19.06.2024

Važno obaveštenje / Important notice

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da se u sredu 19.06.2024. godine devizni nalozi u USD neće izvršavati sa navedenim datumom.

Srdačan pozdrav,

Vaša Raiffeisen banka


Dear Sir or Madam,

We wish to inform you that on Wednesday, 19.06.2024., foreign currency payment orders in USD will not be processed with this value date.

Kindest regards,

Raiffeisen banka

13.06.2024

Važno obaveštenje!

Otkrivena je još jedna fišing kampanja slanja zlonamernih imejl poruka, prividno u ime Raiffeisen banke. Prevarna poruka sadrži zlonameran link koji za cilj ima krađu podataka primaoca.

Više informacija možete pronaći na sajtu banke na linku: https://www.raiffeisenbank.rs/sr/news/2024/vesti/otkriven-jo–jedan-poku-aj-krae-podataka-korisnika.html

05.06.2024

Dostupnost novih funkcionalnosti / Availability of new features

Poštovani,

Želimo da vas obavestimo da će od ponedeljka, 10.06. u aplikaciji biti dostupne nove funkcionalnosti:

 • Preuzimanje potvrda o stanju i prometu po računu (opcija Računi)
 • Preuzimanje potvrde o izvršenom plaćanju (opcija Dinarska plaćanja)
 • Mogućnost uvoza statistike prilikom dostavljanja osnova deviznog priliva u .xml i .xls formatu (opcija Devizno poslovanje/Devizni prilivi)
 • Mogućnost slanja prigovora na rad e-banking aplikacije (opcija Računi)

Opcije za preuzimanje potvrda će biti dodeljene korisnicima koji imaju ovlašćenje za pregled prometa po određenom računu.

Cash Management department

Vaša e-banking podrška


Dear users,

We wish to inform you that as of Monday, June 10^th^, new features will be available in the application:

 • Download of confirmation for account balance and cash flow (section Accounts),
 • Download of confirmation for executed payment orders (section Domestic payments),
 • Possibility to import statistics in .xml and .xls format when accepting FCY incoming payment (section FCY payments/LORO),
 • Possibility to send us complaints regarding the e-banking application (section Accounts).

 

Options for downloading the confirmations will automatically be assigned to those users who already have authorizations for cash flow for a specific account.

Cash Management Department

Your e-banking support

08.02.2024

Važno obaveštenje

Poštovani,

Podsećamo Vas da je prateću dokumentaciju za izvršavanje deviznih naloga neophodno dostaviti uz sam nalog za plaćanje.

Opcija za dodavanje dokumentacije “Priloži dokumenta” se nalazi u donjem delu deviznog naloga.

Prateća dokumentacija se može dodati I nakon slanja naloga, u delu Pregled poslatih naloga/Nalozi u realizaciji/Dodaj dokumenta

Navedeno se odnosi na klijente koji su do sada dostavljali dokumentaciju i-mejlom, a ne kroz aplikaciju.

Srdačan pozdrav,

Raiffeisen banka a.d. Beograd

11.01.2024

Obaveštenje usled predstojećeg praznika / Notice due to the upcoming public holiday

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da se usled predstojećih praznika

u ponedeljak 15.01.2024. za valutu USD devizni nalozi neće izvršavati sa ovim datumom valute.

Srdačan pozdrav,

Vaša Raiffeisen banka


Dear Sir or Madam,

We wish to inform you that due to an incoming holiday,

On Monday, 15th of January, foreign currency payment orders in USD will not be processed with this value date.

Kindest regards,
Raiffeisen banka

28.12.2023

Obaveštenje usled predstojećeg praznika / Notice due to the upcoming public holiday

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da se usled predstojećeg praznika, devizni nalozi neće izvršavati sa datumom valute:

01.01.2024. – EUR, USD, CHF, AUD, CAD,CNY, CZK, DKK, GBP, HUF, NOK, SEK, PLN, JPY, RUB i RON

02.01.2024. – CHF, JPY, RON i RUB

03.01.2024. – JPY I RUB

04.01.2024. – RUB

05.01.2024. – RUB

Srdačan pozdrav,

Vaša Raiffeisen banka


Dear Sir or Madam,

We wish to inform you that due to an incoming holiday, foreign currency payment orders will not be processed with value date as follows:

