Saveti kako plaćati na rate bez kamate

Kreditne kartice su pravo rešenje za Vas ako Vam je potreban dodatni novac za planirane ili nepredviđene troškove, a ne želite da se opredelite za neki model keš kredita.

One su posebno pogodne jer Vam omogućavaju da na brz i jednostavan način dođete do kreditnih do sredstava, a da finansijske obaveze otplaćujete u fleksibilnim rokovima i u mesečnim iznosima koji odgovaraju mesečnim primanjima.

Kreditne kartice koje funkcionišu kao gotovinski krediti, kao na primer takozvane „installment“ kartice, pogodne su za one koji žele da upravljaju svojim finansijama sa jasnim planom otplate, budući da svaka potrošnja predstavlja jedan kredit koji se raspoređuje u više mesečnih rata. Na taj način, korisnici kartice praktično imaju više gotovinskih kredita u svom novčaniku, koje mogu da koriste u skladu sa svojim potrebama, odnosno, mogu da izvrše prevremenu otplatu svakog pojedinačno.

Sa druge strane, kreditne kartice koje funkcionišu po takozvanom „revolving“ principu, omogućavaju Vam da mesečnom uplatom minimalnog procenta utrošenih sredstava u prethodnom mesecu, izmirite svoje mesečne obaveze. Kod obe kreditne kartice redovnom mesečnom uplatom obnavlja se odobreni iznos, koji se može ponovo koristiti u narednim mesecima.

Raiffeisen banka u svojoj ponudi ima i kreditnu karticu koja kombinuje ova dva principa. Prilikom plaćanja na prodajnim mestima ili putem interneta, svi iznosi veći od pomenutih automatski se dele na 3, 6 ili 12 mesečnih rata, u zavisnosti od utrošenog iznosa. Otplata iznosa manjih od 5.000 dinara, odnosno 40 evra, vrši se po takozvanom revolving principu i ne deli se na rate.

Uplatom dospelih rata do datuma dospeća, kao i uplatom celokupne potrošnje koja nije podeljena na rate, obezbeđujete mogućnost da utrošena sredstva koristite bez plaćanja kamate. Na taj način ona praktično zamenjuje popularne čekovre. A jedinstvenom na tržištu je čini i to što se njome mogu vršiti plaćanja na rate i u inostranstvu.