Pristup Raiffeisen OnLine u slučaju pogrešnog unosa

Nakon 3 neuspešna pokušaja unosa lozinke za Raiffeisen On Line aplikaciju ,nalog će biti blokiran narednih 5 minuta – nakon čega možete ponovo pokušati pristup.