01.01.2024. – EUR, USD, CHF, AUD, CAD,CNY, CZK, DKK, GBP, HUF, NOK, SEK, PLN, JPY, RUB i RON

02.01.2024. – CHF, JPY, RON i RUB

03.01.2024. – JPY I RUB

04.01.2024. – RUB

05.01.2024. – RUB

Kindest regards,

Raiffeisen banka

22.12.2023

Obaveštenje usled predstojećeg praznika / Notice due to the upcoming public holiday

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da se usled predstojećih praznika,

u ponedeljak 25.12.2023. za valute EUR, USD, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, GBP, HUF, NOK, SEK, PLN i RON i

u utorak 26.12.2023. za valute EUR, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, NOK, PLN, RON i SEK

devizni nalozi neće izvršavati sa ovim datumom valute.

Srdačan pozdrav,

Vaša Raiffeisen banka


Dear Sir or Madam,

We wish to inform you that due to an incoming holiday,

On Monday, 25th of December, foreign currency payment orders in EUR, USD, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, GBP, HUF, NOK, SEK, PLN and RON and

On Tuesday, 26th of December, foreign currency payment orders in EUR, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, NOK, PLN, RON and SEK

will not be processed with this value date.

Kind regards,

Raiffeisen banka

08.12.2023

Važno obaveštenje / Important notice

Poštovani,

Usled tehničkog održavanja, aplikacije elektronskog bankarstva Raiffeisen banke neće biti dostupne u nedelju, 10. decembra, od 1 čas do 3 časa ujutru.

Hvala na razumevanju.

Srdačan pozdrav,

Cash Management Department – Vaša e-banking podrška


Dear clients,

Due to technical maintenance, e-banking applications of Raiffeisen bank, will not be available on Sunday, December 10th, starting at 1 AM, until 3 AM.

Thank you for your understanding.

Kind regards,

Cash Management Department – Your e-banking support

21.11.2023

Obaveštenje usled predstojećeg praznika / Notice due to the upcoming holiday

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da se usled predstojećeg praznika u četvrtak 23.11.2023. god, devizni nalozi u USD i JPY, neće izvršavati sa ovim datumom valute.

Srdačan pozdrav,

Vaša Raiffeisen banka


Dear Sir or Madam,

We wish to inform you that due to an incoming holiday on Thursday, 23th of November, foreign currency payment orders in USD and JPY will not be processed with this value date.

Kind regards,

Raiffeisen banka

13.11.2023

Važno obaveštenje / Important notice

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da se usled predstojećih praznika u ponedeljak 13.11.2023. za valutu CAD devizni nalozi neće izvršavati sa ovim datumom valute.

Srdačan pozdrav,

Vaša Raiffeisen banka


Dear Sir or Madam,

We wish to inform you that due to an incoming holiday, on Monday, 13th of November, foreign currency payment orders in CAD will not be processed with this value date.

Kind regards,

Raiffeisen banka

19.10.2023

Važno obaveštenje / Important notice

Poštovani,

Usled redovnog održavanja, aplikacije elektronskog i mobilnog bankarstva Raiffeisen banke neće biti dostupne od subote, 21. oktobra počev od ponoći, sve do 8 časova ujutru u nedelju, 22. oktobra.

Hvala na razumevanju.

Srdačan pozdrav,

Cash Management Department – Vaša e-banking podrška


Dear clients,

Due to regular maintenance, e-banking and m-banking applications of Raiffeisen bank, will not be available from Saturday, October 21_st_, starting at midnight, until 8 AM the following day (Sunday, October 22_nd_).

Thank you for your understanding.

Kind regards,

Cash Management Department – Your e-banking support

06.10.2023

Obaveštenje usled predstojećeg praznika / Notice due to the upcoming holiday

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da se usled predstojećeg praznika u ponedeljak 09.10.2023. za valute JPY, CAD i USD devizni nalozi neće izvršavati sa ovim datumom valute.

Srdačan pozdrav,

Vaša Raiffeisen banka


Dear Sir or Madam,

We wish to inform you that due to a forthcoming holiday, on Monday, October 9th, foreign currency payment orders in JPY, CAD and USD will not be processed with this value date.

Kind regards,
Raiffeisen banka a.d. Beograd

21.03.2023

Važno obaveštenje / Important notice

Poštovani,

Podsećamo vas da u slučaju potrebe za promenom lica koja bi bila ovlašćena za raspolaganje sredstvima po računu putem sistema elektronskog ili mobilnog bankarstva, potrebno je da podnesete odgovarajuće zahteve za ukidanje, odnosno odobrenje ovih usluga. Izmena kartona deponovanih potpisa se odnosi isključivo na papirne naloge i ne obuhvata izmenu po elektronskim kanalima.

