnost informacija, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem netačnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnosti pristupa istima.

Stranicama https://www.raiffeisenbank.rs/ se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računarska mreža koju RBRS direktno ne kontroliše već je na nju samo vezana pa zbog toga ne može garantovati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontroliše.

RBRS zadržava pravo promene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.raiffeisenbank.rs u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

Navedeni uslovi odnose se na nekoliko segmenata:

Prava

Autorska prava

Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada RBRS, ili je ustupljeno RBRS, a u vlasništvu je trećih lica. RBRS takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Navedena stranica sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posedu RBRS ili u vlasništvu trećih osoba, a RBRS je nosilac licence. Sadržaj na ovoj stranici nije za upotrebu bez ograničenja i može se zatražiti dozvola za umnožavanje.

Svaka povreda navedenih prava, bilo namerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korišćenja materijala sa Internet stranica i podleže materijalnom i krivičnom gonjenju.

Garancije i uskraćivanje prava

Materijal na ovoj web stranici je na raspolaganju bez garancija bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih.

Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ove web stranice na sopstvenu odgovornost. RBRS ne garantuje da će ova web lstranica uvek biti dostupna i raspoloživa, kao i da neće sadržati greške ili viruse, ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani. RBRS ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posledičnu štetu) koja može biti rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kog dela ove web stranice, ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodato od strane drugih korisnika.

RBRS ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za tačnost, potpunost ili korisnost podataka, i ovde prikazanih postupaka, i ne garantuje da korišćenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemirivati privatna prava.RBRS ne daje garanciju ili pravo prigovora u pogledu tačnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njenim Internet stranama i te materijale treba uzeti “takvima kakvi jesu”, pa se RBRS ne smatra odgovornom za eventualne posledice koje mogu proisteći iz drugačijeg tumačenja materijala na Internet stranica. Medijski subjekti i ostali korisnici interneta, dužni su da prihvate obavezu naknade RBRS –u kao i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavesnim korišćenjem materijala s sa ove stranice, uključujući i bilo kakvu idirektan, indirektan, slučajan, poseban ili posledičan slučaj štete.

Kontrola

Možete u svako doba zatražiti pregled svih ličnih podataka koje smo od Vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Na Vaš zahev možemo ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ukoliko se pomenuti podaci još uvek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ukoliko želite da ostvarite to pravo, javite nam se na mail info@raiffeisenbank.rs

Uslovi korišćenja funkcije ponovnog oglašavanja i reklamiranja materijala na internetu

Raiffeisen banka a.d. Beograd posredstvom zakupljenih formi za oglašavanje na internet stranama prikazuje (direktno ispisane ili dostupne aktiviranjem zakupljene forme) posetiocima navedenih strana karakteristike svojih proizvoda. Oglašavanje ovog tipa se može vršiti na celoj internet mreži bez ograničenja po pitanju inicijalne namene sajta, njegovog porekla, delatnosti ili izgleda.

Ponovno oglašavanje bi bilo korišćeno u situacijama u kojima bi prikaz novog sadržaja bio prikazan isključivo posmatračima koji su već ranije pristupali stranama na kojima se radilo oglašavanje, tj. posmatračima kojima je prvobitna poruka već bila prikazivana.

Prilikom oglašavanja na internet stranama, Raiffeisen banka a.d. Beograd koristi više kanala distribucije oglasa i oglasne poruke. Oglasna poruka se prikazuje na internet stranama širom interneta tako što zainteresovani portali i/ili veb sajtovi omoguće oglašivačkim mrežama postavljanje oglasnih blokova kroz koje oglašivačke mreže (između ostalog i Google) plasiraju oglase. Oglasi se prikazuju u zavisnosti od sadržaja koji se prikazuje na stranicama u kojima se oglasni blokovi pojavljuju.

Kako je ponovno oglašavanje namenjeno isključivo individuama sa unapred definisanim karakteristikama, a koje su upoznate sa materijalima/proizvodima/uslugama koji se ponovo oglašavaju/reklamiraju, kao potvrda o postojećem saznanju o predmetu ponovnog oglašavanja uzima se postojanje konkretnog “kolačića” (zapisa u vidu koda koja se pamti u internet pretraživaču korisnika/posetioca) čije prisustvo u internet pretraživaču aktivira proces ponovnog oglašavanja.

Ukoliko bilo koje lice, koje je posetilac internet strana koje svojim sadržajem mogu dovesti do aktiviranja procesa ponovnog oglašavanja, ne želi korišćenje “kolačića” na ranije navedeni način, njihovo korišćenje može ukinuti na navedenom linku.

Više podataka na ovu temu možete dobiti na sledećem linku koji je u vlasništvu kompanije Google Inc.

