Da li korisnici Visa Gold debitne kartice imaju putno osiguranje

Osnovni paket Visa Gold kartice ne uključuje pokriće putnog zdravstvenog osiguranja.
Raiffeisen Banka nudi klijentima mogućnost ugovaranja dodatnog(Total) paketa Uniqa putnog osiguranja uz Visa Gold karticu.

Total paket osiguranja obuhvata pokriće u slučaju:

troškova usled zloupotrebe kartice i mobilnog telefona,
nepredviđenih troškova u toku putovanja avionom , odnosno kašnjenje avio leta/gubitak vezanog leta ili gubitak/kašnjenje prtljaga
troškova usled neophodne zdravstvene asistencije i lečenja.