Lice ovlašćeno za korišćenje elektronskog i mobilnog bankarstva, dužno je da čuva tajnost elemenata za potvrdu identiteta, kako oni ne bi došli u posed drugog lica. Nije dozvoljen prenos elektronskog sertifikata/mobilnog tokena na drugo lice. Za svako lice koje više ne bi trebalo da ima pristup elektronskom i mobilnom bankarstvu, firma je u obavezi da o tome obavestiti banku, nakon čega će dalje korišćenje aplikacija biti onemogućeno.

Srdačan pozdrav,

Raiffeisen banka


Dear clients,

We wish to remind you that, in case there is a need to change the person authorized to be in charge of the funds on the account through the system of electronic or mobile banking, you need to submit the corresponding request for cancellation, ie. for granting these services. Changes in the deposited signatures file relate only to paper payment orders and do not include changes relating to electronic channels.

The person authorized to use electronic and mobile banking is under the obligation to maintain the secrecy of identity confirmation elements, in order to prevent these being obtained by another person. Transfer of the electronic certificate/mobile token to other individuals is not allowed. The company is under the obligation to report to the bank every change in authorization for each person who should not have access to electronic and mobile banking, after which the further usage of the application by this person will be cancelled.

Sincerely,

Raiffeisen banka

01.03.2023

Važno obaveštenje za devizna plaćanja / Important notice for FCY payments

Poštovani,

Ukoliko Vaša kompanija vrši devizna plaćanja, molimo da se u nastavku upoznate sa mogućim oblikom prevare kome su izložene kompanije koje vrše pomenute transakcije.

Prevara se zasniva na IZMENI BROJA RAČUNA na koji je, navodno, potrebno obavljati dalja plaćanja prema određenom ino‑partneru.

Izmena broja računa može biti najavljena, najčešće putem lažnog dopisa, prividno od samog ino‑partnera, ali broj računa može biti izmenjen i bez dodatne najave u samoj instrukciji za plaćanje (fakturi).

Ukoliko je posebno najavljena dopisom ili na drugi način, lažirana izmena broja računa je najčešće navedena kao privremena, pri čemu je izmenjena ne samo banka, već i država u kojoj je sa nalazi „novi“ račun primaoca.

U svim slučajevima PROMENE BROJA RAČUNA INO‑PARTNERA, neophodno je da postupite sa izuzetnom pažnjom i OBAVEZNO DODATNO PROVERITE i potvrdite promenu direktno sa ino‑partnerom.

Naglašavamo da izmena broja računa ino‑partnera može ukazati da je ugrožena i manipulisana i‑mejl prepiska sa ino‑partnerom, zbog čega dodatnu potvrdu promene nikako ne treba obaviti samo putem i‑mejla, niti putem broja telefona koji ste dobili i‑mejlom.

Dodatna provera i potvrda promene sa ino‑partnerom treba minimalno da zadovolji sledeće preporuke:

 • – proveru obaviti telefonskim razgovorom putem broja telefona koji ste ranije verifikovali, poželjno sa poznatom kontakt osobom
 • – neophodno je da Vi pozovete ino‑partnera, a ne on Vas
 • – preporučeno je da provera putem telefona bude praćena i potvrdom putem i‑mejla koji ćete poslati ino‑partneru i na koji je potrebno da dobijete odgovor
 • – u i‑mejl komunikaciji obavite osnovne provere poruka koje dobijate od ino‑partnera, kako biste se uverili da se prepiska odvija sa ino‑partnerom, a ne sa trećim licem koje učestvuje u prevari

 

Za više informacija i saveta možete kontaktirati svog saradnika za poslove sa privredom u našoj banci.

Srdačan pozdrav,
Raiffeisen banka


Dear Sir or Madam,

If your company effects foreign currency payments, please acquaint yourself with a possible mode of fraud that companies effecting the aforementioned transactions are exposed to.

The fraud is based on a CHANGE OF THE ACCOUNT NUMBER to which, allegedly, further payments towards a certain foreign business partner need to be directed to.

This change in the account number may be announced, most often via a fake letter or message, seemingly from the same foreign partner, but the account number may also be changed without an announcement in the payment instruction itself (invoice).

