Da li mogu koristiti karticu Visa/Master kartice u inostranstvu

Da, sve debitne i kreditne kartice (Visa ili Master izdanja) se mogu koristiti za plaćanje i podizanje gotovine u inostranstvu.
Prema izboru klijenta Raiffeisen banka omogućava vezivanje debitne kartice za dinarski račun ili devizni račun prilikom korišćenja u inostranstvu.

Kreditne kartice su vezane za kreditnu partiju sa odobrenim limitom u dinarima, bez obzira da li se koriste u zemlji ili inostranstvu.

Sve transakcije izvršene u inostranstvu se evidentiraju i dospevaju na naplatu u valuti EUR ,bez obzira na originalnu valutu transakcije i za koji je račun kartica vezana.