Sigurnost

Sigurnost podataka

U cilju zaštite podataka na ovoj Internet adresi i kako bi osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, koriste se programi koji prate posete i prepoznaju neovlašćene pokušaje narušavanja privatnosti ili izmene podataka, kao i one koji bi mogli prouzrokovati štetu na drugi način. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Tajnost podataka

Naglašavamo da prilikom posete ovim stranicama, Vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obvezujemo se da, osim u svrhe koje zakon predviđa, nećemo drugim licima dati podatke koje smo od Vas primili. Na određenim mestima unutar http://www.raiffeisenbank.rs stranica i u određeno vreme, RBRS prikuplja lične podatke korisnika (ime, prezime, adresu, naziv poslodavca, telefonski broj, e-mail adresu, …). Pomenuti podaci se koriste u svrhu kontakata i evidentiranja korisnika ove web stranice i u svrhu statističke obrade posećenosti našeg sajta. RBRS garantuje da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim licima.

Tačnost podataka

Svi podaci sadržani na našim Internet stranicama ne moraju biti u celosti potpuni niti ispravni. RBRS ne garantuje potpunu tačnost ni celovitost objavljenih podataka. U izuzetnom slučaju greške, RBRS će istu nastojati da ispravi ažurirajući sadržaj Internet stranica. Tačnost podataka objavljenih na Internet stranicama zavisi najviše od načina iznošenja tih podataka u javno dostupnim izvorima. RBRS je na osnovu ličnih istraživanja i prikupljenih podataka upotpunila ili promenila primetno netačne podatke.

Pravila privatnosti

Raiffeisen banka ad Beograd posredstvom formi za apliciranje na internet stranici www.raiffeisenbank.rs ,od klijenata prikuplja sledeće podatke: ime, prezime, kontakt telefon, e-mail adresu, matični broj (jmbg), a kod On line kredita i IP adresu u cilju prevencije zloupotrebe. Prikupljene podatke Raiffeisen banka ad Beograd koristi u svrhu kontaktiranja klijenata, pripremnih radnji za kreiranje ponude – pre samog kontakta od strane službenika banke, kao i u informativne, servisne i svrhe neposrednog oglašavanja, i preduzima sve potrebne mere zaštite podataka o ličnosti klijenta Raiffeisen banka ad Beograd. Raiffeisen banka ad Beograd dobijene podatke ne prosleđuje trećim licima bez izričite saglasnosti klijenta. Ukoliko klijent želi da podaci o njemu budu izbrisani iz internet baze podataka Raiffeisen banka ad Beograd, potrebno je da pošalje zahtev na e-mail adresu: info@raiffeisenbank.rs.

Servisne informacije

Servis

Naš servis koristi statističke softver programe za upravljanje mrežom, koji se koriste za upravljanje ovim stranicama. Ti programi su standardno obeležje svih web servisa i nisu karakteristični samo za naše stranice. Statistički programi nam omogućavaju utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, vrste informacija koje je potrebno uvesti, efikasnost strukture naše web stranice, i posećenost naših internet stranica.

Slanje poruka elektronskom poštom

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s ličnim podacima putem e-mail poruke sa pitanjem ili komentarom, podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahteva. U takvim slučajevima, Vaš e-mail možemo poslati drugim zaposlenima koji mogu bolje odgovoriti na Vaša pitanja.

Linkovi

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da prilkom preusmeravanja sa naših Internet stranica budete upućeni na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan i bezbedan. Ipak, stranice i adrese na mreži se brzo menjaju, i ne možemo uvek garantovati za sadržaj svake adrese na koju vas usmerimo. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa našom politikom za zaštitu ličnih podataka, ili u vezi sa Vašim iskustvima sa ovom Internet adresom, molimo da nam se javite na info@raiffeisenbank.rs

RBRS istraživanja

Publikacije i sadržaj koje se nalaze na webu ili bilo koji njihov deo ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje vrste imovine ili prava. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije objavljene na sajtu zasnivaju se na javnim statističkim i ostalim informacijama koje potiču iz izvora u čiju potpunost i pouzdanost RBRS ne sumnja, ali za koju ne može garantovati. S toga su sve informacije date na RBRS web stranici podložne promenama koje zavise od promena izvora informacija, kao i od promena koje nastupe od trenutka pisanja ili publikovanja teksta do njegova čitanja. Informacije na sajtu su isključivo informativnog karaktera i neće se smatrati savetom ili ponudom za kupovinu ili prodaju bilo kog od instrumenata investiranja predviđenog zakonima koji uređuju tržište kapitala u Republici Srbiji, ili drugim zemljama. Dokument ili njegovi delovi ne mogu se kopirati ili na bilo koji drugi način reprodukovati bez navođenja izvora.