If it has been announced by a letter or in some other way, the fake change of the account number is most frequently stated as temporary, and not only the bank has been changed, but also the state where the “new“ acount of the beneficiary is.

In all cases where there has been a CHANGE IN THE ACCOUNT NUMBER OF YOUR FOREIGN PARTNER, you need to be extremely cautious and YOU NEED TO CONFIRM THIS CHANGE ADDITIONALLY directly with your foreign partner.

We are stressing that a change in the account number may point to the fact that the e-mail communication with the foreign partner has been compromised and manipulated, which is why the confirmation regarding this change is not to be performed only via e-mail, nor only via the phone number you received via e-mail.

The additional check and confirmation of this change with your foreign partner should at least minimally meet the following requirements:

 • – the check should be done by phone via a phone number you have verified previously, it would be best to speak to a known contact person,
 • – you need to call the foreign partner, not have the partner call you,
 • – we recommend that the telephone check be followed also by an e-mail confirmation which you will send to your foreign partner and to which you need to receive a reply,
 • – in this e-mail communication, make a basic check-up of messages you receive from your foreign partner, in order to be certain that the communication is indeed taking place with your foreign partner, and not with a third party involved in the fraud.

 

For more information, please contact your Corporate Relationship Officer in our bank.

Sincerely,
Raiffeisen banka

11.01.2023

Pravila bezbednog korišćenja aplikacije RaiffeisenOnLine

Želimo da Vas podsetimo na osnovna pravila bezbednog korišćenja aplikacije RaiffeisenOnLine:

Nakon završetka rada, izlogovati se pritiskom na taster „Kraj rada“ (gornji desni ugao, iznad naziva firme)
Nakon završetka rada, obavezno izvaditi smart karticu iz čitača kartice, odnosno USB token iz USB porta
PIN (lozinku) ne zapisivati na vidnom mestu i menjati je redovno
Kovertu sa PUK-om ne držati na dostupnom mestu, niti zajedno sa smart karticom/USB tokenom
Unositi PIN (lozinku) isključivo u prozor prilikom logovanja
Obratite pažnju na zaštitu ličnih podataka, kao što su JMBG i PIN (lozinku)
Više detalja možete naći u dokumentu Osnovne preporuke za bezbedan rad u aplikaciji koje možete naći na login strani, u desnom prozoru
Za sva dodatna pitanja, stojimo na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,
Cash Management – Vaša e-banking podrška

Telefon: 011/220-7560
E-mail: cm@raiffeisenbank

07.09.2022

Važno – Plaćanje u Maleziju!

Poštovani,

U skladu sa obaveštenjem Centralne banke Malezije, devizna plaćanja u korist primaoca u Maleziji, moraju da sadrže osnov plaćanja, odnosno POP code.

Molimo vas da podatak unosite u polje Detalji plaćanja kako sledi: POP code – vrednost iz tabele u prilogu, a zatim ostale detalje ukoliko je neophodno (koje inače navodite).

Primer: POP code – 04000, invoice 1309/2022

POP kodove možete pogledati ovde.

S poštovanjem,

Raiffeisen banka a.d. Beograd


Dear clients,

In accordance with the notification of the Central Bank of Malaysia, foreign currency payments in favor of the beneficiary in Malaysia, must contain the basis of payment, POP code.

Please enter the data in the Payment details field as follows: POP code – value from the table attached, then other details if necessary (which otherwise you quote).

Example: POP code – 04000, Invoice 1309/2022

You can find POP codes here.

Sincerely,

Raiffeisen banka a.d. Beograd

30.08.2021

Važno – Plaćanje u Bahrein!

U skladu sa najnovijim obaveštenjem koje smo dobili, za plaćanja prema Bahreinu obavezan je unos svrhe plaćanja u obliku  POP code-a u prvom redu polja Detalji plaćanja.

Podatak treba uneti uneti u sledećem formatu   //BENEFRES/BH//XXX /, pri čemu je XXX slovna oznaka svrhe plaćanja, odnosno POP code.

Ostali detalji plaćanja se mogu naći u sledećim redovima polja.

 

Primer popunjenog polja Detalji plaćanja:

/BENEFRES/BH//ATS/

Invoice no 156/2020

 

Listu POP codova za Bahrein možete preuzeti na sledećem linku, strana 6:

https://www.citibank.com/icg/sa/emea/bahrain/assets/docs/purpose.pdf

 

Srdačan pozdrav,

Raiffeisen banka